Оптимізація шкільної мережі: 5 семимильних кроків

Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти за сучасних умов — це одне з найактуальніших та найбільш витратних соціальних завдань, покладених на органи місцевого самоврядування

Оптимізація шкільної мережі здебільшого покладається на держадміністрації на рівні областей і районів. Та в плині децентралізації це завдання переходить до органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад.

Вихідні та робочі 2020

Завдання оптимізації мережі шкіл

Освіта, отримана у сільських школах, сьогодні не зовсім неефективна.

Проблеми сучасної сільської освіти:

 • подрібнена мережа малокомплектних шкіл, більшість із яких не налічують навіть 20–30 учнів (як правило, такі школи розташовані в ізольованих населених пунктах за декілька кілометрів одна від одної)
 • унаслідок багаторічного недофінансування приміщення шкіл знаходяться в незадовільному (часто в аварійному) стані
 • демографічний спад і міграція населення до міста
 • широка практика утворення «зведених класів», де навчальні предмети викладає один, не завжди належно підготовлений, учитель (прямий наслідок хронічного недофінансування шкіл).

За утримання шкіл відповідали районні ради, які неохоче приймали непопулярні рішення про оптимізацію. І оскільки на ради не покладалось жодної фінансової відповідальності за утримання шкіл, то вони й виступали проти закриття закладів.

Мета оптимізації

Головною метою оптимізації мережі навчальних закладів є:

 • підвищення якості освіти
 • надання більших освітніх перспектив для громади завдяки ефективнішому витрачанню бюджетних коштів (зокрема й при економії).

Разом з тим, не слід розглядати оптимізацію як спосіб заощадження бюджетних коштів за рахунок скорочення кількості вчителів, яких потрібно працевлаштовувати, або скорочення самої мережі шкіл, які органи місцевого самоврядування зобов’язані утримувати.

Методологія оптимізації шкільної мережі

Головна ідея саме представленої методології оптимізації ґрунтується на залученні підтримки вчителів, батьків та інших зацікавлених сторін. Подібні варіанти вже знайшли своє виправдання в сільських муніципалітетах Польщі й Македонії і видаються оптимальними для українських реалій.

Розглянемо кожен із кроків у детальному розрізі з наведенням прикладів їх практичної реалізації.

Крок 1. Визначте осіб, відповідальних за процес оптимізації

Оптимізація — процес довготривалий, який може затягнутись на роки.

Оскільки цей процес ще і технічно складний, і політично уразливий, то він має бути відкритим для широкого загалу і неодмінно проводитися під стійким лідерством.

Першочергово переконайтеся в сприянні поставленій меті головою громади, адже без його однозначної і чіткої підтримки шанси досягти кінцевих результатів будуть малими.

Участь голови громади у процесі оптимізації є вирішальною для її успіху: саме він нестиме фінансову і політичну відповідальність за керування місцевою мережею шкіл.

Залучайте до процесу оптимізації всі можливі зацікавлені сторони:

 • представників місцевої влади, органів місцевого самоврядування
 • директорів шкіл
 • учителів
 • представників батьківської громади (обов’язково).

Зауважте!

Закриття шкіл неминуче викликатиме політичний опір, який можна подолати лише шляхом роз’яснення зацікавленим сторонам того, що оптимізація — це пріоритет для сучасної місцевої ради

Задля відкритості процесу оптимізації мережі шкіл створіть робочу групу за участі представників всіх зацікавлених сторін, яку очолить голова громади або ж призначена з числа представників особа.

Робоча група виконуватиме дві головні функції:

 • розподілятиме відповідальність на кожному етапі оптимізації
 • здійснюватиме нагляд за процесом оптимізації.

До робочої групи неодмінно долучіть представників соціальних груп, які з тих чи тих причин можуть виступати проти процесу оптимізації мережі шкіл (наприклад, мешканців віддалених сіл або осіб з числа вчителів). Важливість їхньої участі в процесі оптимізації обумовлена щонайменше двома причинами:

 • по-перше, беручи участь в обговореннях вони матимуть змогу порушувати питання, вирішення яких їх цікавить, що в свою чергу слугуватиме формуванню пропозицій, які зменшуватимуть негативне ставлення
 • по-друге, отримавши більш детальну інформацію про передбачувані результати процесу оптимізації шкільної мережі (наприклад про заплановане використання грошових заощаджень завдяки вищій ефективності), вони зможуть стати впевненими прибічниками оптимізації та активно пропагувати заплановані зміни серед своїх соціальних контактів.

Досягнути повного консенсусу між усіма зацікавленими сторонами непросто. Задля досягнення компромісу намагайтеся почути різні думки та враховуйте інтереси різних зацікавлених сторін.

Крок 2. Організуйте збір та аналіз даних

Оптимізацію обов’язково проводять на основі глибокого вивчення всіх наявних проблем сучасної моделі побудови шкільної мережі.

Доручіть проведення збору інформації команді (робочій групі), яку очолить голова громади. На підставі зібраних даних проведіть дослідження з виокремленням головних проблем, причин їх існування та можливості їх вирішення за рахунок оптимізації.

Приймайте рішення щодо проведення оптимізації мережі шкіл виключно після ґрунтовного аналізування проблем функціонування всіх шкіл району.

Обов’язково оприлюднюйте:

 • дані, на підставі яких проведено аналіз
 • інформацію щодо шляхів оптимізації, обраних робочою групою як найефективніших за досліджених умов.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Крок 3. Підготуйте детальний план оптимізації

Громада, яка планує проведення оптимізації шкільної мережі, має розуміти, що будь-які зміни часто-густо піддаються критиці і викликають заперечення. Навіть досконало підготовлений проект оптимізації може бути відхилений і, як наслідок, не реалізований, якщо ви не переконаєте місцеве населення в тому, що ці зміни їм необхідні.

Отже, забезпечте прийняття таких рішень, які б відображали потреби зацікавлених сторін і настрої самого місцевого населення.

Як досягти цієї мети на практиці?

Запропонуйте для обговорення кілька різних варіантів оптимізації шкільної мережі, під час розгляду яких зверніть увагу на їх сильні та слабкі сторони.

Відвертою розмовою про переваги і недоліки кожного з варіантів — разом із варіантом залишити все без змін! — продемонструйте сторонам обговорення, що проблеми, які стоять на вирішені перед громадою, насправді доволі серйозні, і запросіть до конструктивної участі в дебатах потенційних критиків.

Зауважте!

Кількість варіантів, представлених на громадське обговорення, має бути достатньою, щоб мати реальний вибір серед різних варіантів рішень. Тобто не може бути два звичайних варіанти — або укрупнення, або залишити, як є

Разом з тим, якщо кількість запропонованих варіантів буде завеликою, це може спричинити складнощі у самому процесі громадського обговорення. Аби не зірвати переговори, підготуйте й представте не більше 4-5 різних варіантів оптимізації мережі шкіл.

Якими мають бути плани оптимізації?

Кожен із запропонованих варіантів повинен відповідати таким вимогам:

 • бути повним (тобто охоплювати всі школи у громаді і всіх їх учнів)
 • мати очікувані бюджети
 • містити плани підвезення учнів
 • демонструвати шляхи вирішення найактуальніших проблем.

Ці варіанти називають «сценаріями оптимізації».

Передумови процесу оптимізації

Перш ніж розпочати публічні дебати та ініціювати зміни шкільної мережі, впевніться у виконанні першочергових заходів з метою забезпечення ефективності та успіху спланованого сценарію оптимізації.

Вказані заходи погодьте з усіма зацікавленими сторонами, залучених до освітнього процесу, і доручіть їх виконання безпосередньо громаді району.

Орієнтовні заходи

Вид заходу

Ключові ідеї

Ціль

Реорганізація та затвердження місцевою радою районування закладів освіти

Кожний сценарій оптимізації — це якісно нове районування закладів освіти

Нові шкільні мікрорайони не перетинаються між собою, та при цьому охоплюють усі населені пункти

Нове районування шкіл відображає, яка зі шкіл є центральною (опорною, базовою), а які є її філіями (початковими)

Створення системи нових і зручних для громади шкільних мікрорайонів

Після вибору одного з варіантів оптимізації рада затверджує нове районування шкіл

Дотримання принципу нового районування шкіл при прийнятті учнів

Директори шкіл при зарахуванні учнів на навчання мають дотримувати принципу нового районування шкіл, затвердженого місцевою радою

До закладу освіти приймають усіх дітей, які мешкають у шкільному мікрорайоні, інші ж діти зможуть навчатися у школі лише за наявності вільних місць

Якщо батьки бажають віддати свою дитину до школи, яка розташована не в їхньому мікрорайоні, вони мають згодитися, що їхній дитині не передбачене безплатне підвезення

Забезпечення виконання гарантій доступності освіти для всіх учнів шкільних мікрорайонів

Розробка плану підвезення учнів до опорного закладу

Затверджений план підвезення учнів обов’язково відображає шкільні мікрорайони та місця проживання учнів і при цьому гарантує закріплені законодавством права учнів, а не побажання батьків

Організація безплатного підвезення учнів району до відповідних шкіл створеної мережі

Як організувати найбільш гнучке підвезення учнів до шкіл?

Розгляньте різні варіанти підвезення учнів і запропонуйте найоптимальніші з них на вибір громади.

Способи підвезення:

 • власним транспортом (який на балансі школи)
 • транспортом юридичної/фізичної особи, з якою укладено договір про перевезення.

Безперечно, найкращим (і найдешевшим) варіантом буде використання власного автобуса. Якщо ж немає такої можливості, укладіть договір з зовнішнім перевізником про надання послуг підвезення.

Та перш ніж приймати рішення про вибір засобу транспортування, встановіть точну кількість учнів, які користуватимуться вказаними послугами. Врахувавши віддаленість місць проживання дітей від місцезнаходження закладів, визначте кількість необхідних транспортних засобів для забезпечення підвезення всіх без виключення учнів.

Не менш важливим завданням при організації підвезення учнів до шкіл є забезпечення безпечних умов їх транспортування. Кожен транспортний засіб, який здійснює перевезення дітей, повинен відповідати встановленим законодавством вимогам.

Ураховуючи, що забезпечення безпечності руху в шкільному автобусі потребує значних матеріальних затрат, доречно здійснювати такі витрати в кілька етапів. Такий підхід має об’єктивне підґрунтя: незважаючи на ресурси, які отримали ОТГ додатково, кількість проблем, що накопичувалися роками в сільській місцевості через брак коштів, є значною, а відкладання процесу їх вирішення буде призводити до ще більших затрат.

Тому на перший час можна організувати підвезення учнів до шкіл шляхом укладення договору з перевізником. Як правило, вирішення проблем із використанням власного транспорту триває не більше року.

Визначення критеріїв оптимізації

Готуючи сценарії оптимізації мережі шкіл, встановіть ієрархію критеріїв, яким має відповідати кожна окрема школа, що увійде до нової мережі. Даючи відповідь на питання «Чи відповідає школа названим критеріям?», визначте, чи доречно її включати в майбутню мережу.

Використовуйте вказані критерії і при громадських обговореннях сценаріїв оптимізації.

Під час розроблення сценаріїв змін у шкільній мережі візьміть до уваги такі критерії оптимізації:

 • безпека учнів
 • час підвезення учнів до сусідніх шкіл
 • витрати, пов’язані з утриманням школи
 • якість отриманої в школі освіти
 • якість технічної інфраструктури та обладнання
 • майбутні інвестиції
 • значення школи для громади міста (соціальний вимір школи).

Крок 4. Розроблення сценаріїв оптимізації

Які елементи мають містити сценарії оптимізації?

При розробленні будь-якого варіанту сценарію оптимізації шкільної мережі зверніть увагу, щоб він містив такі складові елементи:

 • пропозицію щодо укрупненої мережі шкіл зі схемою нових шкільних мікрорайонів
 • пропозицію щодо порядку підвезення учнів шкіл, функціонування яких після оптимізації буде припинене
 • пропозиції щодо майбутніх інвестицій, які вкладатимуться у розвиток шкіл нової мережі
 • пропозиції щодо змін у зайнятості персоналу шкіл (зокрема й щодо альтернативної зайнятості)
 • пропозиції щодо можливості використання будівель закритих освітніх закладів
 • розрахунок бюджетних і соціальних наслідків оптимізації шкільної мережі.

Проаналізуємо значення кожного з елементів детальніше.

Пропозиція щодо укрупнення мережі шкіл

Запропонований варіант укрупнення мережі має давати відповідь на два питання:

 • які школи потребують закриття або обмеження навчання на рівні початкової освіти
 • якими будуть нові мікрорайони шкіл.

Намагайтеся донести інформацію про нову мережу шкіл максимально прозоро і чітко, щоб батьки одразу розуміли, в якій школі навчатимуться їхні діти. Представте інформацію у двох виглядах:

 • мапа, на якій відображені не лише нові, а й старі шкільні мікрорайони
 • таблиці із визначенням школи окремо для кожного села.

Порівнюючи мапи і таблиці різних сценаріїв оптимізації, батьки та інші зацікавлені сторони зможуть ліпше зрозуміти, який із запропонованих варіантів найбільш вдалий не тільки для їхніх дітей зокрема, але й для нової мережі шкіл загалом.

Обраний варіант укрупнення передають на затвердження до ради ОТГ.

Пропозиція щодо порядку підвезення учнів шкіл, які будуть закриті

Зміни у структурі шкільної мережі потребують від місцевої влади прийняття рішень щодо побудови нових маршрутів і залучення нових засобів підвезення учнів. Кожна зміна у сценарії оптимізації має містити пропозицію щодо нового маршруту із запланованими зупинками.

Задля зменшення транспортних витрат використовуйте комплексний муніципальний план шкільного перевезення.

Безперечно, найпоширенішим видом транспорту у сільській місцевості є автобусне сполучення. Дуже рідко є інші варіанти (як-от, залізничний транспорт).

Ключове рішення, яке необхідно прийняти, стосується того, чи користуватися власним шкільним автобусом, чи замовляти послуги у зовнішнього перевізника.

Переваги та недоліки варіантів організації перевезення учнів

Вид підвезення

Переваги

Недоліки

Власний автобус

Громада, яка має у власності автобус, має повну свободу в його використанні, зокрема може змінити маршрут і графік перевезень під час навчального року

Необхідність додатково утримувати певний штат працівників

У разі форс-мажорів (зламався автобус, захворів водій тощо) виникають труднощі у пошуку альтернативних рішень (заміна автобуса чи водія)

Замовлення послуг

Часто замовлення послуг у зовнішнього перевізника набагато дешевше

Замовлення послуг дає змогу перекласти можливі ризики на перевізника (так, приватна компанія, яка може обслуговувати декілька маршрутів, простіше замінить автобус чи водія)

Потрібно проводити ретельно підготовлену, деколи довготривалу, тендерну процедуру

Контракт, підписаний із перевізником, обмежує свободу громади

Відсутність на місцевому ринку придатних транспортних компаній може перешкоджати процесу оптимізації

Важливо!

У плані підвезення учнів до шкіл доцільно визначити час очікування автобуса після занять у школі. Якщо час очікування понад годину, школа має організувати для таких учнів безплатні додаткові заходи (заняття).

Обов’язково зазначте у пропозиції:

 • як громада організовуватиме підвезення дітей до шкіл (якою буде кількість автобусів, кількість обслуговуючих працівників, хто буде відповідальним за стан утримання автобусів)
 • як означені питання вирішуватиме зовнішній перевізник і чи впливатиме це на розрахунок вартості замовлених послуг.

Так можна буде порівняти всі сценарії оптимізації (разом із варіантом збереження наявного стану шкільної мережі).

Організація шкільного підвезення досить делікатне питання як для учнів, так і для їхніх батьків. Це одна з головних умов успішної оптимізації.

Пропозиції щодо майбутніх інвестицій, які вкладатимуть у розвиток шкіл нової мережі

Об’єктивна оцінка стану всіх шкільних будівель, а також будівлі, яку обрали для розміщення об’єднаної школи, яка прийматиме учнів із закладів, закритих у ході оптимізації, — це одна зі складових другого етапу оптимізації (процесу збирання даних).

Оцінювання в першу чергу — це розрахунок вартості пристосування приміщення об’єднаної школи до очікуваного прийняття більшої кількості учнів та вартості інших можливих інвестиційних проектів, необхідних для поліпшення умов здобуття освіти. Так, додаткові інвестиції можна буде використати для придбання сучасних комп’ютерів, навчальних матеріалів, удосконалення лабораторій, спортивних залів, їдалень, туалетів тощо.

Врахуйте в сценарії оптимізації і потреби учнів, які чекають на транспорт у напрямку зі школи додому. Пропозиція має передбачати виділення коштів на створення відповідних зон очікування для учнів, які чекають на транспорт.

Очевидно, щоб одержати схвалення сценарію оптимізації, технічні умови приміщень і обладнання об’єднаної школи мають бути кращими, ніж у школах, які планують закрити. Тож підготуйте усі інвестиційні проекти разом із кошторисом та окремо запропонований графік їх реалізації (що і в які терміни буде готово) — це частина сценарію оптимізації.

Вартість необхідних інвестицій має бути включена до аналізу бюджетних наслідків процесу оптимізації шкільної мережі.

Пропозиції щодо змін у зайнятості персоналу шкіл

Процес оптимізації мережі шкіл спричиняє не лише зменшення кількості закладів і класів, а й до скорочення персоналу шкіл (зокрема, педагогічних і непедагогічних працівників).

Запропоновані зміни щодо зайнятості педагогічних працівників мають містити уточнення, які вчителя продовжать працювати в новій шкільній мережі, а які — ні. У питаннях зайнятості будьте дуже обережними і тактовними.

При вирішенні кадрових питань звертайте увагу на:

 • професійний досвід кожного з учителів
 • інформацію про те, хто із педагогів є пенсіонером (або коли особа досягне пенсійного віку)
 • необхідність пошуку нових вчителів, а також їхню професійну перепідготовку.

Розгляньте питання можливого працевлаштування в об’єднаних школах вчителів, які не є затребуваними, для виконання інших педагогічних обов’язків, зокрема на посади:

 • асистента вчителя
 • соціального педагога
 • вихователя
 • бібліотекаря тощо.

Також працівників можна залучити до проведення позаурочних додаткових заходів для учнів, які очікуватимуть на транспорт для поїздки додому.

За вказаним принципом зробіть попередній добір кандидатів на посади адміністративного і допоміжного персоналу шкіл. В об’єднаних школах вони можуть виконувати аналогічні обов’язки, можливо, не на повну ставку (з меншим окладом).

Щоб обговорити з кожним членом персоналу школи їхні плани та варіанти, організуйте проведення громадських слухань, під час яких педагоги мали б можливість висловити своє бачення, сумніви та поставити питання, які їх цікавлять. Обов’язково під час проведення таких обговорень ведіть письмові протоколи.

Аби зняти напруження, запропонуйте вчителям працевлаштуватися за сумісництвом у школах, де більшість педагогів працюють на 0,5 ставки. Крім того, запропонуйте 0,5 ставки для вчителів, які супроводжуватимуть дітей під час їхнього підвезення до шкіл.

Пропозиції щодо можливості використання будівель закритих закладів

Будівля школи важлива для місцевих мешканців.

Зауважте!

Деякі зі шкільних приміщень можуть мати невизначений статус права власності, що перешкоджатиме їхньому використанню після закінчення оптимізації для інших цілей. У таких випадках громаді слід вжити заходів, щоб з’ясувати права власності на вказані об’єкти і одержати всю необхідну правовстановлюючу документацію, після чого спланувати подальше використання будівлі.

Зрештою, запропонуйте громаді кілька варіантів використання будівлі закритої школи із впровадженням різних видів діяльності соціальної сфери. Так громада зможе оцінити реальні перспективи майбутнього (вигідного для неї) використання будівлі.

Прийняття рішень щодо продажу будівлі або здачі її в оренду приватній компанії можливі, проте це не найвигідніші варіанти.

Напрями використання будівлі закритої школи для провадження освітньої діяльності:

 • проведення позакласної роботи поза межами державної навчальної програми або занять для дітей нешкільного віку (наприклад, мовні чи комп’ютерні курси)
 • надання будівлі для здійснення інших видів діяльності, які мають значення для громади (облаштування центрів здоров’я, культурних центрів, бібліотек, клубів для людей похилого віку)
 • здавання в оренду приміщень для освітніх, культурних або спортивних цілей (під дитячі позашкільні гуртки).

Для обговорення найкращих варіантів використання будівлі школи організуйте конкурс серед мешканців села. Інший варіант — організувати подібний конкурс між різними надавачами послуг. Також будівлю можна здати в оренду групі місцевих активістів, зацікавленому культурному об’єднанню або ж неурядовій організації.

Умови здачі будівлі в оренду:

 • безоплатно
 • на пільгових умовах
 • за встановлену орендну плату.

Якщо ж громада не може визначити варіанти використання будівлі закритої школи, то можна розглядати можливість її продажу.

Розрахунок бюджетних та соціальних наслідків оптимізації шкільної мережі

Запропонуйте на розгляд громади наслідки реструктуризації місцевої мережі шкіл у вигляді зіставленого аналізу витрат і результатів, які обов’язково долучіть до кожного сценарію оптимізації. Вказаний аналіз має містити бюджетні та соціальні вигоди і втрати:

Зміст розрахунку наслідків оптимізації шкільної мережі

бюджетні наслідки

соціальні наслідки

▼​

 • заощадження, отримані в результаті закриття шкіл (або скорочення надання освітніх послуг до рівня початкової школи)

 • передбачувані зміни в умовах навчання учнів, що будуть переведені до об’єднаної школи
 • додаткові поточні витрати в об’єднаних школах

 • час підвезення різних груп учнів
 • додаткові витрати на транспорт

 • додаткові освітні послуги, які планується надавати в об’єднаній школі
 • вартість інвестиційних проектів, яких потребуватимуть об’єднані школи

 • напрямки додаткових інвестицій

Аналіз має демонструвати для громади (особливо для молоді) головні переваги закриття місцевих закладів освіти та переведення учнів до об’єднаної школи. Тому зберіть найцікавіші думки та ідеї зацікавлених батьків та педагогів (особливо тих, хто викладав у великих школах). Чітко й переконливо опишіть всі сильні сторони кожного з переставленого сценарію оптимізації.

Крок 5. Інформування та залучення громадськості

Зміни системи шкільної мережі зазвичай викликають опір лише двох соціальних груп:

 • батьків учнів шкіл, які мають закрити
 • учителів, які працюють у школах, що планують закрити.

Іноді цей опір перетворюється у відкриті протести, особливо якщо органи місцевої влади не ведуть діалог з громадою. Тоді конфлікт може переростати в більш гострі форми:

 • батьки відмовлятимуться віддавати дітей із закритої до нової об’єднаної школи
 • спроби самовільно зайняти будівлю закритої школи тощо.

Задля пом’якшення негативних обставин організуйте максимально прозоре і повне інформування громади про заплановані зміни. Дуже часто вже на початкових етапах збирання даних мешканці, розуміючи, що їхня малокомплектна школа не є пріоритетною, починають протестувати проти будь-яких дій, які можуть вплинути на її закриття. Тому з перших кроків оптимізації розпочніть організовувати широку інформаційну кампанію.

Особливо емоційні реакції, як правило, виникають на етапі публічного обговорення сценаріїв оптимізації. Інколи суперечки не обмежуються лише участю невдоволених батьків, учителів та місцевих політиків — в особливо конфліктних випадках до них долучаються органи центральної влади та члени парламенту.

Якщо громада вирішила оптимізувати мережу шкіл, вона має надати гарантії того, що зміни сприятимуть:

 • підвищенню стандартів і якості освіти
 • поліпшенню технічного оснащення освітнього процесу
 • ефективнішому використанню бюджетних коштів на освітню галузь.

Будьте готові, що опоненти закриття освітніх закладів говоритимуть про те, що кращі економічні показники не є підставами для скорочення мережі шкіл, у першу чергу слід думати про інтереси учнів, школи яких будуть закритими.

Важливу роль у розв’язанні конфлікту відіграє критична думка педагогічних працівників. Без їхньої участі та дієвої підтримки створити нову мережу шкіл буде складно.

Нерідко в сільських громадах і малих містах вчителі є місцевими лідерами, тому їх позиція та думка матимуть велике значення для місцевої громади. Отже, з перших етапів оптимізації важливо завойовувати прихильність педагогів щодо процесу змін у шкільній мережі.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді