Тривалість і оплата щорічної відпустки вихователя дошкільного закладу

Право на відпустки вихователям, як і будь-яким працівникам, з якими укладено трудовий договір, передбачено КЗпП та ЗУ «Про відпустки». Визначмо, скільки триває щорічна основна відпустка вихователя і які механізми її оплати

Звичайна тривалість щорічної основної відпустки — не менше 24-х днів (за календарем).

У проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту”» передбачені:

  • зменшення

⬇ педагогічного навантаження окремих категорій педагогічних працівників ⬇

  • збільшення

⬆ тривалості відпустки педагогічних працівників та помічників вихователів ⬆

Порівняймо обсяг педагогічного навантаження працівників закладів дошкільної освіти за чинним Законом про освіту та за проектом змін до нього. 

Відповідно змін з 1 січня 2020 року тривалість щорічної основної відпустки вихователів закладів дошкільної освіти, незалежно від груп дітей, з якими вони працюють, зокрема й загального розвитку, становить 56 календарних днів.

Яка тривалість відпустки: директор і вихователь-методист

У 2020 році вихователям закладів дошкільної освіти за період роботи з 2019 по 2020 роки надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів без дотримання пропорційності відпрацьованому робочому часу. Зазначеним працівникам, які за такий самий період роботи отримали відпустку повної тривалості у 2019 році, додаткові дні відпустки у 2020 році не надаються.

Директорам та вихователям-методистам закладів дошкільної освіти тривалість щорічної основної відпустки не змінено, тобто вона надається у кількості 42 календарних дні.

Яка тривалість щорічної основної відпустки вихователя

Вид

Кому

Кількість, к.дн.

Щорічна

Основна

Працівникам

не менш як 24 за відпрацьований робочий рік

Директорам, завідувачам, вихователям-методистам, інструкторам з фізкультури, музичним керівникам, практичним психологам, соціальним педагогам закладів дошкільної освіти

42

Вчителям-дефектологом, учителям-логопедам, вихователям, асистентам вихователя закладів дошкільної освіти

56

Директорам1 дитячих будинків закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних і санаторних)

56

Вихователям, вихователям-методистам*, вчителям (всіх спеціальностей), інструкторам з фізкультури*, музичним керівникам*, керівникам гуртків*, практичним психологам*, соціальним педагогам* закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних і санаторних)

56

Особам з інвалідністю І і ІІ груп

30

Особам з інвалідністю ІІІ групи

26

Особам віком до вісімнадцяти років

31

Додаткова за особливий характер праці

Працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або яку виконують в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я

до 35 за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним КМУ

Працівникам з ненормованим робочим днем

до 7 згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою

Додаткові

У зв’язку з навчанням

Працівникам, які: здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах; успішно навчаються на вечірніх відділеннях ПТНЗ; успішно навчаються без відриву від виробництва у ВНЗ із вечірньою та заочною формами навчання; навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

Тривалість залежить від: рівня акредитації закладу освіти; курсу (перший, другий і наступні); форми навчання (заочна, вечірня); підстави (на період настановних занять, складання заліків та іспитів, державних іспитів; на період підготовки та захисту дипломного проєкту, роботи)

Для підготовки та участі в змаганнях

Працівникам, які беруть участь у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях

Тривалість, порядок, умови надання та оплати встановлює КМУ

Творча

Працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством

Тривалість, порядок, умови надання та оплати встановлює КМУ

 

Соціальні

У зв’язку з вагітністю та пологами

До пологів

70

Після пологів, починаючи з дня пологів

56
(70 — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів)

Для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Матері, а також батькові дитини, бабі, дідові чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів

 

У зв’язку з усиновленням дитини

Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування

56
(70 — при усиновленні двох і більше дітей)

Додаткова

Працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

10;
за наявності кількох підстав — до 17

Без збереження заробітної плати

Матері або батьку, який виховує дітей без матері (зокрема й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю

до 14 щорічно

 

Чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці

до 14

 

Матері або іншим особам, якщо дитина потребує домашнього догляду

Тривалість визначена в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку

 

Матері або іншій особі для догляду за дитиною віком до 14 років

На період оголошення карантину на відповідній території

 

Працівнику за сімейними обставинами та з інших причин

Термін обумовлений угодою між працівником та роботодавцем, але не більше 15

 

До тривалості щорічної відпустки
не враховують

  • святкові та неробочі дні
  • дні тимчасової непрацездатності
  • відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Мінімум як за два тижні вихователя повідомляють про дату настання його чергової відпустки.

Працівник управі:

  • використати частину основної відпустки, але хоча б раз — не менше ніж 14 днів
  • затребувати грошову компенсацію, якщо використав 24 дні на основну та додаткову відпустки (але тоді йому не виплачують матеріальну допомогу на оздоровлення).

Вихователь має право також на додаткові, творчі соціальні та інші відпустки.

Оплата щорічної основної відпустки вихователя

Для розрахунку розміру оплати відпустки вихователя звертають до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати.

За матеріалими журналу «Практика управління дошкільним закладом»зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді