Перелік корекційно-розвиткових програм для дітей з особливими освітніми потребами

У статті знайдете корекційно-розвиткові програми для дітей з особливими освітніми потребами

 

Освітній процес в умовах воєнного стану: новий лист МОН

У змісті Типової освітньої програми для спеціальних закладів загальної середньої освіти зазначено:

 • варіанти типових навчальних планів (відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мови навчання передбачено окремі варіанти типових навчальних планів);
 • перелік модельних навчальних програм;
 • перелік програм із корекційно-розвиткової роботи;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
 • опис інструментарію оцінювання.

 

Впровадження документа відбуватиметься поетапно в таких навчальних роках:

 • 2022/2023 — для 5-х класів;
 • 2023/2024 — для 6-х класів;
 • 2024/2025 — для 7-х класів;
 • 2025/2026 — для 8-х класів;
 • 2026/2027 — для 9-х класів;
 • 2027/2028 — для 10-х класів;
 • 2027/2028 — для 11-х класів.

До цього часу будуть чинні старі типові програми для 5-9 та 10-11 класів.

Корекційно-розвиткові програми

Корекційно-розвиткові програми, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», перелічено в додатку 17 до наказу МОН від 26.07.2018 № 814.

Усі 46 корекційно-розвиткових програм у переліку призначені для використання в 1−4-х класах спеціальних ЗЗСО для роботи з дітьми з:

 • інтелектуальними порушеннями − 13 програм
 • затримкою психічного розвитку − 4 програми
 • порушеннями зору − 3 програми
 • порушеннями слуху − 6 програм
 • тяжкими порушеннями мовлення − 2 програми
 • порушеннями опорно-рухового апарату − 18 програм.

  ПЕРЕЛІК
  корекційно-розвиткових програм для дітей з особливими освітніми потребами

Назва програми з корекційно-розвиткової роботи

Автори

Для дітей з інтелектуальними порушеннями

 1. «Розвиток мовлення»

Хайдарова О. С., Блеч Г. О.

 1. «Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг»

Заремба В. В., Ліщук Н. І., Морозова Н. В., Блеч Г. О.

 1. «Лікувальна фізкультура»

Бобренко І.В.

 1. «Острівець здоров'я»

Ковтун А. В., Кунникова О. О., Стригунова О. М., Бобренко І. В.

 1. «Театральна логоритміка»

Папета О. В., Бобренко І. В., Демянович М. З., Компанієнко О. М, Гладченко І. В.

 1. «Барабанотерапія»

Василевська Л. Є., Гладченко І. В.

 1. «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів»

Жук Т. Я., Трикоз С. В.

 1. «Азбука творчості»

Чеботарьова О. В., Брусенська І. М.

 1. «Музичні краплинки»

Шеклунова Н. О., Міненко А. В.

 1. «У світі ритмів»

Левченко Л. Й., Гладченко І. В.

 1. «Соціально-побутове орієнтування»

Ярмола Н. А.

 1. «Лего-конструювання»

Лапін А. В.

 1. «Цікавий світ Монтессорі»

Дишлюк Т. Б., Чеботарьова О. В.

Для дітей із затримкою психічного розвитку

 1. «Корекція розвитку. Розвиток когнітивної сфери»

Сак Т. В., Прохоренко Л. І.

 1. «Корекція розвитку. Розвиток особистісної сфери»

Бабяк О. О., Баташева Н. І., Орлов О. В.

 1. «Розвиток мовлення»

Омельченко І. М., Федорович Л. О.

 1. «Ритміка»

Бабяк О. О.

Для дітей з порушеннями зору

 1. «Корекція розвитку. Розвиток емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями зору»

Гудим І. М., Костенко Т. М., Довгопола К. С.

 1. «Соціально-побутове орієнтування»

Легкий О. М.

 1. «Просторове орієнтування» (для сліпих дітей)

Кондратенко С. В.

Для дітей з порушеннями слуху

 1. «Розвиток слухового сприймання та формування вимови»

Федоренко О. Ф., Зганяйко І. Ф.

 1. «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови»

Федоренко О. Ф., Патлай Ю. М.

 1. «Ритміка» (для глухих дітей)

Вовченко О. А.

 1. «Ритміка» (для дітей зі зниженим слухом)
 1. «Лікувальна фізична культура» (для глухих дітей)

Форостян О. І., Шеремет Б. Г., Лещій Н. П., Малій В. М.

 1. «Лікувальна фізична культура» (для дітей зі зниженим слухом)

Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

 1. «Корекція розвитку»

Рібцун Ю. В.

 1. «Корекція мовлення»

Трофименко Л. І., Куравська Л. І.

Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

 1. «Корекція розвитку» (базова)

Чеботарьова О. В., Іоганова Н. А.

 1. «Корекція розвитку. Соціальна адаптація першокласника»

Яременко О. В.

 1. «Корекція розвитку. Розвиток пізнавальної діяльності»

Наливкіна Н. М.

 1. «Корекція розвитку. Формування графічних навичок»

Чорна І. В.

 1. «Корекція розвитку. Сенсомоторний розвиток»

П'ята М. І.

 1. «Корекція розвитку. Лего-конструювання»

Лапін А. В.

 1. «Корекція розвитку. Арт-корекція»

Брусенська І. М.

 1. «Корекція розвитку. Формування навчально-мовленнєвої діяльності учнів за допомогою казки»

Літинська Я. Г., Трембалович І. П.

 1. «Корекція розвитку. Розвиток комунікативної функції мовлення "Говірливий струмок"»

Жеплінська С. В.

 1. «Корекція розвитку. Формування лінгвістичних понять на основі використання асоціативних схем»

Татаринова О. М.

 1. «Корекція розвитку. Формування знань про довкілля засобами пізнавальних завдань»

Гусак Т. О.

 1. «Корекція розвитку. Пізнай навколишній світ»

Пігур О. В., Соколовська І. М., Лазорчин О. С.

 1. «Корекція розвитку. Цікава скринька»

Коваль Л. В.

 1. «Корекція розвитку. Корекційна ритміка»

Гладченко І. В., Шепічак О. О.

 1. «Корекція розвитку. Світ Монтессорі»

Дишлюк Т. Б., Чеботарьова О. В.

 1. «Корекція розвитку. Готовність дитини до навчання в школі (діагностична методика)»

Яременко О. В.

 1. «Корекція розвитку. Розвиток мовлення»

Ільєнко Т. А., Стах О. Г.

 1. «Лікувальна фізична культура для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату»

Остапенко Т. В., Авраменко Л. Ю., Свистун Г. М.

 

Переліки програм з корекційно-розвиткових занять

Повніші переліки програм з корекційно-розвиткових занять у спеціальних закладах загальної середньої освіти для освіти дітей з особливими освітніми потребами доступні на офіційних вебсайтах:

Зауважте!

Діяльність дитини з особливими освітніми потребами за інклюзивного навчання оцінюється не лише з позиції набутих знань, а передовсім з позиції прогресивного розвитку.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді