Чи видавати наказ про затвердження рішення педагогічної ради?

6517

Запитання

Чи обов’язково керівник дошкільного навчального закладу має видавати наказ про затвердження рішення педагогічної ради?

Відповідь

Педагогічна рада є колегіальним постійним органом управління дошкільним навчальним закладом. Її створюють в усіх ДНЗ:

 • незалежно від підпорядкування, типів і форми власності
 • за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

Колегіальність — принцип управління, за яким керівництво здійснює не одна особа, а група осіб, які мають рівні права при вирішенні питань. У широкому сенсі — форма ухвалення рішень, в якій:

 • ураховують колективну думку
 • звертаються до методів громадського обговорення.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Педагогічна рада дошкільного закладу на своїх засіданнях розглядає різні питання, як-от:

 • результативність реалізації програми розвитку, виховання й навчання дітей кожної вікової групи
 • удосконалення організації освітнього процесу у закладі
 • підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їхньої творчої ініціативи
 • упровадження в освітній процес досягнень науки та перспективного педагогічного досвіду
 • організація експериментальної та інноваційної діяльності у закладі
 • моральне та матеріальне заохочення працівників.

Також педагогічна рада:

 • визначає:

план роботи ДНЗ

педагогічне навантаження педагогічних працівників

шляхи співпраці дошкільного закладу з сім’єю

 • затверджує:

– заходи щодо зміцнення здоров’я дітей

– план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників.

Хід засідання педагогічної ради, її рішення фіксують у протоколах. За результатами засідання педрада ухвалює рішення, які є обов’язковими для виконання педагогічним колективом.

Оскільки педагогічна рада є колегіальним органом і має право ухвалювати рішення, видавати наказ про затвердження рішення педагогічної ради необов’язково.

Але завідувач має право за потреби видати наказ, якщо, наприклад, рішення педагогічної ради треба підсилити та визначити відповідальних працівників.

Центральна частина статичний блок 3

Статті за темою

Усі статті за темою