Відпустки – 2024: особливості надання

З 2022 року було введено норми щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Це стосувалося і відпусток. 2024 рік вніс свої корективи. Що залишилося сталим, а що зазнало змін – розбираємося у статті

Наказ про щорічну відпустку: індивідуальний та зведений

Вчителі, згідно із Законом України «Про відпустки», мають право на щорічну основну відпустку тривалістю до 56 календарних днів (ст. 6 Закону).  Це питання врегульоване також Кодексом законів про працю. Ця норма є чинною і на сьогодні. «Закон про відпустки» посилається на постанову Кабінету міністрів України від 14.04.1997 №346, якою затверджено Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. За цим же Порядком для шкільних вчителів усіх спеціальностей це теж 56 календарних днів.    

Проте в залежності від конкретної посади працівника та закладу освіти, де він працює, тривалість відпустки може бути й меншою за 56 календарних днів.

Воєнна агресія ерефії внесла свої корективи у текст документу. Виданий додатково роз’яснювальний Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Документ надає роботодавцям можливість обмежити це право і скоротити тривалість щорічної основної відпустки працівників до 24 календарних днів: «У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік». Таким чином тривалість відпустки зрештою визначає керівник навчального закладу. Звичайно, таке рішення має бути обґрунтованим, зумовлене об’єктивними причинами, які змушують керівника до таких непопулярних кроків, а не забаганкою посадової особи.

Якщо такі умови відсутні, вчитель має право скористатися щорічною відпусткою загальної тривалості.

Запамятаймо! Основну щорічну оплачувану відпустку надають переважно під час літніх канікул, навіть незалежно від дати прийняття на роботу.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більш як 24 календарних дні, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. Ця норма залишається чинною, але, відповідно до змін, тепер за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати, що визначено абзацом 2 частини 1 статті 12 цього Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

      Першу відпустку можна отримати через пів року трудового стажу.

Види відпусток вчителів

Крім щорічної основної, вчителям можуть надавати й інші види відпусток. 

Додаткова відпустка: зумовлена успішним навчанням, тривалістю від 10 календарних днів до чотирьох місяців залежно від конкретної ситуації.

Соціальна відпустка: відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка у зв’язку з усиновленням дитини, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства, відпустка при народженні дитини тощо.

Творча відпустка: для закінчення дисертації, написання підручників, наукових праць тощо (до шести місяців).

«Спортивна» відпустка для підготовки до міжнародних та змагань державного значення.

Відпустки без збереження заробітної плати.

24.12.2023 року  набув чинності та безпосередньо вплинув на порядок, підстави та алгоритми оформлення майже всіх видів відпусток Закон України №3494-ІХ від 22.11.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань». Він визначив види таких відпусток, їх тривалість, умови надання, необхідні документи для їх оформлення та як вони впливають на  трудовий стаж для нарахування щорічних відпусток.

1. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін може надаватися тривалістю до 30 календарних днів через сімейні та інші обставини за заявою працівника на основі угоди між працівником і працедавцем.

2. Відпустка без збереження заробітної плати без обмеження терміну надається у разі збройної агресії, поширення епідемії, пандемії, виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру. Для її надання необхідні заява працівника та угода між працівником і роботодавцем.

3. Відпустка без збереження заробітної плати у період воєнного стану обмежується терміном 90 днів на увесь період воєнного стану (ч. 4 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»), якщо працівник виїхав за межі України або став внутрішньо переміщеною особою(за заявою працівника. Обов’язково!)

Зверніть увагу! Час перебування у таких відпустках не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку за нормою, що набула чинності з 24.12.2023 року. Належні дні щорічної основної відпустки такому працівнику визначаються розрахунковим шляхом.

У той же час соціальна відпустка на дітей надається в будь-який період календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини. Вона не належить до типу щорічних, тому надається за календарний рік, а не за робочий, умови її надання спричинені соціальними факторами – одиноке материнство, наявність двох і більше дітей до 15 років, дитина з інвалідністю, тощо). 

З 24.12.2023 року  до цієї норми було додано новий параметр: у період дії воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки (окрім відпустки за вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною до 3 років, відпустка у зв'язку з усиновленням дитини) понад щорічну основну за рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження заробітної плати, відповідно до ухваленого Закону України №3494-IX.   

Надання невикористаних днів щорічної основної відпустки переноситься на період після скасування воєнного стану або, за рішенням роботодавця, невикористані дні такої відпустки можна надати без збереження заробітної плати (ч. 1 ст. 12 ЗУ 2136). Таке обмеження може бути застосоване лише до відпустки за поточний робочий рік. До щорічних основних відпусток за попередні робочі роки таке обмеження застосовувати неправомірно. У разі звільнення працівника роботодавець зобов'язаний виплатити йому компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки (без обмежень по періодах), а також за належні соціальні відпустки в повному обсязі.

Особливості відпусток вчителів

 • щорічна відпустка тривалістю до 8-ми тижнів
 • надають переважно під час літніх канікул і навіть незалежно від дати прийняття на роботу
 • за згодою між адміністрацією закладу та працівником відпустка може надаватися під час інших канікул чи посеред навчального року
 • першу відпустку можна отримати через півроку трудового стажу
 • графік відпусток узгоджують із навчальним планом

Як поділити відпустку

 • основна частина має складати 14 або більше днів відпочинку (як правило, під час літніх канікул)
 • інші частини можуть бути якої завгодно тривалості
 • усі частини відпустки мають бути використані протягом робочого року
 • невикористана частина відпустки переноситься на літні канікули або може бути компенсована у грошовому еквіваленті.

4 такти щорічної відпустки у школі

1. Затвердження графіка відпусток

до 5 січня поточного року

графік затверджує власник закладу або уповноважений ним орган

2. Доведення графіка до відома працівників

 • в якій формі скласти графік та як узгодити його з працівниками — вирішує адміністрація школи
 • графік можна розмістити на інформаційній дошці чи оголосити на загальних зборах
 • якщо в документі передбачена колонка під підпис, працівники засвідчують, що вони ознайомилися з ним

3. Попередження про відпустку

за 2 або більше тижнів до відпустки

 • керівник закладу видає наказ, в якому вказано дату початку і тривалість відпустки
 • працівник має ознайомитися з документом та поставити підпис
 • один примірник наказу іде у відділ кадрів, а другий — до бухгалтерії

4. Видання заробітної плати за час відпустки

за 3 дні до відпустки

 • відпускні вчителям виплачують завчасно
 • якщо ця умова порушена — можна вимагати перенесення відпустки

Перенесення відпустки

Педагог може перенести відпустку, якщо:

 • не отримав попередження про відпустку за два тижні
 • зарплата за час відпустки була виплачена несвоєчасно

Педагог може перенести або подовжити відпустку з причин:

 • тимчасової непрацездатності
 • виконання громадських або державних обов’язків, для яких закон передбачає увільнення від роботи
 • вагітності та пологів
 • збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Навчальний заклад теж може ініціювати перенесення відпустки вчителя, та на це потрібна згода працівника та профкому.

Оплата відпустки вчителя

Відпускні нараховують від середньої річної зарплати:

 • зарплата за останні 12 міс. перед відпусткою сумується та ділиться на кількість робочих днів за цей період
 • отриману цифру помножують на кількість днів у відпустці.

Свята та неробочі дні не оплачують.

Частина відпустки може бути замінена грошовою компенсацією за збігу трьох умов:

 • педагог відмовляється від гарантованого йому відпочинку, оформивши письмову заяву
 • навчальний заклад може забезпечити педагога роботою у відповідний час
 • педагог уже використав не менш як на 24 к. д. основної та додаткової відпусток за рік.

Зауважте!

Якщо є непереборне бажання «скорочувати» собі відпочинок, аби отримувати компенсацію, то така практика допустима з періодичністю через рік. Оскільки закон забороняє ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд

Нюанси виплати відпускних у разі звільнення

Педагог відбув повну щорічну відпустку, але звільнився ще до кінця року

Частину відпускних відрахують із зарплати

Працівник звільнився до відпустки

Отримає грошову виплату за всі дні відпустки, які не використав

Пропрацював понад 10 міс., але не використав 56 днів відпустки, які надаються на рік

Отримає компенсацію за невикористані дні

Пропрацював менше ніж 10 міс., та не скористався відпусткою

Отримає відпускні відповідно до відпрацьованого часузміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді