Нова Формула розподілу освітньої субвенції

Постановою КМУ від 27.12.2017 № 1088 затверджено Формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

Формула розподілу освітньої субвенції на 2019 рік

Освітня субвенція спрямована на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Формула враховує такі показники, як:

 • кількість учнів
 • особливості території.

Кількість учнів

У формулі виокремлено шість груп учнів:

учні групи I

⇒ це учні, які здобувають загальну середню освіту у:

 • денних загальноосвітніх школах
 • гімназіях
 • ліцеях
 • колегіумах
 • спеціалізованих школах
 • загальноосвітніх школах-інтернатах
 • гімназіях-інтернатах
 • ліцеях-інтернатах
 • колегіумах-інтернатах
 • спеціалізованих школах (школах-інтернатах)
 • училищах фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву)
 • школах-інтернатах (ліцеях) з посиленою військово-фізичною підготовкою
 • санаторних школах-інтернатах
 • дитячих будинках (крім дитячих будинків сімейного типу)
 • різних типах навчально-виховних комплексів та об’єднань, крім учнів спеціальних класів зазначених навчальних закладів та учнів вечірніх (змінних) шкіл

учні групи II

⇒ це учні з особливими освітніми потребами, які здобувають загальну середню освіту у:

 • спеціальних закладах загальної середньої освіти
 • спеціальних школах-інтернатах (центрах)
 • навчально-реабілітаційних центрах
 • спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

учні групи III

⇒ це учні, які здобувають загальну середню освіту у вечірніх (змінних) школах

учні групи IV

⇒ це вихованці:

 • загальноосвітніх шкіл-інтернатів
 • гімназій-інтернатів
 • ліцеїв-інтернатів
 • колегіумів-інтернатів
 • спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)
 • училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву)
 • шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою
 • санаторних шкіл-інтернатів
 • дитячих будинків (крім дитячих будинків сімейного типу)

Крім учнів, які приходять на навчання

учні групи V

⇒ це вихованці:

 • спеціальних закладів загальної середньої освіти
 • спеціальних шкіл-інтернатів (центрів)
 • навчально-реабілітаційних центрів

Крім учнів, які приходять на навчання

учні, студенти групи VI

⇒ це учні, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

⇒ це студенти, які навчаються за державним та регіональним замовленням і здобувають повну загальну середню освіту у державних закладах вищої освіти (перелік яких визначений у додатку № 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та фінансове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюватиметься з місцевих бюджетів) та комунальних закладах вищої освіти

Особливості території

Територіальні особливості враховані в таких поняттях:

розрахункова наповнюваність класів

⇒ це середній рівень наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці за умови раціональної організації шкільної мережі

щільність учнів

⇒ це розрахунковий показник, визначений шляхом ділення кількості учнів, які відвідують заклади загальної середньої освіти, на одиницю загальної площі (км2) відповідної адміністративно-територіальної одиниці

фінансовий норматив бюджетної забезпеченості

⇒ це обсяг коштів для забезпечення педагогічної складової навчального процесу учня початкової школи (1–4 класи) у закладах загальної середньої освіти міста обласного значення, якому не надано статусу гірського

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Як розподіляють освітню субвенцію

Розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюють на підставі:

 • розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
 • контингента учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду
 • зазначених у підпункті 6 пункту 1 цієї формули контингента учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти станом на 1 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, та контингента студентів станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду
 • навчального плану
 • заробітної плати вчителя
 • коригуючих коефіцієнтів.

Перегляд значень коефіцієнтів приведення здійснюють щороку

Єдине, коефіцієнти приведення розрахункової наповнюваності класів переглядають:

 • раз на три роки
 • на підставі результатів аналізу показників мережі (класів, учнів) закладів загальної середньої освіти


зміст

Сертифікація в системі базової освіти