Методичні рекомендації з організації діяльності ЗДО у 2019/2020 навчальному році

МОН видало інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

Передбачено, що заклади освіти отримуватимуть досвід діяльності в умовах автономії. Органи управління освіти та методичні служби будуть допомагати закладам освіти у питаннях:

 • відбору освітньої програми, напрямів організації освітнього процесу, методів підвищення професійної компетентності працівників;
 • прийняття рішень щодо управління та стратегічних напрямів розвитку закладу освіти;
 • результатів освітнього процесу;
 • налагодження комунікації з дітьми та батьками.

Освітня програма

Реалізація змісту освітнього процесу відбувається згідно з вимогами освітніх програм розвитку, виховання і навчання дітей.

Педагоги можуть використовувати у роботі чинні освітні програми, які схвалюються педагогічною радою ЗДО. Крім того, освітяни можуть планувати діяльність відповідно до комплексних та парціальних програм.

Додатки до Санітарного регламенту для ЗДО

Організація освітнього процесу

Освітній процес в закладі дошкільної освіти будується на основі особистісно-орієнтованого підходу. Такий підхід скеровують на досягнення результатів, таких як: набуття життєвої компетентності, розвиток базових якостей особистості в різних видах діяльності.

Для педагога важливо володіти знаннями про вікові та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби, а також застосовувати різні форми та види організації освітнього процесу.

Освітній процес складається з використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій, ігрових і проблемно-навчальних ситуацій, проектної діяльності.

Завдання педагога – сприяти тому, щоб дитина отримувала інформацію, яка доступна віку і яка сприяє засвоєнню важливих умінь та навичок дитини, засвоювала систему моральних цінностей, отримувала соціальний досвід спілкування та доречної поведінки.

Діяльність інклюзивних груп

Для забезпечення необхідних умов якісного інклюзивного навчання потрібно:

 • виокремити освітні потреби дитини;
 • забезпечити створення інклюзивного освітнього простору;
 • підвищити кваліфікацію педагогів;
 • надати освітні, психолого-педагогічні, а також корекційно-розвиткові послуги;
 • забезпечити дітей спеціальним обладнанням для корегування психофізичного розвитку;
 • здійснити психолого-педагогічний супровід дитини під час її навчання;
 • залучити батьків до освітнього процесу.

Практичні психологи та вчителі-дефектологи інклюзивно-ресурсних центрів визначають освітні потреби дитини, а також особливі умови для інклюзивного навчання після проведення психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Крім того, в інструктивно-методичних рекомендаціях МОН особливу увагу приділено питанням

 • організації освітнього процесу;
 • педагогіці партнерства;
 • діяльності інклюзивних груп;
 • підвищенню кваліфікації педагогів;
 • плануванню та партнерській взаємодії.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді