Адаптація учнів 1 класу до навчання

Учорашні дошкільники нетерпляче чекають першого вересня, мають позитивне налаштування на навчання. Бути щасливим володарем портфеля, підіймати руку на уроці, отримувати відмітки — все це як чудова гра. Та згодом може виявитися, що грати не так уже й цікаво.

Як підготуватися до уроку за допомогою нейромереж

Численні обов’язки та обмеження першокласника змінюють позитивний образ школи.

Якщо дитина не справляється з психоемоційними навантаженнями, то:

 

У чому особливості адаптації першокласників

Адаптацію інколи розуміють як процес пристосування. Проте адаптація не лише звикання до чогось. Це здатність розвиватися в тому середовищі, в яке потрапив. Тобто в ситуації шкільного навчання дітям важливо не просто «мімікрувати» в новому середовищі — їм потрібно:

а) залишитися самими собою
б) зберегти родинні цінності, поєднавши їх із новими, що формуються внаслідок нових соціальних контактів.

Гармонійно вбудований у структуру особистості новий досвід даватиме дитині ресурс для подолання складних ситуацій шкільного життя.

⇒ Адаптація першокласника Нової української школи в перший місяць навчання.

Схема організації психологічного супроводу
процесу адаптації учнів 1 класу

Схема організації психологічного супроводу процесу адаптації першокласників

Скачати

 

Адаптаційний процес першокласників проходить у три етапи:

етап

що відбувається

Попередній

дошкільний

Загальна адаптація

протягом першого півріччя

 • моніторинг адаптації учнів
 • спільна робота команди фахівців, спрямована на виявлення та врахування індивідуальних можливостей учнів під час навчального процесу
 • консультування батьків на запобігання дезадаптацій, надання рекомендацій
 • заняття вчителя та психолога з метою знайомства, зняття психічної напруги, розвитку пізнавальних процесів тощо

Корекційний етап

протягом другого півріччя

 • індивідуальна або групова психокорекційна робота з учнями, які мають труднощі у навчанні, поведінці та спілкуванні з педагогами й однолітками
 • консультування батьків учнів, які мають шкільну дезадаптаці

Який «youtube» перед очима першокласника

Педагогічний колектив, який працює з першокласником, має враховувати основні характеристики адаптації, коли:

відбувається перетворення з дошкільника на учня

 • зміна соціальної позиції — це своєрідний кар’єрний зріст для дитини
 • дитина отримує «посадові інструкції»:

– приходити вчасно в школу

– бути уважною та дисциплінованою тощо

змінюється провідна діяльність

 • відтепер на основну — навчальну — діяльність необхідні вольові зусилля (яких не потребує гра, основний вид діяльності дошкільника)

оновлюється соціальне оточення

 • учень від початку вибудовує певну систему взаємин з учителем та однолітками
 • може стати лідером чи аутсайдером, активним або пасивним членом колективу

обмежується рухова активність

 • для цього також потрібні неабиякі зусилля від учорашнього дошкільника, особливо останнім часом, коли тенденція до гіперрухливості в дітей значно зростає

 

Що загрожує адаптації

Якщо механізм адаптації дає збій, це проявляється:

 • низьким рівнем опанування шкільної програми
 • емоційним дискомфортом.

Такі діти відчувають негатив, тривогу, напруженість.

Але найчастіше педагогів турбує поведінкова симптоматика дезадаптації —

 • неуважність
 • неслухняність
 • порушення дисципліни на уроках та перервах
 • демонстративність та агресія тощо.

Слід пам’ятати

Процес адаптації — двосторонній

Не тільки дитина має адаптуватися до класу та до вчителя

Школа й педагог також мають адаптуватися до дитини, прийняти її індивідуальність

Причини дезадаптації можна об’єднати у дві групи:

біологічні

 • неврологічні розлади
 • соматична ослабленість
 • порушення розумового розвитку тощо

соціально-психологічні

 • недостатня підготовка до школи, зумовлена недостатнім виховним впливом сім’ї
 • невміння встановлювати соціальні контакти
 • неадекватна самооцінка
 • мотиваційна неготовність
 • особистісні якості, які перешкоджають адаптації (агресивність, тривожність тощо)

 

Як відбувається адаптація першокласників

Найшвидша адаптація — протягом місяця. Але це найвдаліший випадок. Деколи такий процес затягується до півроку.

Три етапи шкільної адаптації

«орієнтування»

 • після початку систематичного навчального навантаження організм відповідає значною напругою
 • реакція організму на стрес бурхлива, власні ресурси дитини витрачаються без економії
 • іноді цей етап називають «фізіологічна буря»
 • триває декілька тижнів

«буря затихає»

 • організм «навчається» оптимально реагувати на зовнішні дії

«розпогодження»

 • організм достатньо адекватно реагує на навантаження, намагаючись заощадити енергію
 • але і розумова робота, і статичне сидіння за партою потребують від дитини певної напруги

Що більшою буде напруга, то більше ресурсів витратить організм

Якщо тривала напруга викликає перевтому, це може негативно позначатися на здоров’ї учня

Три рівні адаптації

високий

 • діти швидко встановлюють соціальні контакти
 • виконання шкільних вимог не викликає видимої напруги
 • труднощі мають тимчасовий характер і минають протягом перших двох місяців

середній

 • діти достатньо довго не приймають шкільне середовище — процес навчання, необхідність спілкуватися з учителем, однолітками
 • можуть бути труднощі в засвоєнні навчального матеріалу, але в цілому, завдяки правильному педагогічному підходу, адаптуються протягом першого півріччя

«група ризику»

 • адаптація відбувається з труднощами, реакції дитини неадекватні вимогам протягом тривалого часу
 • є значні труднощі із засвоєнням програми
 • поведінка часто провокує скарги вчителів
 • стійкий неуспіх у навчанні та неконструктивний контакт із педагогом провокують відчуження й серед однолітків

У цій групі можуть бути учні з психоневрологічними порушеннями, які потребують особливих підходів, але можуть бути й учні, які мають низький рівень психологічної готовності до навчання

Передумови адаптації до шкільного навчання

Більшість українських дітей починають вчитися в шестирічному віці. Часто вони мають недостатню психологічну готовність внаслідок вікової незрілості.

Під психологічною готовністю до школи розуміють комплекс якостей, що допомагають:

 • включитися в шкільне життя
 • засвоювати навчальні навички.

 

Дитина може знати букви і навіть опанувати читання, але є недостатньо готовою інтелектуально — має мимовільну пам’ять та нестійку увагу. Така дитина звертає увагу і запам’ятовує лише те, що їй цікаво. Підтримка пізнавальної активності у такому разі можлива лишень через гру

В іншому випадку у дитини може переважати зовнішня мотивація до навчання — отримати соціальний статус з відповідною атрибутикою (портфелем, власним «робочим місцем» тощо). Але про справжню мотиваційну готовність свідчить насамперед розвинутий пізнавальний інтерес — бажання опанувати грамоту, читання та інше

Приблизно у третини учнів в перші місяці навчання спостерігають:

 • сонливість
 • млявість
 • часті захворювання
 • безсоння
 • інші психосоматичні симптоми.

Готовність до шкільного життя

Виділяють складові готовності до школи, як-от:

 • мотиваційну
 • інтелектуальну
 • емоційно-вольову
 • комунікативну.

За результатами досліджень

Більшість майбутніх першокласників мають середній рівень готовності до навчання. І при цьому більшість із них достатньо добре адаптується до шкільних вимог

Діти з високим рівнем готовності переважно вдало адаптуються — позитивно сприймають навчальний процес, вчителя однолітків та себе як учня. Хоча й тут бувають виключення

Діти з низьким рівнем готовності здебільшого потрапляють у «групу ризику». Один з трьох учнів із середнім рівнем психологічної готовності також потрапляє в «групу ризику»

 

 

Чинники фізіологічної та психологічної адаптації учнів

Задля успішної фізіологічної та психологічної адаптації у нормативних документах прописані певні особливості організації навчально-виховного процесу в перших класах, як-то:

 • навчання відбувається лише в першу зміну
 • уроки тривають 35 хв.
 • перші два тижні не більше трьох уроків на день
 • перерви тривають від 15 хв.
 • на кожному уроці проводять фізкультурні хвилинки
 • домашні завдання не передбачені
 • один день на тиждень є розвантажувальним
 • протягом першого місяця навчання один урок на день проводять надворі
 • оцінювання здійснюється словесно, оцінки не фіксують у шкільній документації
 • для груп подовженого дня передбачено денний сон (півтори години) та облаштування відповідних кімнат
 • основним методом навчання першокласників є гра.

За матеріалами Ганни Колесової,
психолог, м. Славутич Київської обл.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді