Що потрібно знати вихователю-методисту про засідання педради

Що має знати вихователь-методист, аби під час засідання педагогічної ради кожен член колективу відчув упевненість у своїх силах, отримав конкретні рекомендації щодо підвищення професійної майстерності та натхнення для подальшої творчої праці

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Функції педагогічної ради:

 • вибір програми розвитку для роботи з дошкільниками та забезпечення її ефективної реалізації
 • обговорення змісту, форм і методів освітнього процесу
 • вибір оптимальних форм планування освітньої діяльності
 • аналізування результатів моніторингу якості дошкільної освіти, наданої вихованцям
 • виявлення та розв’язання проблем організації освітнього процесу
 • забезпечення неперервного процесу підвищення кваліфікації педагогів
 • виявлення та поширення перспективного педагогічного досвіду
 • з’ясування готовності педагогів до упровадження інноваційних освітніх технологій
 • виявлення та задоволення запитів батьків.

Тематика і циклічність засідань

Тематику засідань педагогічної ради на наступний навчальний рік визначають наприкінці поточного навчального року за результатами глибокого аналізу стану освітньої роботи дошкільного закладу в цілому та всіх її складових зокрема. Тематику педради зазначають у річному плані закладу дошкільної освіти. За потреби в нього вносять доповнення та уточнення.

Зазвичай річний цикл роботи педради формується з трьох-чотирьох засідань:

 • установче
 • одне-два тематичні
 • підсумкове.

Кожному річному завданню доцільно присвячувати окреме тематичне засідання педради. Можна проводити комбіновані засідання, які виконуватимуть функції тематичного й установчого чи тематичного й підсумкового.

Засідання педагогічної ради скликають:

один раз на квартал

відповідно до плану роботи закладу дошкільної освіти

Плануйте тематику засідань на 3-5 років. За потреби над розв’язанням того самого проблемного завдання педагогічний колектив може працювати кілька років поспіль. При цьому на одному з річних засідань педради розглядають один з аспектів сформульованої в завданні проблеми, щороку поглиблюючи роботу над нею.

Центральним питанням порядку денного завжди є результати освітньої діяльності педагогів:

 • рівень особистісного розвитку вихованців
 • психологічний комфорт та стан здоров’я дітей
 • ступінь ефективності взаємодії педагогів і батьків тощо.

Сутністю кожного засідання педагогічної ради є створення команди однодумців, які спільними зусиллями щоразу поліпшують якість освітнього процесу, використовуючи в роботі з дітьми сучасні досягнення педагогічної науки і перспективний досвід.

Рішення є обов’язковим до виконання, коли воно:

 • прийняте в межах компетенції педагогічної ради
 • не суперечить законодавству
 • прийняте на засіданні, де присутні не менше половини складу ради.

Аби педагогічна рада справді була органом управління, а її рішення сприяли поліпшенню роботи з дітьми, до її засідання необхідно ретельно готуватися. Планувати роботу педагогічної ради можна з використанням однієї з трьох моделей.

Моделі планування роботи педагогічної ради

Короткотривала модель

Охоплює проблеми поточного навчального року. Засідання педагогічної ради проводять у межах певного змісту чи методики.

Зазвичай метою такого планування роботи педагогічної ради є локальні зміни, які поліпшують, оновлюють, активізують діяльність педагогів щодо окремих аспектів освітнього процесу і в межах одного навчального року.

Має на меті певні зміни одного напряму освітньої діяльності

Середньострокова модель

Передбачає аналізування попередніх результатів, постановку завдань на поточний рік за підсумками минулого року і педагогічне передбачення перспективи. Планування засідань педагогічних рад спрямоване на розв’язання певної проблеми чи низки проблем у найближчі два-три роки

Довготривала модель

Дає змогу охопити послідовно основні проблеми закладу дошкільної освіти і передбачає їх розглядання протягом декількох років щоразу на вищому рівні, ураховуючи наступність

Найцікавішими для педагогів є ті форми й зміст роботи, що допомагають практично розв’язати конкретні проблеми й труднощі, з якими стикається більшість членів колективу.

Ведення засідання педагогічної ради

Головуючим на засіданні педагогічної ради може бути:

 • голова педагогічної ради — керівник закладу
 • інший педагог, зокрема вихователь-методист.

Реєстрацію присутніх доручіть секретарю педагогічної ради, який завчасно підготує для цього відповідні бланки.

На установчому засіданні педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря, який веде протоколи засідань педагогічної ради протягом усього навчального року.

Головуючий надає слово педагогам для доповіді та виступів. Якщо засідання відбувається у нетрадиційній формі, скажімо, у формі ділової гри, диспуту, тренінгу тощо, він виконує роль ведучого.

Головуючий:

 • стежить за реакцією членів педагогічної ради
 • за потреби коментує, надає слово
 • спрямовує тих, хто виступає, за допомогою запитань
 • дослухається до всіх пропозицій
 • за необхідності підсумовує виступи, конкретизує пропозиції
 • активізує членів педради, заохочує до висловлювання власної думки, внесення пропозицій
 • домагається загального схвалення прийнятих рішень.

Вимоги до рішення педагогічної ради

Проект рішення педагогічної ради члени робочої групи готують заздалегідь. Зазначені там рішення мають випливати з попереднього аналізу освітнього процесу і містити методи та прийоми, за допомогою яких можна розв’язати актуальні проблеми закладу дошкільної освіти.

Ґрунтовне рішення педради:

 • спрямоване на розв’язання конкретного завдання
 • чітко й лаконічно сформульоване
 • виконуване
 • адресоване педагогам із конкретною вказівкою, терміном виконання і зазначеним відповідальним за виконання.

Під час викладу уникайте:

 • загальних фраз
 • розмитих формулювань
 • невизначених термінів.

Секретар фіксує рішення педагогічної ради у протоколі засідання. Вихователь-методист вносить корективи у внутрішній план контролю закладу дошкільної освіти і вивішує ухвалені рішення на стенді для загального ознайомлення.

За матеріалом Наталії Савінової,
шеф-редактора методичних видань напряму «Експертус: Освіта» Цифрового видавництва Експертус,
Марії Галяпи, директора дошкільного навчального закладу № 256, Київзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді