Оплачуємо вихователю-методисту роботу інструктором з фізкультури за сумісництвом

Автор
експерт з питань оплати праці та планування, Дніпро
У закладі дошкільної освіти вихователь-методист працює за сумісництвом на 0,5 ставки інструктором з фізкультури. За основною посадою він має педагогічне звання «старший вихователь», вищу кваліфікаційну категорію. Чи враховується при визначенні заробітної плати за посадою інструктора з фізкультури підвищення за педагогічне звання, а також наявна кваліфікаційна категорія за посадою вихователя-методиста?

Оплату праці педагогічних працівників регулюють відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі — Наказ № 557).

Вихідні та робочі 2020

Складові заробітної плати вихователю-методисту за роботу інструктором з фізкультури

Оплата праці педагогічних працівників проводиться, виходячи із встановлених ставок заробітної плати із урахуванням кваліфікаційної категорії, підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок.

Щодо права вихователя-методиста виконувати роботу за посадою інструктора з фізкультури, то тут доцільно застосовувати норми постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова № 245). На виконання пункту 5 Постанови № 245 Міністерство праці України, Міністерство юстиції України та Міністерство фінансів України наказом від 28.06.1993 № 43 затвердило Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій (далі — Положення № 43).

Отже виконувати цю роботу працівник може поза межами основного робочого часу на умовах сумісництва шляхом укладення трудового договору, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Оскільки вихователь-методист працює за сумісництвом, директор закладу дошкільної освіти має відповідним чином відкорегувати його графік основної роботи та роботи за сумісництвом, щоб забезпечити виконання обов’язків за цими двома посадами відповідно до вимог організації освітнього процесу.

Нагадаємо, що тривалість робочого тижня вихователя-методиста становить 36 год, а інструктора з фізкультури — 30 год (п. 64 інструкції № 102). Отже режим роботи закладу дошкільної освіти має бути не менше 10,5 год на день при п’ятиденному робочому тижні.

Якщо вихователю-методисту за результатами атестації присвоєне педагогічне звання «старший вихователь», його ставка заробітної плати підвищується на 10% (п. 24 інструкції № 102).

Оскільки зазначене педагогічне звання було присвоєно працівникові за посадою вихователя-методиста, то на посаду інструктора з фізкультури воно не поширюється.

Посада інструктора з фізкультури включена до Переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою КМУ від 14.06.2000 № 963, тобто віднесена до педагогічних працівників. При цьому Перелік не встановлює вимоги щодо належності цієї посади до певного типу закладу освіти. Отже заробітна плата зазначених працівників здійснюється у відповідності до інструкції № 102.

Тарифні розряди за вказаною посадою містяться у :додатку 9 до наказу № 557. Їх розміри залежать від кваліфікаційної категорії кожного конкретного працівника, яку присвоюють за результатами атестації.

Тарифний розряд із оплати праці визначають за кожною посадою окремою.

Директор закладу дошкільної освіти може встановити ставку заробітної плати на рівні 12 тарифного розряду педагогічному працівнику, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», до наступної його атестації за посадою інструктора з фізкультури.

Сезонні справи на відмінно: ВЕРЕСЕНЬ

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Кожен вересень для керівника — новий старт. Як організувати освітній процес та роботу з кадрами без помилок?

Приклад розрахунку заробітної плати вихователю-методисту за роботу інструктором з фізкультури

Покажемо на прикладі як нараховується заробітна плата вихователю-методисту, який за сумісництвом працює у закладі дошкільної освіти на посаді інструктора з фізкультури (табл.).

Фізична культура в новій українській школі

Вихователь-методист працює в цьому ж закладі дошкільної освіти за сумісництвом інструктором з фізкультури з навантаженням 15 тижневих годин. Ставка заробітної плати за посадою вихователя-методиста відповідає 14 тарифному розряду за ЄТС — 4649 грн, інструктора з фізкультури — 12 тарифному розряду, 3498 грн. За педагогічне звання «старший вихователь» працівнику встановлено підвищення — 10% ставки заробітної плати. За престижність праці йому нараховують надбавку в розмірі 25%, за стаж педагогічної роботи — 20%.

Вид виплати

Нормативний документ

Розрахунок, грн

Станом на 1.01.2019 ставка за посадами: вихователь-методист інструктор з фізкультури

Додаток 9 до наказу МОН від 26.09.2005 № 557

4649.00
4073.00

Підвищення за педагогічне звання «старший вихователь» вихователю-методисту

Пп. «д» п. 24 інструкції № 102

464,90
(4649,00,00 × 10%)

Новостворена ставка заробітної плати за посадою вихователя-методиста

П. 34 інструкції № 102

5113,90
(4649,00 + 464,90)

Оплата за години тижневого навантаження за посадою інструктора з фізкультури

П. 68 інструкції № 102

2036,50
(4073,00 × 15год ÷ 30 год)

Надбавка за вислугу років — 20%

Порядок, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 № 78

1430,08
(5113,90 + 2026,50) × 20%

Надбавка за престижність праці

Постанова КМУ від 23.03.2011 № 373

1785,10
(5113,90 + 2026,50) × 25%

Усього місячна заробітна цього працівника становитиме 10355,58 грн (5113,90 + 2026,50 + 1430,08 + 1785,10).зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді