Керівник закладу звітує: кому, коли, про що і як

Які питання висвітлювати у щорічному звіті керівника закладу освіти, кого запросити, в якому форматі провести - читайте у статті

Чи правильно оформлюєте додатки до наказів

Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень, завдань.

Для чого презентують звіт

Основні завдання щорічного звітування керівника:

  • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом;
  • стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником закладу відповідних рішень у сфері управління закладом.

Коли та кому 

Керівник закладу освіти може презентувати звіт по завершенню навчального року у червні-липні перед:

 

Щорічний звіт: про що

Річний звіт — це відображення діяльності керівника та закладу в цілому. Тому у звіті можна описати такі питання:

  • внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у закладі;
  • створення умов для варіативності проведення освітнього процесу, упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес;
  • результативність освітнього процесу;
  • заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу та залучення додаткових джерел фінансування;
  • заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;
  • дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм;
  • моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників;
  • форми та результати взаємодії з громадськістю тощо.

Звіт — це інструмент для комунікації. Детально розповідайте про досягнення закладу та перспективи розвитку, описуйте ризики, які є, і пояснюйте, як заклад може з ними впоратися. Про цифри можна дізнатися з документів, розміщених на сайті закладу.

Звітувати може не лише керівник закладу, а й вихователь-методист, сестра медична, головний бухгалтер (бухгалтер), завідувач господарства. Кожнен із них представлятиме поле своєї діяльності.

Як звітувати

Оскільки Положення є примірним, то педагогічний і батьківський колективи можуть вносити зміни і корективи до регламенту проведення щорічного звітування керівника закладу, переліку питань тощо.

Запитайте себе, чи любите читати великі за обсягом тексти або слухати довгі промови? Звісно, ні. Тому інформацію подавайте у зручному форматі: додавайте графіки, інфографіку, ілюстрації, фото та відео.

Продумайте й дизайн звіту, адже його розмістять на сайті закладу. А сайт — обличчя закладу. Доберіть шрифти, стиль, які підкреслюють особливості діяльності закладу та його працівників.

Подавайте інформацію простою мовою, щоб результати діяльності закладу були зрозумілими не лише для педагогів, а й для батьків.

Формат звітування може бути традиційним.

Для ведення загальних зборів обирають голову та секретаря.

Голова загальних зборів відповідно до порядку денного оголошує питання та запрошує до виступів осіб, які звітують, а також запрошує до обговорення цих питань присутніх на загальних зборах.

Секретар загальних зборів веде протокол засідання.

За результатами щорічного звіту керівника закладу присутні на загальних зборах оцінюють його діяльність таємним голосуванням.

Результати голосування та прийняте рішення секретар заносить у протокол загальних зборів. Голова та секретар підписують його.

Дбайте про те, щоб щорічне звітування керівника закладу було не для «галочки», а дало змогу проаналізувати та виявити слабкі сторони його діяльності та вжити заходів для поліпшення роботи закладу у майбутньому.

 

Статтю підготувати: АНЖЕЛІКА ОВЧИННИКОВА, директор закладу дошкільної освіти № 378 «Веселка», Київ

НІНА ОМЕЛЬЯНЕНКО, шеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта

для журналу Практика управління дошкільним закладомзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді