Проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення навчального року

Поки очікуємо на офіційний лист МОН щодо завершення навчального року, давайте пригадаємо, як це було минулоріч, щоб врахувати всі особливості

Позапланові перевірки закладів освіти: що врахувати

Як відбудеться завершення навчального року

Організація освітнього процесу, виконання освітньої програми та навчального плану є внутрішнім питанням кожного закладу. Поки очікуємо на наказ про закінчення навчального року 2024, давайте пригадаємо, що було у минулорічних рекомендаціях. 

Що в рекомендаціях МОН:

 • завершити навчальний рік, самостійно визначивши день закінчення освітнього процесу шляхом внесення, за необхідності, відповідних змін до структури навчального року, визначеної закладом;
 • забезпечити виконання освітніх програм, навчальних програм та навчального плану за рахунок ущільнення навчального матеріалу, організації самостійної навчальної діяльності учнів, додаткових консультацій з використанням технологій дистанційного навчання тощо та внести відповідні зміни до календарно-тематичного планування з предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану закладу освіти для забезпечення якісного виконання програм без урахування показників з кількості днів;
 • звернути увагу на необхідність психологічної підтримки дітей, у тому числі після завершення навчального року (у листі МОН дає посилання).

  Як відбудеться оцінювання в умовах війни

  Щодо підсумкового оцінювання. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватись, за потреби, з використанням технологій дистанційного навчання. Відповідно до нормативно-правових актів семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню.

  Семестрове оцінювання за ІІ семестр

  В залежності від ситуації, семестрове оцінювання може здійснюватися за результатами

  • тематичного оцінювання
  • поточного оцінювання
  • підсумкового оцінювання за ІІ семестр, що може здійснюватися, у тому числі, у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.

  За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів МОН пропонує враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

  Також рекомендовано зараховувати всі оцінки, які отримав учень упродовж цього семестру незалежно від місця навчання. Це може бути заклад загальної середньої освіти в Україні або за її межами.

  Крім того, заклади освіти, у яких тимчасово навчались учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання.

  В окремих випадках за рішенням педагогічної ради закладу, затвердженим відповідним наказом, оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 та 10 класів може здійснюватись не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/«не зараховано».

  Як оцінювати навчальні досягнення учнів 5—6-х класів

  Річне оцінювання

  У МОН рекомендують здійснювати річне оцінювання на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

  Річна оцінка не обов’язково має бути середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної оцінки мають враховуватися динаміка особистих результатів навчання учня з предмета та сформованість уміння застосовувати набуті знання.

  У 1-4 класах підсумкова оцінка за рік, відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813, визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату та спостережень вчителя за учнями.

  За відсутності в учнів з числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання може здійснюватись за результатами ІІ семестру.

  Також за відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр річне оцінювання може здійснюватись за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в ІІ семестрі.

  Окрім того, для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач освіти може надати інформацію з електронного журналу та щоденника, у тому числі електронного, за попереднім місцем навчання.

  У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень матиме право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.  зміст

  Статичний блок для статей

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді