Який робочий час вчителя на тарифну ставку

Чи тотожні повному робочому часу вчителя його 18 навчальних годин на тиждень, що дорівнюють тарифній ставці?

Одразу слід зауважити, що робочий час учителя залежить від:

  • розкладу уроків
  • планів виховної та методичної роботи.

Як управляти репутацією закладу: ЧЕК-ЛІСТ

Робочий час вчителя

Включає час виконання педагогом:

  • навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи
  • іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором

Конкретний перелік та обсяг видів робіт встановлюють трудовим договором відповідно до законодавства

За ст. 60 Закону України «Про освіту»

Чи є норма робочого часу для вчителя

Щоб відповісти на це запитання, оглянемо дві законодавчі норми:

  • ст. 50 КЗпП, якою встановлена максимум нормальної тривалості робочого часу — 40 год./тиждень

18 год.

— це навчальні години протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку

Менший обсяг встановлюють тільки за згодою вчителя

Зрештою, педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти — це:

  • час, призначений для здійснення освітнього процесу
  • 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку
  • інші види педагогічної діяльності, як-от:

– класне керівництво

– перевірка зошитів

– завідування навчальними кабінетами тощо.

Педагогічне навантаження вчителя на ставку = 18 год./тиждень + іще дещо

Скачати таблицю

Чи обмежений час роботи вчителя 18 навчальними годинами

Окрім навчального навантаження, у робочому часі вчителя є й інша діяльність — передбачена ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту».

За таку діяльність педагог отримує доплати відносно тарифної ставки:

інші види педагогічної діяльності вчителя

співвідношення з тарифною ставкою

20–25%

10–20%

  • завідування

⇒ майстернями

15–20%

навчальними кабінетами

10–15%

⇒ навчально-дослідними ділянками

Два нюанси «іншого» педнавантаження:зміст

Сертифікація в системі базової освіти