Атестаційний лист вихователя

Незабаром атестація педагогічних працівників. Ви керівник ЗДО, і перед вами постає необхідність правильно оформити чисельну документацію з цього питання. Або ж ви педагог, що атестуєтесь, і вам цікаво, за якими критеріями буде оцінюватися ваша робота. Ми допоможемо вам розібратися і дамо шаблон написання Атестаційного листа вихователя ЗДО

Закон про електронні трудові книжки: що врахувати

Опрацьовуємо нормативні документи

Зазвичай, першим кроком у роботі педагогічних працівників з будь-якого професійного питання має бути робота з нормативною базою, що лежить в основі діяльності державної чи комунальної установи. Питання атестації педагогів і до сьогодні лишається гострою проблемою: права та обов’язки сторін, ведення дідової документації, межі відповідальності, тощо. Для створення комфортного мікроклімату в колективі важливо, щоб результати атестації задовольняли як адміністрацію ЗДО, так і працівників, що атестуються. Отож першим кроком атестаційної комісії ще на початку нового навчального року має стати ознайомлення педагогів з документами, які регламентуватимуть цю роботу. А це:

 • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р. (стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»
 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-НІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р. (стаття ЗО «Атестація педагогічних працівників»
 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. № 310, зареєстроване у Міністерстві юстиції України грудня 1993 р. №176
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 13 січня 2005 р. № 9
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р. № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. №754/11034
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо окремих питань організації проведення атестації педагогічних працівників» від 4 листопада 2002 р. № 1/9-482
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо присвоєння педагогічних звань «вихователь-методист», «старший вихователь» від 26 листопада 2007 р. № 1/9-706
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів» від 16 березня 2009 р. № 1/9-1.

Атестаційний лист вихователя
НІНА ОМЕЛЬЯНЕНКОшеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Коли оформлювали документи про підвищення кваліфікації запитань виникало чимало? Ще й працівники приносять сертифікати про участь у вебінарах, семінарах, просять їх врахувати як підвищення кваліфікації? Як правильно оформити документи у 2021 році, щоб зробити все якісно. Пропоную маршрут із питань підвищення кваліфікації прокласти помісячно.

Атестація: право чи обов’язок?

Згідно з пунктом 1 статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту» атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. № 310, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 2 грудня 1993 р. за № 176 (далі — Типове положення).

Чергова атестація проводиться один раз на п'ять років і є обов’язковою звиконання умови наявності фахової освіти та володіння державною мовою в обсязі, необхідному для здійснення професійних обов'язків. Відповідно до пункту 3.4 розділу III Типового положення атестація педагогічних працівників передбачає попереднє підвищення кваліфікації, яке педагогічний працівник має право пройти на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації. Тому кожен педагог зобов'язаний підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.
Не підлягають атестації педагогічні працівники, які:
- мають стаж безпосередньої педагогічної роботи до 3 років;
- перебувають на довготривалому лікуванні.
А педагогічні працівники, які мають необхідний стаж педагогічної роботи і раніше проходили атестацію, але прийняті на роботу в поточному навчальному році, і ті, хто навчається у вищому навчальному закладі, мають право атестуватися за бажанням.

Вимоги до написання атестаційного листа вихователя

Відповідно до Наказу МОН України (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№ 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013) р.1п.3.5: « Керівник навчального та іншого закладу до
01 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

Характеристику на керівника навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Характеристика на керівника районного (міського) методичного кабінету (центру) подається до атестаційної комісії керівником відповідного органу управління освітою за погодженням із закладом післядипломної педагогічної освіти.

Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов'язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об’єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення.

Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис».

На педагогічного працівника, який проходить атестацію, атестаційна комісія оформляє атестаційний лист. Так визначено пунктом 3.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Він має затверджену (а отже й незмінну) форму. Форма атестаційного листа наведена в додатку до Типового положення про атестацію і після атестації існує у двох примірниках: – перший — в особовій справі педагогічного працівника, другий — у педагога, який атестувався.

Оформляє атестаційний лист у ЗДО педагог-методист, за наявності такої кадрової одиниці, в іншому випадку – завідувач ЗДО.

Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа і шаблон

 1. Прізвище, ім'я, по батькові

Заповнюючи атестаційний лист, не варто покладатися на те, що ви добре знаєте працівника, який атестується, і всю інформацію про нього. Прізвище, ім'я, по батькові вказуйте повністю відповідно до запису у паспорті

2. Дата народження

Коли заповнюватимете цей пункт, не забудьте звірити свій запис із даними паспорта особи, яка атестується

3.Освіта

Інформація про освіту вкрай важлива. Адже освітній рівень педагога безпосередньо впливає на результат атестації, зокрема: за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст або бакалавр (базова вища освіта), можна встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст» та присвоїти педагогічне звання.
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст чи магістр (повна вища освіта) — є однією з умов встановлення кваліфікаційних категорій «спеціаліст II кваліфікаційної орії», «спеціаліст І кваліфікаційної категорії та «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії».
Тому, заповнюючи пункт «Освіта», правильно вказуйте її рівень у педагога, який атестується, орієнтуючись на кваліфікацію, що зазначена в дипломі про освіту, виданому вищим навчальним закладом відповідного рівня акредитації.

4.Спеціальність за дипломом

Цей пункт заповнюйте відповідно до запису в дипломі про освіту. Не робіть цього зі слів педагога, який атестується, чи керуючись інформацією, що викладена у його заяві. Адже, крім рівня освіти має значення спеціальність, за якою здобута освіта.
Зверніть увагу, що у дипломі бакалавра відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про документи про освіту та вчені звання» від 12 листопада 1997 р. (зі змінами і доповненнями) та Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих на¬вчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 13 груд¬ня 2006 р. № 1719, вказується не спеціальність, а напрям підготовки. Тому пункт «Спеціальність за дипломом» у цьому випадку слід заповнювати, орієнтуючись на запис у Додатку до диплома про вищу освіту (далі — Додаток), який як невід'ємна складова документа про вищу освіту є дійсним лише з дипломом про вищу освіту, серія і номер яких співпадають, а саме на пункт «Напрям підготовки (спеціальність)».
Наприклад, у Додатку зроблено такий запис: «0101 Педагогічна освіта. 6.010101 Дошкільне виховання», де «0101» — шифр галузі знань, а «6.010101» — код напряму підготовки. У атестаційному листі має бути запис: «Педагогічна освіта. Дошкільне виховання».

5.Стаж безпосередньої педагогічної роботи

Обов'язково перевірте за записами у трудовій книжці, чи правильно підраховано педагогічний стаж. Необхідно знати: час перебування у відпустці по догляду за дитиною за умови, що педагог перебував на педагогічній посаді під час оформлення відпустки, зараховується до стажу педагогічної роботи.

6 .Місце роботи

Тут вказуйте повну назву закладу освіти, у якому працює педагог, що атестується

7. Посада

Назву посади вказуйте відповідно до запису у трудовій книжці.

8. Державні нагороди, звання

Державні нагороди, звання записуйте у послідовності зростання їх значущості, а після кожної нагороди не забудьте вказати рік, коли вона була отримана педагогічним працівником. Така інформація за потреби полегшить атестаційній комісії вибір виду заохочення педагога, який атестується.
Наприклад: грамота районного управління освіти (2002), грамота Головного управління освіти і науки (2004), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2006)

9. Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням

Тут вкажіть назву курсів підвищення кваліфікації, повну назву навчального закладу, що їх провів, дату їх проходження працівником та номер посвідчення. Усю цю інформацію заносьте до атестаційного листа згідно із записами у свідоцтві про підвищення кваліфікації. Якщо протягом міжатестаційного періоду працівник здобув фахову освіту вищого освітнього рівня, то вкажіть повну назву вищого на¬вчального закладу, номер і дату отримання диплома.
Наприклад: курси підвищення кваліфікації для вихователів при КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, свідоцтво 12СПК № 593289 від 20.02.2009.

10. Результати попередньої атестації
Вкажіть результат попередньої атестації та її дату. Наприклад: «Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» (2005)» або «Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»(2005)».

11. Характеристика якості виконання посадових обов'язків, результативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної культури адміністрацією установи

Характеристика педагога, який атестується, має давати повне уявлення про рівень його кваліфікації та результативність роботи, а також про його морально-етичні якості. Тож у розгорнутій формі охарактеризуйте виконання посадових обов'язків, зазначте головні напрями роботи педагогічного працівника, вкажіть конкретні досягнення та підсумки роботи. Часом характеристику на педагога, який атестується, складають формально, схематично. Така характеристика не дає уявлення про якість та особливості роботи конкретного працівника. Керівник дошкільного навчального закладу обов'язково має завірити характеристику педагогічного працівника особистим підписом.

12. Оцінка професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей:

а) педагогічною радою

б) батьками, учнями

в) методичним об'єднанням (асоціацією)

У цьому пункті зазначається загальна оцінка освітньої діяльності та особистісних якостей педагогічного працівника різними педагогічними та соціальними інститутами. Як варіант, оцінка може бути «позитивна» чи «негативна».

В атестаційних листах педагогів, які претендують на встановлення/підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» або/та присвоєння/підтвердження педагогічного звання, слід вписати більш розгорнуту оцінку професійної діяльності методичним об'єднанням (асоціацією). Наприклад: бере активну участь у роботі методичного об'єднання музичних керівників, систематично ділиться своїм досвідом роботи з колегами, керує роботою творчої групи, тощо.

13. Рішення атестаційної комісії дошкільного навчального закладу

Рішення атестаційної комісії формулюйте чітко і лаконічно. Зверніть увагу, що кваліфікаційну категорію атестаційна комісія встановлює і підтверджує або не підтверджує, а педагогічне звання — присвоює і підтверджує або не підтверджує.

Наприклад:

Атестаційна комісія постановила:

 • вихователь (ПІБ) відповідає посаді, яку обіймає; підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст»;
 • інструктор з фізкультури (ПІБ), відповідає посаді, яку обіймає; встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст II категорії». Порушити клопотання перед управлінням освіти (назва вищого виконавчого органу) про нагородження педагога (ПІБ) грамотою управління освіти;
 • вихователь (ПІБ) відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією (назва вищого виконавчого органу) про підтвердження (ПІБ вихователя) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист».зміст

Центральна частина статичний блок 2