Перелік засобів корекції психофізичного розвитку за інклюзивного навчання

Яким нормативним актом затверджено перелік обладнання для інклюзивного навчання в закладах загальної середньої світи та що у ньому

 

Так званий перелік обладнання для інклюзивного навчання (для інклюзивного та спеціального класів) визначає МОН.

З 05.06.2018 чинним є Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, затв. наказом МОН від 23.04.2018 № 414 (далі — Типовий перелік спецзасобів).

Як сформувати безпечне і здорове освітнє середовище

Навіщо перелік обладнання для інклюзивного навчання

Запроваджено державну підтримку особам з особливими освітніми потребами. Для цього Кабмін затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Відтоді за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам оплачують видатки на:

 • проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг)
 • придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку.

Спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку призначені допомогти дитині опанувати навчальну програму.

На купівлю спецзасобів спрямовують до 35% загального обсягу видатків на кожну дитину ЗЗСО, яка потребує державної підтримки.

⇒ Субвенція на освіту дітей з особливими освітніми потребами

Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з ООП затверджує МОН.

Якщо ЗЗСО відвідує кілька дітей з ООП, які мають однакові нозології, допустима закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування.

⊕ Договір на проведення корекційно-розвиткових занять

⊗ Акт приймання проведення корекційно-розвиткових занять

Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

У Типовому переліку спецзасобів виокремлено 11 розділів, у кожному з яких перелічено засоби й обладнання при провадженні інклюзивного навчання.

Структура Типового переліку спеціальних засобів корекції

Розділ

Засоби/обладнання

І. Обладнання загального корекційного призначення

 1. Комп’ютерне обладнання
 1. Мультимедійне обладнання
 1. Демонстраційне обладнання

ІІ. Комп’ютерні програми

 1. Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
 1. Для дітей з порушенням опорно-рухового апарату
 1. Для дітей з інтелектуальними порушеннями
 1. Для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом
 1. Для дітей із сенсорними порушеннями (зі зниженим зором та сліпих)

III. Обладнання для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та дітей зі складною структурою порушення

 1. Меблі спеціального призначення

IV. Корекційні засоби навчання для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, з порушенням опорно-рухового апарату та дітей з інтелектуальними порушеннями, в тому числі з розладами аутистичного спектра

 1. Моделі площинні, об'ємні, муляжі
 1. Засоби для сенсомоторної інтеграції (передусім, для дітей з розладами аутистичного спектра й синдромом гіперактивності та дефіцитом уваги)
 1. Моделі площинні друковані
 1. Моделі звукові та інтерактивні

V. Обладнання для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

 1. Індивідуального призначення для логопедичної роботи (в тому числі для дітей з порушеннями слуху)
 2. Комплекти логопедичних інструментів для постановки звуків

VI. Корекційні засоби навчання для дітей із сенсорними порушеннями (зі зниженим слухом та глухих учнів)

 1. Моделі площинні, об'ємні
 1. Обладнання слухового кабінету

VII. Обладнання для дітей із сенсорними порушеннями (зі зниженим зором та для сліпих учнів)

 1. Обладнання колективного та індивідуального призначення
 1. Індивідуального користування
 1. Електронні пристрої для навчання дітей з порушеннями зору

VIII. Корекційні засоби навчання для дітей сліпих та зі зниженим зором

 1. Моделі та макети об'ємні, рельєфно-графічні посібники
 1. Моделі площинні, друковані
 1. Моделі звукові та інтерактивні
 1. Вимірювальні прилади та пристосування (з рельєфними позначками, шкалою, зі звуковою сигналізацією)
 1. Збільшувальні та освітлювальні прилади
 1. Дидактичні та розвивальні ігри
 1. Засоби для проведення корекційних занять із соціально-побутового орієнтування
 1. Засоби для проведення занять із просторового орієнтування

IX. Обладнання для кабінету психологічної реабілітації

 

 1. Обладнання та прилади

X. Обладнання для проведення уроків фізкультури, корекційних занять з лікувальної фізкультури, ритміки (для різних нозологій)

 1. Обладнання та спортивне знаряддя

XI. Обладнання для ресурсної кімнати

 1. Меблі, технічне обладнання

Корекційні програми для дітей з особливими потребами

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді