Система контролю в новому навчальному році: як організувати

Коли в педагога освітній процес іде не «за планом», зазвичай він звертається до вихователя-методиста за професійною порадою. Утім, не кожен вихователь може побачити свої помилки. Щоб підвищити ефективність методичного супроводу педагогів, упорядкуйте систему контролю

Організація внутрішнього контролю в дитячому садку — процес складний і значний за обсягом. Його нерідко недолюблюють як вихователі-методисти, так і педагоги. Проте саме правильно організований контроль дає уявлення про реальний стан освітнього процесу в дитячому садку та допомагає планувати відповідну роботу з педагогами. Тож що робити, щоб контроль виконував свої функції та не перетворився на самоціль?

Діагностика професійної компетентності педагогів

Складіть план

Раціонально розподілити всі питання контролю на навчальний рік дасть змогу план контрольно-аналітичної діяльності. Врахуйте в ньому завдання річного плану роботи дитячого садка та проблеми в роботі педагогічного колективу, які виявили минулого навчального року. На засіданні педагогічної ради, ознайомлюючи колектив із планом роботи на новий навчальний рік, повідомте педагогам мету, зміст і терміни проведення різних видів контролю.

Систематично інформуйте педагогів про перебіг контролю. Для цього оформте стенд біля методичного кабінету. Розмістіть на ньому плани-графіки різних контрольних заходів, а також загальний план контрольно-аналітичної діяльності в дитячому садку на новий навчальний рік. Графік оперативного контролю оновлюйте щомісяця. Так ви дотримаєтеся головних вимог до контрольної діяльності — плановості та гласності.

Розробіть або використайте готові робочі матеріали для кожного виду контролю. Наприклад, анкети для педагогів і батьків; картки аналізу освітньої діяльності, розвивального предметно-просторового середовища; діагностичні картки та інші матеріали, які допоможуть фіксувати результати контрольної діяльності.

Використовуйте різні види контролю

Якісна система контролю має охоплювати всі складові освітнього процесу. Щоб нічого не пройшло повз вашу увагу, використовуйте різні види контролю: оперативний, тематичний та фронтальний.

Оперативний

Мета оперативного контролю — зібрати інформацію в реальному часі про стан роботи всього колективу або окремого педагога з певного питання та виявити причини, які порушують педагогічний процес. Постійного спостереження потребують такі напрями діяльності педагогів, як формування в дітей культурно-гігієнічних навичок, організація чергування, тривалість освітньої діяльності, організація рухового режиму тощо. Складіть графік оперативного контролю та рівномірно розподіліть у ньому питання для перевірки. Відтак на його основі складайте щомісячні графіки контролю.

Щоб оперативний контроль був усестороннім та ефективним, не плануйте багато питань для вивчення. Достатньо п’яти-семи на кожен місяць, щоб вивчити всі напрями діяльності. Завчасно пропишіть їх у своїй циклограмі. Це допоможе вам спланувати роботу в чіткій інтеграції з іншою діяльністю в методичному кабінеті.

Плануючи свою діяльність у межах оперативного контролю, скористайтеся табличними формами. За ними ви легко відстежите, у який день і яке питання потрібно проконтролювати, та зможете вносити зміни за потреби.

Використовуйте попереджувальний і порівняльний оперативний контроль. Попереджувальний контроль допоможе уникнути помилок у роботі педагогів, наприклад в організації освітньої діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами. Порівняльний — дасть змогу зіставити результати діяльності, наприклад, двох-трьох педагогів, які працюють з групами дітей одного віку. Так ви зможете підказати їм найбільш результативні методи та прийоми роботи, організувати взаємовідвідування найбільш вдалих форм роботи у колег.

Результати оперативного контролю приймають до відома. Вони слугують підставою для оперативних рішень, завдяки яким розв’язують актуальні проблеми під час контролю.

Тематичний

Мета тематичного контролю — визначити наявність системи педагогічної роботи, спрямованої на реалізацію певного напряму освітньої роботи з дітьми. Тому сплануйте тематичний контроль за кількістю річних завдань.

Щоб тематичний контроль не перетворився на формальність, не плануйте на навчальний рік більше трьох завдань.

Не намагайтеся охопити всі напрями тематичного контролю самостійно. Складіть програму контролю та вкажіть у ній тему, відповідальних, строк, цілі й завдання майбутньої перевірки. Складіть план-графік проведення контролю за групами за допомогою умовних позначок: хто, що, коли та де перевіряє. Така детальна підготовка дасть змогу своєчасно провести заплановані заходи.

Зберіть інформацію за всіма напрямами тематичного контролю та підбийте підсумки: визначте позитивні моменти, недоліки та причини позитивних і негативних результатів. Відтак підготуйте аналітичну довідку.

Підсумки тематичного контролю обговоріть із колегами під час засідання педагогічної ради, спільно сформулюйте актуальні освітні завдання для подальшої роботи, сплануйте методичні заходи, які дадуть змогу поліпшити роботу за відповідним напрямом, тощо.

Фронтальний

Фронтальний, або комплексний, контроль передбачає всебічну перевірку діяльності окремого вихователя та всього педагогічного колективу. Проводьте його за потреби в будь-яку пору року.

За своєю структурою, документацією та етапами фронтальний контроль нагадує тематичний. Різниця полягає у змісті контролю. На тематичний обирають певну тему — завдання з річного плану. А під час фронтального вивчають загальні питання, пов’язані зі всебічною комплексною оцінкою освітньої роботи.

Фронтальний контроль може бути попереднім і поточним. Попередній допомагає отримати первинне уявлення про стан діяльності педагогічного колективу. Мета поточного фронтального контролю — отримати загальну інформацію про роботу педагога та рівень педагогічного процесу в групі.

Фіксуйте результати

Контроль потрібен для того, щоб поліпшувати подальшу роботу. Проте це неможливо, якщо не фіксувати результати контрольної діяльності та не простежувати динаміку змін. Тому вчасно оформлюйте звітну документацію.

Результати внутрішнього контролю зручно фіксувати в діловому щоденнику. Вкажіть у ньому конкретну дату, групи, в яких провели контроль, і тему перевірки. Деякі вихователі-методисти замість ділового щоденника ведуть картки, схеми контролю та аналізу освітнього процесу. Тож оберіть собі зручний варіант. Фіксуйте результати контролю коротко, але чітко та зрозуміло.

Якщо виявили недоліки, з’ясуйте їх причини та відкорегуйте свою роботу. Підготуйте персональні рекомендації вихователям, у роботі яких виявили недоліки. Внесіть зміни в діяльність педагогічного колективу. Проаналізуйте також і позитивний досвід роботи вихователів, сплануйте шляхи його поширення.

Плануючи контрольну діяльність, пам’ятайте, що формальний контроль призведе до зниження продуктивності праці, негативно вплине на якість освітнього процесу. Тотальний контроль теж не несе користі. Дослухайтеся до колег і використовуйте систему контролю лише щоб поліпшити стан освітньої діяльності в дитячому садку.

За матеріалами статті журналу Вихователь-методист дошкільного закладузміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді