Підготовка педагогів та асистентів вчителя є одним з найважливіших чинників якісного інклюзивного навчання у школі – дослідження

Результати дослідження потреб стейкхолдерів у забезпеченості якості освіти в аспекті впровадження інклюзивного навчання

Однією з умов якісного інклюзивного навчання у школах є наявність підготовлених педагогів та асистентів вчителів. Інклюзивно-ресурсні центри користуються довірою батьків дітей з особливими освітніми потребами, втім потребують методичної підтримки та посилення співпраці зі школами, а чітка гармонізована співпраця між сторонами: ІРЦ – батьки – школа є чи не найважливішим чинником, який зможе суттєво посилити якість інклюзивного навчання у школах України.

Якість освіти: готовий словник термінів

Такими є результати дослідження потреб стейкхолдерів у забезпеченості якості освіти в аспекті впровадження інклюзивного навчання, проведеного на замовлення Державної служби якості освіти України в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», яка впроваджується в рамках проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). Метою дослідження стало вивчення наявних практик впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти та визначення, в яких аспектах потрібні зміни для підвищення якості інклюзивного навчання.

Дослідження виявило низку проблем на рівні організації інклюзивного навчання, кваліфікації вчителів, методичного забезпечення освітнього процесу, розвитку інфраструктури та забезпечення фінансування, взаємодії з інклюзивно-ресурсними центрами. Зокрема, не всі директори шкіл, в яких впроваджується інклюзивне навчання, обізнані про суми субвенції, які виділяються на кожного учня з особливими освітніми потребами, про способи ефективного використання цих коштів відповідно до потреб учнів. Водночас матеріально-технічна база школи – це те, без чого якісне інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами неможливе. Це підтверджують і випускники шкіл з особливими освітніми потребами. Найбільшою проблемою для них залишалось облаштування приміщень. На їхню думку, потреби таких дітей у школах не визначалися (фактично, про них не питали), також ці проблеми існують і зараз в університетах, де вони навчаються.

У свою чергу вчителі розуміють необхідність забезпечення індивідуалізованої допомоги дітям з особливими освітніми потребами, втім педагогам та асистентам не вистачає досвіду і фахової методичної допомоги. Дослідження також виявило проблеми із відсутністю системної підтримки та навчання педагогів, інструкцій, тренінгів, курсів, затверджених і визнаних на рівні держави.

Дослідження показало, що якісне інклюзивне навчання напряму залежить і від батьків учнів з особливими освітніми потребами – робота із просування інформації про раннє виявлення особливих освітніх потреб у дитини, підготовка батьків дітей до взаємодії із школою. ІРЦ - батьки - школа – чітка гармонізована співпраця між сторонами зможе суттєво посилити якість інклюзивного навчання.

Інклюзивно-ресурсні центри, які, на думку батьків, що зверталися до них, є кращою альтернативою колишнім Психолого-медико-педагогічним консультаціям і користуються довірою, на даному етапі також потребують методичної підтримки, зокрема, в умовах існуючого в окремих містах (переважно, обласних центрах) навантаження.

За результатами дослідження сформовано рекомендації щодо необхідних змін для підвищення якості інклюзивного навчання. Такими, зокрема, є обов’язкова підготовка майбутніх педагогів та підвищення кваліфікації вчителів, що вже працюють у школах, запровадження супервізії для тренерів, педагогів, директорів шкіл, інклюзивно-ресурсні центри, а також механізму часткової оплати педагогам за отримання другої вищої освіти. Крім того, вдосконалення потребує механізм фінансового забезпечення відповідно до потреб дитини з особливими освітніми потребами. Під час дослідження виявлено також потребу у розробленні критеріїв оцінювання та інструментарію для моніторингу якості надання послуг в інклюзивно-ресурсних центрах, проведення систематичних моніторингів щодо задоволеності батьками якістю, доступністю освіти для дітей з особливими освітніми потребами та врегулювання питання видачі документів про здобуття базової середньої освіти для учнів з особливими освітніми потребами.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Мозковий штурм — інструмент сучасної педагогічної ради

«Сучасна педагогічна рада» — поняття широке і нечітке. Тут можна розуміти інноваційну, інтерактивну, нестандартну форми проведення педради, а чи яку іншу, не менш цікаву. Ми ж зупинимося на методі брейнштормінгу, або мозкового штурму, який дедалі більше входить в освітню практику і є ознакою нетрадиційного підходу керівництва у виборі форм роботи з педагогами
12247

Сертифікація вчителів: що варто знати у 2024 році

У статті зібрали для вас головне про цьогорічну сертифікацію. Дізнаєтеся про зміни та нововведення у сертифікації вчителів. А токож, коли буде проходити кожен етап сертифікації.
72689

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді