Орієнтовна циклограма діяльності вихователя­-методиста на вересень

Скористайтеся циклограмою діяльності вихователя-методиста, аби спростити планування справ

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Циклограма діяльності вихователя-методиста на вересень

Підготувати

 • План заходів щодо:

— роботи з батьками, зокрема з сім’ями з групи ризику
— проведення Тижнів безпеки дитини та Днів здоров’я

 • Довідку за результатами вивчення системи роботи, досвіду педагогічних працівників, стану освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)
 • Перспективні плани проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників із внесеними змінами щодо працівників, яких прийнято на роботу (за потреби)
 • План підготовки до засідання педагогічної ради
 • Положення про конкурс-огляд осередків розвивального середовища (рухової активності, природи, гри тощо) згідно з планом підготовки до засідання педагогічної ради
 • План проведення тематичного вивчення (відповідно до річного плану роботи)
 • План роботи на жовтень

Проаналізувати

Провести

 • Засідання членів творчої лабораторії методичного кабінету щодо планування роботи в поточному навчальному році
 • Вивчення індивідуальних особливостей дітей шостого року життя з метою корекції розвитку та виховання у процесі підготовки до навчання у школі
 • Загальні збори (конференції), групові батьківські збори

Подати

До методичного кабінету (центру) відповідного органу управління освітою:

 • список педагогічних працівників, які згідно з перспективним планом проходитимуть навчання на курсах підвищення кваліфікації в 2018/2019 навчальному році
 • список педагогічних працівників, які згідно з перспективним планом проходитимуть атестацію в 2018/2019 навчальному році

Перевірити

 • Оформлення листків здоров’я в групах
 • Організацію занять з фізкультури з дітьми, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної медичної групи
 • Ведення документації педагогами

Погодити

Організувати

 • Урочисте проведення Дня знань
 • Маркування меблів відповідно до зросту дітей у різних групах
 • Планування участі педагогів, які атестуються у 2018/2019 навчальному році на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» чи звання «вихователь-методист», у роботі методичних об’єднань
 • Наставництво над вихователями-початківцями
 • Поповнення картотеки методичного кабінету
 • Відзначення:

— Дня фізичної культури і спорту України
— Міжнародного дня миру
— Усеукраїнського дня дошкілля
— Усеукраїнського дня бібліотек

Ознайомити

 • З основними нормативно-правовими та іншими офіційними документами у сфері дошкільної освіти, що регулюють освітню діяльність дошкільних закладів у 2018/2019 навчальному році

Циклограма діяльності вихователя-методистазміст

Сертифікація в системі базової освіти