Як скласти статут закладу освіти

Основні законодавчі норми щодо складання, оформлення та затвердження статуту закладу освіти

 

 

Які вимоги з безпеки виконати, щоб заклад міг працювати

Статут закладу загальної середньої освіти є установчим документом, на підставі якого заклад провадить свою діяльність.

Статут ЗЗСО за Законом про освіту потрібно узгодити з новим законодавством протягом 5 років.

Статут та локальні документи закладу освіти: коли та як змінювати

Хто затверджує статут закладу освіти

Статут затверджує засновник або уповноважений ним орган.

Уповноваженими органами можуть бути:

 • виконавчі органи засновника (відповідних рад), зокрема виконавчий комітет чи його голова
 • безпосередньо голова ради.

Що писати у статуті закладу освіти

Статут закладу загальної середньої освіти може містити інформацію, зокрема, про:

перелік інформації статуту читайте в журналі

 • повне та скорочене найменування закладу
 • статус, форму власності, організаційно-правову форму та тип закладу
 • місцезнаходження
 • структурні підрозділи закладу, зокрема філії
 • систему управління закладом, права та обов’язки його органів управління, порядок прийняття ними рішень
 • мету, завдання, принципи діяльності
 • мови, які використовують в освітньому процесі
 • додаткові повноваження органів громадського самоврядування (у разі їх створення)
 • джерела надходження і порядок використання коштів і майна
 • інші положення, що визначають функції закладу відповідно до законодавства.

Статут може містити й інші положення з питань, що не врегульовані законодавством, зокрема, що стосуються особливостей утворення і діяльності закладу.

Положення статуту не можуть суперечити законодавству.

Ліцензування освітньої діяльності: порядок і документальний супровід

Як оформити статут закладу освіти

Загальні вимоги щодо оформлення статуту викладені у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.

Статут викладають письмово, прошивають, пронумеровують. Підписують засновники (учасники) або уповноважені ними особи.

Статут оформлюють на стандартних аркушах паперу формату А4.

Як оформити статут

На титульній сторінці статуту проставляють:

 • гриф затвердження (у правому верхньому куті)
 • відмітку про державну реєстрацію
 • назву виду документа, до якої входить повна назва закладу освіти (у центрі сторінки)
 • місце та рік складення статуту (над межею нижнього берега, посередині).

⇒ Оновити Положення про педагогічну раду закладу освіти

Текст статуту

Оформлюють на наступних після титульної сторінках.

Текст складаються з розділів, кожний з яких може бути поділено на підрозділи, пункти та підпункти, що нумерують арабськими цифрами.

Також слід дотримувати таких вимог до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації:

 • документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, — іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію)
 • текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами)
 • документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші помилки, заповнюватися олівцем.

⇒ Конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

9 кроків до оновлення статуту
 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді