Атестаційний лист педагога

Перед керівником закладу освіти постає питання оформлення документації з атестації. А педагогу, що атестуєтесь, цікаво, за якими критеріями буде оцінюватися робота. Допоможемо розібратися з птанням Атестаційного листа у статті.

Атестаційний лист: приклад заповнення

Опрацьовуємо нормативні документи

Зазвичай, першим кроком у роботі педагогічних працівників з будь-якого професійного питання має бути робота з нормативною базою, що лежить в основі діяльності державної чи комунальної установи. Для створення комфортного мікроклімату в колективі важливо, щоб результати атестації задовольняли як адміністрацію закладу освіти, так і працівників, що атестуються. Отож першим кроком атестаційної комісії ще на початку нового навчального року має стати ознайомлення педагогів з документами, які регламентуватимуть цю роботу. Основним документом, на який потрібно спиратися є Положення про атестацію педагогічних працівників. 

Вимоги до написання атестаційного листа вихователя

Відповідно до пункту 11 Положення про атестацію педагогічних працівників на підставі рішення атестаційної комісії секретар оформляє атестаційний лист за формою згідно з Додатком 3 до Положення, у якому фіксується результат атестації педагогічного працівника. У випадку проведення одночасної (в межах однієї процедури) атестації педагогічного працівника з двох і більше навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін), які ним викладаються, видається один атестаційний лист, що має містити інформацію про результати атестації за кожним із таких навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін).

Атестаційний лист оформляється у двох примірниках, які підписують голова (головуючий на засіданні) атестаційної комісії та секретар. Перший примірник атестаційного листа упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії видається педагогічному працівнику під підпис та/або надсилається у сканованому вигляді на його електронну адресу (з підтвердження отримання), другий — додається до його особової справи. Педагогічний працівник з власної ініціативи може особисто отримати свій примірник атестаційного листа у секретаря відповідної атестаційної комісії під підпис. За заявою педагогічного працівника оригінал атестаційного листа може бути відправлено поштою з повідомленням про вручення.

Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа і шаблон

1. Прізвище, ім'я, по батькові

Заповнюючи атестаційний лист, не варто покладатися на те, що ви добре знаєте працівника, який атестується, і всю інформацію про нього. Прізвище, ім'я, по батькові вказуйте повністю відповідно до запису у паспорті

2. Дата подання документів

3. Освіта

Інформація про освіту вкрай важлива. Адже освітній рівень педагога безпосередньо впливає на результат атестації. 

4. Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти

5. Освітньо-науковий ступінь (за наявності)

6. Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту

7. Спеціальність, зазначена в дипломі 

Цей пункт заповнюйте відповідно до запису в дипломі про освіту. Не робіть цього зі слів педагога, який атестується, чи керуючись інформацією, що викладена у його заяві. Адже, крім рівня освіти має значення спеціальність, за якою здобута освіта.

8. Кваліфікація, зазначена в дипломі

9. Стаж роботи на посадах педагогічних працівників

Обов'язково перевірте за записами у трудовій книжці, чи правильно підраховано педагогічний стаж. Необхідно знати: час перебування у відпустці по догляду за дитиною за умови, що педагог перебував на педагогічній посаді під час оформлення відпустки, зараховується до стажу педагогічної роботи.

10. Відомості про підвищення кваліфікації
Тут вкажіть найменування закладу (закладів), у якому педагогічний працівник підвищував кваліфікацію, кількість кредитів ЄКТС.
11. Дата проходження та результати попередньої атестації

Вкажіть результат попередньої атестації та її дату. 
12. Посада, за якою атестується (яку займає) педагогічний працівник

13. Навчальний предмет (інтегрований курс, дисципліна тощо), який (які) викладає педагогічний працівник


Рішення атестаційної комісії закладу освіти

Рішення атестаційної комісії формулюйте чітко і лаконічно. Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання атестаційна комісія присвоює і підтверджує або не підтверджує.

Наприклад:

Атестаційна комісія постановила:

  • вихователь (ПІБ) відповідає займаній посаді; підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст»;
  • вихователь (ПІБ), відповідає займаній посаді; Підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «вихователь-методистт». 



зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді