Перелік документів особової справи вчителя

Скільки документів має бути в особових справах працівників?

Перелік документів особової справи вчителя визначають за Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затв. наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5.

В особових справах має бути 25 документів.

СКАЧАТИ Чек-ліст документів особової справи

25 документів особової справи вчителя:

 1. Внутрішній опис особової справи
 2. Заява про прийняття на роботу або письмовий трудовий договір (контракт)
 3. Копія наказу про прийняття на роботу (витяг зі зведеного наказу)
 4. Особовий листок з обліку кадрів
 5. Доповнення до особового листка з обліку кадрів
 6. Автобіографія
 7. Копія паспорта
 8. Копія облікової картки платника податків
 9. Копія військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці)
 10. Копії документів про освіту
 11. Копії документів про науковий ступінь, вчене звання
 12. Заява про переведення на іншу роботу (посаду)
 13. Копія наказу про переведення на іншу роботу (посаду) (витяг зі зведеного наказу)
 14. Заява про прийняття за сумісництвом
 15. Копія наказу про прийняття за сумісництвом
 16. Заява про зміну біографічних даних
 17. Копії документів про внесення змін до облікових документів у зв’язку зі зміною біографічних даних (прізвища, імені, по батькові)
 18. Характеристики
 19. Копії документів, що є підставами для надання пільг
 20. Копії документів про підвищення кваліфікації
 21. Копії документів про стажування
 22. Копії документів про заохочення (нагородження, преміювання)
 23. Документи з атестації
 24. Заява про звільнення
 25. Копія наказу про звільнення (витяг зі зведеного наказу).

Ведення особових справ

Віднині в особових справах відображатимуть усі основні віхи кар’єрного поступу працівників:

 • прийняття
 • переведення
 • сумісництво
 • звільнення.

Хто приймає на роботу вчителів та інших педагогічних працівників

Зауважте!

У статті «Законодавчі зміни: особові справи формуйте по-новому» — відповіді на запитання:

 • Як актуалізувати особові справи
 • Які документи виключено з переліку документів особової справи, а які додано
 • Які документи долучати до особової справи у разі звільнення з ініціативи роботодавця

Перелік документів особової справи вчителязміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді