Медико-педагогічний контроль занять з фізкультури в закладах дошкільної освіти

Зовсім скоро початок нового навчального року. Час пригадати як оцінити заняття з фізкультури, зокрема як визначити загальну та моторну щільність заняття. В статті – підказки, готові формули та поради щодо проведення контролю занять з фізичної культури

Медико-педагогічний контроль – це комплекс медичних і педагогічних спостережень, спрямованих на підвищення ефективності занять з фізичного виховання, їх вдосконалення для поліпшення здоров'я та фізичного виховання дітей.

Діагностика професійної компетентності педагогів

Що передбачає медико-педагогічний контроль

Медико-педагогічний контроль передбачає такі пункти до виконання:

 • Підготувати та роздрукувати бланки протоколу хронометражного спостереження на занятті з фізкультури.

Протокол включає такі параметри, як от: основні хронометражні складові заняття, структуру уроку, його тривалість, формулу на визначення загальної та моторної щільності, висновок та рекомендації.

 • Ознайомитись з календарним планом інструктора або вихователя з фізичної культури
 • Визначити трьох дітей з середнім рівнем фізичної підготовки для проведення медико-педагогічного спостереження. Візьміть до уваги, що діти яким будуть вимірювати частоту серцевих скорочень, повинні входити до основної групи за станом здоров'я, не мати протипоказань до проведення спостереження, бути достатньо активними.
 • Оцінити чи приміщення відповідає санітарно-гігієнічним нормам, чи місце проведення заняття є безпечним.

Показники, які потрібно контролювати:

 • Температура повітря
 • Інтенсивність освітлення
 • Кратність провітрювання приміщення та вологого прибирання
 • Перевірити наявність спортивного інвентарю та обладнання, відповідно до програми, віку та фізичних параметрів дітей.
 • Проаналізувати чи відповідає одяг та взуття дітей рекомендаціям та методичним вимогам, санітарно-гігієнічним нормам. Не забувайте і про спеціалізований одяг інструктора з фізкультури.

  Рекомендації щодо одягу:

  Дорослі повинні бути одягнуті у спортивні костюми. Діти займаються у футболках та шортах, якщо температура у приміщенні +18...+22 °С. За температури +16…+18 °С рекомендовано одягати кофту з довгим рукавом, штани. Щодо взуття, то і дорослі, і діти взувають кросівки або чешки.

  • Хронометраж заняття (вимірюємо частоту серцевих скорочень та записуємо результат у протоколі).

  Як правильно вимірювати ЧСС:

  Оптимально протягом 10 с декілька разів: до початку заняття, після вступної частини, після комплексу вправ, після рухливої гри, після заключної частини,через 5 хв після закінчення заняття.

  Ось як має зростати ЧСС в нормі впродовж заняття:

  • вступна частина —15—20%;
  • підготовча — 20—25%;
  • основна — 60—80%;
  • заключна частина — 5—10%.

  Пік фізичного навантаження має припадати на основну частину заняття.

  Щоб обчислити середній показник ЧСС: додаємо усі показники, отримані під час заняття, їх суму ділимо на кількість вимірювань.

  Тренувального ефекту досягають за середнього рівня ЧСС для дітей віком:
  • від 3 до 4 років — 130—140 ударів/хв;
  • від 5 до 7 років — 140—150 ударів/хв.

  Для контролю записуємо час, який витрачаємо на пояснення вправ, їх виконання, розстановку і прибирання інвентарю, на відпочинок.

  Основні показники продуктивності уроку

  До основних показників продуктивності уроку належить його загальна та моторна щільність.

  Загальна щільність уроку – це показник раціонально витраченого часу до загальної тривалості уроку (в середньому - 45 хвилин). Під раціонально витраченим часом розуміємо:

  • Час на організацію учнів, постановки відповідних задач
  • Пояснення та повторення теоретичного матеріалу
  • Вивчення техніки виконання фізичних вправ, їх демонстрація
  • Підготовка та пояснення щодо використання спортивного інвентарю
  • Виконання вправ учнями
  • Здійснення педагогічного контролю
  • Проведення підсумків заняття
  • Проведення виховної роботи

  Для визначення загальної щільності заняття скористайтесь наведеною нижче формулою. Для обрахунку потрібно знати тривалість педагогічно виправданого часу заняття та його тривалість.

  Тривалість педагогічно виправданого часу заняття поділити на тривалість заняття

  Медико-педагогічний контроль занять з фізкультури в закладах дошкільної освіти

  Метою має бути загальна щільність повноцінного уроку, яка наближається до 100%.

  Визначаємо моторну щільність заняття на основі даних про час, коли дитина безпосередньо робила вправи, та тривалості заняття за такою формулою:

  Медико-педагогічний контроль занять з фізкультури в закладах дошкільної освіти

  Моторна щільність заняття не може становити 100%, адже тоді не залишиться часу для пояснення нового матеріалу, аналізу помилок.

  Вікові норми для дітей такі:

  4-й рік життя — 55–60 %;

  5-й рік життя — 60–65 %;

  6-й (7-й) рік життя — 65–70%.

  Будуємо фізіологічну криву

  У протоколах обов'язково має бути графічне зображення кривої фізичного навантаження.

  Щоб побудувати фізіологічну криву, слід позначити від вихідної точки «60»:
  • час заняття та його частини — по осі абсцис (по горизонталі);
  • пульс за хв — по осі ординат (по вертикалі).

  Якщо педагог провів заняття з фізичної культури методично грамотно, фізіологічна крива має двовершинну або одновершинну параболічну форму.

  Оцінюємо роботу інструктора з фізкультури або вихователя

  Для оцінки роботи будемо враховувати:

  • Відповідність структури заняття встановленим вимогам
  • Врахування рівня фізичного розвитку дітей, функціональних можливостей організму та розвитку рухових навичок
  • Відповідність навантаження та структури заняття дітей основної, підготовчої та спеціальної груп рекомендаціям щодо їх проведення

  Отже, для підвищення ефективності занять з фізичної культури необхідно регулярно проводити медико-педагогічний контроль. Це допоможе визначити результат педагогічного впливу на фізичний розвиток дітей, сприяти оптимізації рухової активності та забезпечити оздоровлення дітей.  зміст

  Сертифікація в системі базової освіти