Як платять учителю-суміснику під час канікул

Учитель працює у закладі загальної середньої освіти за сумісництвом згідно з наказом та відповідно до тарифікації. Як оплачують роботу вчителя-сумісника в канікулярний період (осінні, зимові, весняні канікули)?

Питання роботи за сумісництвом врегульовано:

Вихідні та робочі 2020

Учитель на умовах сумісництва може виконувати:

  • викладацьку роботу

► в одному й тому самому закладі освіти

► в інших установах, закладах, організаціях

Розміри ставок заробітної плати, підвищень, доплат і надбавок сумісникам установлюють відповідно до:

Оплата праці вчителя на умовах сумісництва:

  • не залежить від розміру зарплати за основним місцем роботи
  • установлена відповідно до умов оплати праці за суміщуваною посадою (якщо законодавством не заборонено виплат окремих видів надбавок, доплат).

Таку роботу оплачують відповідно до п. 68 Інструкції № 102, тобто за тарифікацією — місячну заробітну плату педагогічних працівників визначають:

  • множачи ставку з/п на фактичне навантаження на тиждень
  • ділячи добуток на встановлену норму годин на тиждень.

Такий порядок визначення розміру заробітної плати за місяць поширюється на вчителів:

  • для яких робота в закладі освіти є основним місцем роботи
  • які працюють у закладі за сумісництвом.

Як оплачують у канікулярний час

Вчителі в канікулярний час отримують зарплату в тому самому розмірі: з розрахунку заробітної плати за тарифікацією, що передувала початку канікул (п. 71 Інструкції № 102).

Зауважте!

Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

(п. 25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затв. наказом Міносвіти від 20.12.1993 № 455)

З відповіді Олени МОРЄВОЇ,
економіста-аналітика, Дніпрозміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді