Підготовка та проведення засідання педради: пам’ятка

Скористайтеся цієї пам’яткою під час підготовки до наступного засідання педагогічної ради у вашому закладі дошкільної освіти

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

 • Визначте тему, цілі та завдання.
 • Створіть робочу групу для підготовки та проведення засідання.
 • Вивчіть літературу до теми, запланованої до розгляду педагогічною радою.
 • Організуйте виставку новинок методичної літератури для педагогів на зазначену тему та оглядово ознайомте їх з представленими виданнями.
 • Запропонуйте педагогам вивчити теоретичні питання і проблеми, винесені на розгляд педагогічної ради.
 • Підготуйте проект порядку денного засідання педагогічної ради.
 • Розгляньте проект порядку денного засідання педагогічної ради спільно з робочою групою та визначте форму організації засідання.
 • Складіть план підготовки до засідання — чітко сформулюйте завдання, вкажіть терміни виконання і відповідальних осіб, аби мати змогу контролювати хід роботи і за потреби вносити корективи.
 • Оформіть стенд «Готуємося до засідання педагогічної ради» — тему засідання й рекомендовану для ознайомлення літературу з теми розмістіть на стенді для загального ознайомлення не пізніше як за два місяці до визначеної дати засідання, а порядок денний, план проведення, графіки анкетування, тематичного вивчення та колективних переглядів — не пізніше як за місяць.
 • Розробіть анкети та проведіть анкетування з визначеної теми.
 • Вивчіть роботу педагогічного колективу за темою, визначеною річним планом роботи; залучіть до цього членів робочої групи.
 • Проведіть моніторинг питань, винесених на розгляд педагогічної ради.
 • Надайте методичну допомогу педагогам, які готують відкриті заходи та виступи з досвіду роботи до засідання.
 • Проведіть консультації та інші форми методичної роботи (семінар-практикум, тренінг, колективний перегляд тощо) з педагогічним колективом.
 • Дайте завдання робочій групі проаналізувати й узагальнити результати моніторингових досліджень.
 • Підготуйте інформаційну довідку, де подайте результати вивчення досліджуваних питань та рекомендації щодо узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду, усунення виявлених недоліків.
 • Організуйте роботу з педагогами та із запрошеними на засідання педагогічної ради, які мають виступити на ньому.
 • З’ясуйте, чи виконали рішення, ухвалені на попередньому засіданні педради, зокрема, які рішення варто зняти з контролю, а які потребують більше часу для виконання.
 • Повідомте не пізніше ніж за тиждень до проведення засідання про час, місце й порядок.
 • Обміркуйте хід засідання, регламент, зробіть нотатки разом із творчою групою.
 • Виділіть час для розгляду питань залежно від їхньої значущості.
 • Визначте форми роботи з педагогами під час засідання, зокрема інтерактивні.
 • Розробіть проект рішення педради.
 • Нагадайте педагогам напередодні засідання педагогічної ради про час, місце його проведення.
 • Розставте столи і стільці у приміщенні відповідно до обраної форми роботи.
 • Визначте заздалегідь, чи є місце для інтерактивної дошки, відео­ та аудіотехніки, стендів, плакатів тощо.
 • Розкладіть на столах чи стільцях усі необхідні матеріали.
 • Потурбуйтеся про відповідне освітлення, вентиляцію, питну воду тощо.
 • Розпочніть засідання вчасно.
 • Оголосіть порядок денний та затвердіть його за допомогою відкритого голосування.
 • Запропонуйте та затвердіть регламент роботи, склад робочої групи для корегування проекту рішення педагогічної ради.
 • Не допускайте відхилень у порядку денному.
 • Надайте слово відповідальному за виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради для оголошення результатів.
 • Створіть дружню атмосферу, щоб усі могли спілкуватися відкрито.
 • Контролюйте хід обговорення проблемних питань з метою попередження конфліктних ситуацій.
 • Стежте за невербальним спілкуванням, щоб зрозуміти причини пасивності окремих педагогів.
 • Заохочуйте колег до обговорення питань.
 • Підтримуйте ініціативи колег.
 • Робіть критичні зауваження об’єктивно та обґрунтовано.
 • Уважно слухайте всі виступи й робіть нотатки, які допоможуть проаналізувати та узагальнити інформацію, окреслити шляхи розв’язання проблеми.
 • Підсумуйте результати обговорення проблеми, запропонуйте можливі шляхи розв’язання.
 • Ознайомте педагогівіз проектом рішень педагогічної ради.
 • Після внесення до нього доповнень, змін чи уточнень проведіть відкрите голосування для затвердження рішень.
 • Повідомте тему наступного засідання.
 • Оголосіть про закриття засідання.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді