Чи готові педагоги вашого дитячого садка до участі в інноваційній діяльності

Оцініть готовність педагогів до участі в інноваційній діяльності за допомогою пам’ятки для вихователя-методиста та директора закладу дошкільної освіти

На етапі підготовки до проведення дослідно­-експериментальної діяльності завдання керівника закладу дошкільної освіти та вихователя-методиста — оцінити готовність до участі в ній педагогічного колективу, зокрема:

 • педагогів та інших спеціалістів закладу дошкільної освіти — практичного психолога, соціального педагога, сестри медичної та ін.
 • педагогічного колективу в цілому як колективного суб’єкта.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Важливі характеристики, які мають бути притаманні педагогам — учасникам експерименту:

 • персональні якості й здібності, що характеризують схильність особистості до інноваційної діяльності
 • високий рівень професійно-­особистісних прагнень
 • ініціативність і відповідальність
 • лояльне ставлення до змін, уміння відмовитися від традицій і стереотипів, змінювати власні установки й переконання
 • уміння швидко засвоювати нову термінологію, опановувати нові технології
 • відсутність психологічних бар’єрів чи страху перед новими видами діяльності
 • креативність і творче мислення
 • здатність продукувати ідеї та втілювати їх
 • здатність проектувати власну діяльність і прогнозувати її результати й інші навички самоуправління
 • здатність орієнтуватися в ситуації невизначеності й визначати допустимий ступінь ризику
 • готовність до подолання труднощів, що виникають постійно
 • здатність сприймати помилки як досвід і без відчаю розпочинати спочатку
 • критичне ставлення до своєї професійної діяльності
 • розвинена здатність до рефлексії, самоаналізу
 • впевненість у собі та своїх професійних здібностях
 • потреба в самовдосконаленні та безперервній самоосвіті.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Щоб визначити, які характеристики та якою мірою притаманні кожному учаснику інноваційної діяльності, доцільно використовувати такі методи діагностики:

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді