Магічне число «56» — ознака літніх відпусток у вчителів

Автор
Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України, експерт з питань освіти
Уже близько літо — час найдовших канікул для учнів та щорічних відпусток для вчителів. Пригадаймо особливості надання відпусток педагогам

Організація дистанційного навчання: як поліпшити

Тривалість відпустки вчителя визначають у календарних днях.

Неробочі дні та свята при цьому не враховують і з відпускних не оплачують.

Види відпусток вчителів

Оплачувані

Безоплатні

щорічні основна та додаткові

(зокрема й у зв’язку з навчанням)

творча

(для закінчення дисертації, написання підручників, наукових праць тощо)

«спортивна»

(для підготовки до спортивних змагань національного чи міжнародного значення)

соціальні, як-от:

«декретна»

– для догляду за дитиною-інвалідом (10-17 днів)

– обов’язкові
(ст. 25 Закону про відпустки)

– за домовленістю (не більше 15 к. д./рік)

10-56 днів

до 6 міс.

до 40 к. д./рік

Також у трудовому та колективному договорах можуть бути закладені інші формати відпусток, які закон не передбачає.

Особливості відпусток вчителів

 • щорічна відпустка тривалістю до 8-ми тижнів
 • надають переважно під час літніх канікул і навіть незалежно від дати прийняття на роботу
 • за згодою між адміністрацією закладу та працівником відпустка може надаватися під час інших канікул чи посеред навчального року
 • першу відпустку можна отримати через півроку трудового стажу
 • графік відпусток узгоджують із навчальним планом

Відповіді на найчастіші запитання працівників
про щорічну основну відпустку

Відповіді на найчастіші запитання працівників про щорічну основну відпустку

Тривалість відпустки вчителя

При визначенні тривалості відпустки керівників навчальних закладів та педагогів Закон про відпустки посилається на спеціальну постанову КМУ від 14.04.1997 № 346, якою затверджено Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

За цим порядком відпустка учителів — 56 к. д.

Причому навіть ті, хто працює за неповним робочим часом, мають право на повноцінну щорічну відпустку.

Сукупно основна та додаткова відпустки не можуть тривати довше ніж 59 к. д. Додаткові та щорічні відпустки можна використати одразу або ж поділити їх.

Перший робочий день після карантину: як організувати

Як поділити відпустку

 • основна частина має складати 14 або більше днів відпочинку (як правило, під час літніх канікул)
 • інші частини можуть бути якої завгодно тривалості
 • усі частини відпустки мають бути використані протягом робочого року
 • невикористана частина відпустки переноситься на літні канікули або може бути компенсована у грошовому еквіваленті.

4 такти щорічної відпустки у школі

1. Затвердження графіка відпусток

до 5 січня поточного року

графік затверджує власник закладу або уповноважений ним орган

2. Доведення графіка до відома працівників

 • в якій формі скласти графік та як узгодити його з працівниками — вирішує адміністрація школи
 • графік можна розмістити на інформаційній дошці чи оголосити на загальних зборах
 • якщо в документі передбачена колонка під підпис, працівники засвідчують, що вони ознайомилися з ним

3. Попередження про відпустку

за 2 або більше тижнів до відпустки

4. Видання заробітної плати за час відпустки

за 3 дні до відпустки

 • відпускні вчителям виплачують завчасно
 • якщо ця умова порушена — можна вимагати перенесення відпустки

Перенесення відпустки

Педагог може перенести відпустку, якщо:

 • не отримав попередження про відпустку за два тижні
 • зарплата за час відпустки була виплачена несвоєчасно

Педагог може перенести або подовжити відпустку з причин:

 • тимчасової непрацездатності
 • виконання громадських або державних обов’язків, для яких закон передбачає увільнення від роботи
 • вагітності та пологів
 • збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Навчальний заклад теж може ініціювати перенесення відпустки вчителя, та на це потрібна згода працівника та профкому.

Оплата відпустки вчителя

Відпускні нараховують від середньої річної зарплати:

 • зарплата за останні 12 міс. перед відпусткою сумується та ділиться на кількість робочих днів за цей період
 • отриману цифру помножують на кількість днів у відпустці.

Свята та неробочі дні не оплачують.

Частина відпустки може бути замінена грошовою компенсацією за збігу трьох умов:

 • педагог відмовляється від гарантованого йому відпочинку, оформивши письмову заяву
 • навчальний заклад може забезпечити педагога роботою у відповідний час
 • педагог уже використав не менш як на 24 к. д. основної та додаткової відпусток за рік.

Зауважте!

Якщо є непереборне бажання «скорочувати» собі відпочинок, аби отримувати компенсацію, то така практика допустима з періодичністю через рік. Оскільки закон забороняє ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд

Нюанси виплати відпускних у разі звільнення

Педагог відбув повну щорічну відпустку, але звільнився ще до кінця року

Частину відпускних відрахують із зарплати

Працівник звільнився до відпустки

Отримає грошову виплату за всі дні відпустки, які не використав

Пропрацював понад 10 міс., але не використав 56 днів відпустки, які надаються на рік

Отримає компенсацію за невикористані дні

Пропрацював менше ніж 10 міс., та не скористався відпусткою

Отримає відпускні відповідно до відпрацьованого часузміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді