Наповнення методичного кабінету в закладі дошкільної освіти

Яким має бути наповнення методичного кабінету в закладі дошкільної освіти

Наповнення методичного кабінету визначене за Примірним положенням про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН № 372 від 16.04 2018).

Воно має задовольняти потреби у саморозвитку та професійному вдосконаленні вихователів та інших педагогів ЗДО і бути:

 • інформативним
 • змістовним
 • доступним
 • сучасним
 • естетичним.

Матеріали у методичному кабінеті мають бути сформовані так, щоб педагоги:

 • мали вільний доступ до них
 • могли зорієнтуватися в його наповненні.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Створення та поповнення фондів документів, літератури, періодичних видань, предметної наочності тощо — це одне з основних завдань діяльності методичного кабінету.

Окрім цього, необхідно поповнювати й оновлювати електронний інформаційний банк даних. Якщо у методичному кабінеті вашого закладу немає такого, зверніться до інформаційного банку районного чи міського методичного кабінету (центру).

У Примірному положенні подано перелік розділів наповнення методичного кабінету.

Розділ

Коментар

інформація про педагогічні кадри і матеріали для атестації педагогічних працівників

кількісний і якісний склад

законодавчі та нормативно-правові акти

 • закони України
 • укази і розпорядження Президента України
 • постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

галузеві нормативно-правові акти та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність закладу дошкільної освіти

 • накази
 • розпорядження
 • листи
 • інструктивно-методичні рекомендації

Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та інші нормативно-правові акти

Базовий компонент дошкільної освіти України, програми, навчальні, навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів дошкільної освіти

 • державний стандарт дошкільної освіти
 • основні й додаткові, комплексні, парціальні програми

наукова література з різних галузей знань

 • педагогіка
 • психологія
 • біологія
 • соціологія та ін.

довідкова й енциклопедична література

 • довідники
 • словники
 • енциклопедії

зразки перспективного і календарного планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями, а також методичних розробок різних форм організації дитячої життєдіяльності

зразки:

 • свят
 • розваг
 • походів за межі закладу дошкільної освіти
 • ігор
 • дослідно-пошукової, організованої навчально- пізнавальної діяльності (занять) та ін.

методичні розробки консультацій для педагогів і батьків,

плани проведення семінарів, практикумів, тренінгів, засідань «круглих столів», ділових ігор та інших форм методичної роботи з кадрами

 • педагогічного
 • методичного
 • психологічного
 • медичного
 • дефектологічного змісту тощо

бібліотека художньої літератури для дітей

з програмовими й позапрограмовими творами різних жанрів вітчизняних і зарубіжних авторів, українського фольклору

зразки навчально-наочних, ігрових та дидактичних матеріалів, посібників

добірка фахових періодичних видань

 • газети
 • журнали
 • альманахи
 • часописи тощо

переліки навчальних видань. рекомендованих Міністерством освіти і науки України, ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, а також перелік наявних наочних засобів розвитку і навчання із зазначенням місця їх розташування

засоби розвитку і навчання:

 • репродукції картин
 • альбоми ілюстрацій, фотоматеріалів
 • схеми
 • таблиці
 • муляжі
 • аудіо- та відеоматеріали
 • електронні засоби навчання тощо

досвід роботи закладів дошкільної освіти міста, району, області, країни

з анотаціями

технічні засоби розвитку i навчання

За потреби матеріали методкабінету можна згрупувати за іншими розділами чи тематичними блоками.

Для наповнення методичного кабінету скористайтеся статтями журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу»:

Щоб читати журнал безплатно, візьміть демодоступ на три дні.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді