Реалізація Концепції Нової української школи

МОН проведе моніторинг третіх класів, щоб виміряти якість впровадження НУШ

У вересні-жовтні МОН проведе моніторинг серед учнів 3 класів для того, щоб дослідити впровадження реформи.

Для дослідження обрали 150 шкіл, які репрезентують усі регіони України, сільську місцевість та міста й різні типи закладів. До переліку потрапили не лише пілотні школи.

А уже в наступному році МОН проведе таке ж дослідження уже серед 3 класів, які навчаються за новим освітнім стандартом. Це дозволить побачити динаміку та ефективність нових стандарту та методик.

Метою таких досліджень є оцінка впровадження реформи. Так буде змога відкоригувати навчальні матеріали, підготовку вчителів початкової школи, організацію освітнього середовища та систему оцінювання для початкової школи.

Як буде проходити дослідження

До закладу освіти завітає два експерта. Впродовж двох днів вони спостерігатимуть за роботою як вчителів, так і учнів, візьмуть короткі інтерв’ю в учнів, директорів або заступників, а також проведуть анкетування батьків та вчителів.

Вихідні та робочі 2020

Питання для дослідження:

 • формування компетентностей та наскрізних умінь;
 • інтеграція освітнього змісту;
 • реалізація педагогіки партнерства;
 • ефективність навчання, яке отримують педагоги;
 • підтримка педагогів керівництвом школи;
 • ставлення батьків до НУШ.

Раніше обґрунтування Концепції Нової української школи виклала Національна академія педагогічних наук України у науково-аналітичній доповіді «Про зміст загальної середньої освіти» (К., 2015; керівники проекту — О. Ляшенко, С. Максименко та О. Топузов).

Нагадаємо, що з 1 вересня 2017 року Міністерство освіти і науки України оголосило старт Нової української школи.

Методичний супровід реалізації Концепції НУШ

За заявками на участь в експерименті обрали 100 загальноосвітніх навчальних закладівпо чотири:

 • у кожній області
 • в Києві.

У 2018/2019 навчальному році розширили базу шкіл — учасників експерименту.

Заклади післядипломної освіти мають:

 • забезпечити науково-методичний супровід педагогічних колективів ЗНЗ, які беруть участь в експерименті
 • створити рубрикатор «Всеукраїнський експеримент з розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

У рубрикаторі вчителі, залучені до експерименту, розміщували:

 • методичні й дидактичні розробки
 • навчальні матеріали.

Щодо навчальних матеріалів

Комісія з педагогіки і методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України:

 • розглядатиме запропоновані матеріали
 • прийматиме рішення про надання матеріалам грифа МОН для використання в експериментальних ЗНЗ

► Навчально-методична література вчителя НУШ

Програма реалізації Концепції НУШ

Програма всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» затверджена наказом МОН України «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальний закладів» від 13.07.2017 № 1028.

Втілення Концепції відбувається у три етапи:

 • організаційно-підготовчий

червень–жовтень 2017 року

 • формувальний

листопад 2017 року — травень 2022 року

 • узагальнювальний

червень — жовтень 2022 року

Звіт наукових керівників про завершення І та ІІ етапів всеукраїнського експерименту заслухає Комісія з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Наукові керівники експерименту:

 • П. Хобзей, заст. Міністра освіти і науки, канд. фіз.-матем. н.
 • Ю. Завалевський, в. о. директора ІМЗО, д-р пед. н., проф.

Координатори:

 • Н. Софій, директор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»
 • А. Лотоцька, гол. спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України
 • Н. Пархоменко, начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти у Новій українській школі Інституту модернізації змісту освіти

У червні–жовтні 2022 року

Відбуватиметься узагальнення результатів експерименту, яке реалізують у Звіті про результати всеукраїнського експерименту за 2017‑2022 роки.

ПРОГРАМА

всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017–2022 роки

№ з/п

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту

Строки виконання

Очікувані результати

І. Організаційно-підготовчий етап
(червень–жовтень 2017)

1.

Розроблення навчально-методичного забезпечення предметів початкової школи інтегрованого навчання в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

протягом етапу

Навчально-методичне забезпечення предметів початкової школи в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

2.

Розроблення тренінгових модулів для підготовки тренерів-консультантів і вчителів 200 перших класів загальноосвітніх навчальних закладів – учасників експерименту

червень

Кадрове забезпечення експерименту

3.

Організація та проведення тренінгів для тренерів з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

Проведення 25 навчально-практичних семінарів для педагогів 100 ЗНЗ — учасників експерименту

липень–серпень

Підготовка регіональних тренерів з метою навчання та надання методичної допомоги вчителям-учасникам експерименту (50 осіб)

Підготовка 200 вчителів перших класів, 100 заступників директорів з навчально-виховної роботи з початкової освіти

4.

Створення та організація робочої групи вчених і вчителів, які здійснюватимуть науково-методичний супровід експерименту

червень–липень

Науково-методичний супровід експерименту

Створення науково-методичної ради експерименту

5.

Розроблення інтегрованих курсів
(назва, терміни; за окремим планом)

протягом ІІ та ІІІ етапів

Навчальне та навчально-методичне забезпечення

6.

Проект нормативно-правового забезпечення надання навчальним і навчально-методичним комплектам відповідного грифа МОН

протягом етапу

Проект нормативно-правового забезпечення

7.

Інформування громадськості та педагогічній спільноті про особливості навчально-виховного процесу в експериментальних класах

Інформаційні повідомлення для громадськості й педагогічної спільноти про хід та проміжні результати експерименту на сайті МОН України та сайтах базових загальноосвітніх навчальних закладів

9.

Проведення обласних курсів підготовки педагогічних працівників з навчання за інтегрованими курсами у початковій школі обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти

серпень

Кадрове забезпечення експерименту на обласному рівні

10.

Проведення форумів та інтернет-конференцій для педагогічних працівників — учасників експерименту з метою підвищення якості навчально-виховного процесу в експериментальних класах

протягом етапу

Підвищення фахового рівня вчителів — учасників експерименту

11.

Організація та проведення науково-методичних заходів МОН, Національної академії педагогічних наук, інших наукових установ та вищих навчальних закладів з метою оприлюднення та обговорення результатів експерименту, а також визначення шляхів його вдосконалення (за планом роботи МОН на 2017–2022 роки)

протягом ІІ та ІІІ етапів

Оприлюднення результатів реалізації експерименту, ознайомлення педагогічної спільноти та громадськості з досвідом навчання й виховання учнів початкової школи з реалізації Концепції Нової української школи

12

Підбиття підсумків І (організаційно-підготовчого) етапу експерименту

жовтень

Звіт про підсумки етапу

ІI. Формувальний етап
(листопад 2017 — травень 2022)

1.

Апробація та внесення коректив до навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі (для учасників експерименту)

протягом етапу

Забезпечення реалізації програми експерименту

2.

Забезпечення наставницької підтримки вчителів шкіл — учасників експерименту:

 • підготовка наставників
 • спостереження за практикою педагогів і надання зворотного зв’язку
 • робочі зустрічі з командами вчителів
 • ведення наставницької документації
 • створення кращих практик роботи вчителів (кейси)

листопад 2017 — травень 2021

Кадрове забезпечення реалізації завдань експерименту на рівні базових загальноосвітніх навчальних закладів

3.

Здійснення експериментального навчання у початкових класах:

 • розроблення навчально-методичних матеріалів з урахуванням завдань експерименту
 • проведення робочих зустрічей вчителів навчальних закладів — учасників експерименту з метою обговорення кращих практик і викликів у процесі експерименту
 • проведення круглих столів для представлення та обговорення проміжних результатів, внесення змін і доповнень до плану експериментальної діяльності

Досягнення освітніх результатів експерименту

4.

Здійснення моніторингу ходу експерименту і його проміжне коригування:

Корекція навчального, навчально-методичного, методичного, кадрового та управлінського забезпечення експерименту

Аналітична довідка про результати за поточний навчальний рік

 • розроблення інструментарію

вересень 2017 – травень 2021

 • здійснення поточного моніторингу впровадження експериментальних практик

травень – червень 2018

 • опрацювання результатів моніторингу

травень – червень 2019

 • надання рекомендацій для покращення педагогічної практики

травень – червень 2020

 • проведення зустрічей робочої групи для обговорення результатів та внесення змін і доповнень у план експериментальної діяльності

травень – червень 2021

 • серпень 2018, 2019, 2020, 2021

Розроблення рекомендацій для поширення у початковій школі інтегрованого навчання

Підготовка та направлення інструктивно-методичного листа МОН до органів управління освітою, регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти з питання подальшої реалізації Концепції Нової української школи кожного навчального року

5.

Розширення бази шкіл — учасників експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів

з 2018/2019 навчального року

Створення експериментальної вибірки достатньої для отримання статистично вірогідної інформації щодо модернізації змісту освіти в початковій школі

6.

Розроблення електронного курсу для самоосвіти вчителів — учасників експерименту

серпень – вересень 2017

Підвищення фахового рівня вчителя

7.

Підбиття підсумків ІІ (формувального) етапу експерименту

травень 2022

Звіт про підсумки ІІ (формувального) етапу експерименту

IІІ. Узагальнювальний етап
(червень–жовтень 2022)

1.

Узагальнення результатів всеукраїнського експерименту

червень–жовтень

Підготовка матеріалів до наукового звіту

2.

Визначення динаміки показників ефективності розвитку академічних здібностей в учнів початкової школи – учасників експерименту

червень–липень

Визначення динаміки показників рівня сформованості академічних здібностей в учнів початкової школи – учасників експерименту

3.

Перевірка статистичної гіпотези дослідження

серпень

Висновок про вірогідність отриманих експериментальних даних

4

Формулювання висновків теоретико-експериментального дослідження

вересень

Висновки щодо ефективності розробленого навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

5.

Проведення серії семінарів, конференцій і круглих столів, спрямованих на розповсюдження перспективного досвіду щодо впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти

протягом експерименту

Ознайомлення освітян із результатами проведеного експерименту

Розповсюдження перспективного досвіду щодо впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти

6.

Підготовка та видання навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій за результатами експерименту

Створення та видання навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій за результатами експерименту

7.

Підготовка наукового звіту про результати всеукраїнського експерименту за 2017‑2022 роки

жовтень

Звіт про результати всеукраїнського експерименту за 2017‑2022 рокизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді