Планування засідань педагогічної ради школи

У школі планують не менш як чотири засідання педагогічної ради. Оглянемо моделі планування роботи педради

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Серед питань, які обговорюють на педагогічній раді:

 • зміст, форми й методи освітнього процесу, шляхи його вдосконалення та методичне забезпечення
 • варіативна складова робочого навчального плану
 • планування освітньої діяльності
 • розвиток закладу та зміцнення його матеріальної бази
 • моніторинг якості освіти
 • вивчення досвіду роботи методичних об’єднань
 • розвиток творчої ініціативи педагогів, упровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій
 • участь в інноваційній та експериментальній діяльності, співпраця з вищими навчальними закладами та науковими установами
 • моральне заохочення батьків та осіб, які їх замінюють, громадських діячів, котрі беруть участь в організації освітнього процесу.

Планування роботи педагогічної ради

Чому важливо обрати правильну стратегію планування роботи педагогічної ради?

Діяльність педагогічної ради ефективна, якщо під час планування її роботи враховані потреби конкретного закладу загальної середньої освіти.

Три моделі планування

Найчастіше звертаються до таких моделей планування роботи педради:

Довготривала модель

 • дає змогу охопити послідовно основні проблеми закладу, щоб розглянути їх протягом кількох років щоразу на вищому рівні за принципом наступності

Середньострокова модель

 • аналізують попередні результати і ставлять завдання на поточний рік за підсумками минулого, окреслюють педагогічну перспективу

Короткотривала модель

 • охоплюють проблеми поточного навчального року
 • зазвичай метою планування роботи педагогічної ради є локальні зміни, щоб поліпшити, оновити, активізувати діяльність педагогів щодо окремих аспектів освітнього процесу
 • така локально-­модульна технологія планування роботи педагогічної ради спрямована на зміни одного напряму освітньої діяльностізміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді