Як управляти колективом під час інноваційної діяльності

Ми підготували рекомендації, які допоможуть управляти колективом закладу дошкільної освіти під час введення інновацій відповідно до нових завдань

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Упровадження інновацій пов’язано з удосконаленням освітніх технологій (форм, прийомів, методів) навчання й виховання, змісту освіти, її мети, концептуальних принципів здійснення освітньої діяльності. Інноваційні процеси потребують підвищення кваліфікації спеціалістів. Для цього важливо, аби вихователь-методист і керівник закладу дошкільної освіти підтримували педагогів.

Рекомендації для управління колективом під час інноваційної діяльності

 • Підтримуйте комфортний психологічний мікроклімат у колективі
 • Забезпечуйте згуртованість колективу, формуйте впевненість педагогів у підтримці й розумінні з боку колег і керівництва
 • Стимулюйте творчу діяльність та ініціативність педагогів
 • Мотивуйте педагогів до обміну думками, ідеями, участі в дискусіях
 • Розвивайте в собі та педагогах такі професійні якості, як конструктивізм, рефлективність, ініціативність, здатність до саморозвитку та самовдосконалення
 • Підтримуйте прагнення педагогів до загального й професійного розвитку, зокрема й до самоосвіти
 • Відтворюйте організаційний і кадровий потенціал, зокрема через систему внутрішнього взаємонавчання і наставництва
 • Використовуйте групові форми організації співпраці
 • Комплексно організовуйте взаємодію всіх учасників інноваційної діяльності
 • Створюйте інноваційний мікроклімат у колективі, за якого кожен педагог почуватиметься вільно та виявлятиме готовність до творчої роботи
 • Розширюйте взаємозамінність і делегування повноважень, участь усіх суб’єктів інноваційної діяльності у прийнятті рішень
 • Стимулюйте формальні й неформальні комунікації між учасниками інноваційної діяльності
 • Забезпечуйте учасників інноваційної діяльності необхідними матеріально­-технічними та інформаційними ресурсами
 • Створюйте гнучку систему відбору та втілення нових ідей
 • Застосовуйте пошуково­-дослідницькі підходи в роботі
 • Здійснюйте перехід до природних форм управління, заміну адміністрування на ефективне лідерство

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді