Положення про дистанційну освіту

Які завдання при організації дистанційного навчання в закладі загальної середньої освіти виконують усі відповідальні учасники

В Україні застосовуються норми Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Дистанційне навчання через коронавірус

Через зростання хворих на СOVID-19 Міністерство освіти рекомендує запровадити для учнів 5–11 класів, а також студентів, які здобувають вищу, передвищу або професійну освіту, дистанційне навчання.

Таку інформацію зазначено у рекомендаційних листах щодо організації освітнього процесу, надісланих засновникам і керівникам закладів освіти.

МОН рекомендує організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5–11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів.

Відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1–4 класів середніх шкіл дозволяється, незалежно від епідемічної ситуації.

Що таке дистанційне навчання

Дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

⚓Навчання дітей вдома: поради від психологині Світлани Ройз

Мета дистанційного навчання — надати освітні послуги, застосовуючи у навчанні сучасні інформаційно-комунікаційні технології:

  • за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти
  • за програмами підготовки громадян до вступу у заклади освіти, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.

Як організувати дистанційну роботу

Чи готові ви запровадити дистанційне навчання: чек-ліст

Застосування норм нового положення розширить можливості для дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій дистанційного навчання в інших формах здобуття освіти.

«Через пандемію коронавірусу весь світ шукає альтернативні шляхи для економічного та соціального життя. І галузь освіти – не виняток, адже для нас важливо, щоб освітній процес тривав та був якісним і безпечним. Дистанційне навчання є перспективною сферою розвитку освіти в умовах її цифровізації. Водночас таке навчання у разі потреби дозволяє забезпечити індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти, а також неперервність освітнього процесу у випадках надзвичайних обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти», – зазначив Сергій Шкарлет.

Відповідно до нового Положення, дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і потребує подання відповідної заяви від батьків.

Тепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) – таку можливість отримав будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти можуть використовуватися для проведення оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмета.

Крім того, технології можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми потребами, якщо в населеному пункті, де проживає учень, відсутні відповідні фахівці, що надають такі послуги.

Хто може навчатися дистанційно

Використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на такі категорії учнів (вихованців), як-от:

  • особи з особливими потребами
  • обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми
  • особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до закладу освіти населених пунктах
  • учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований заклад освіти, та учні, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати школу
  • особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі
  • особи, які готуються до вступу до закладів вищої освіти
  • громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

Зауважте!

Заяви на дистанційне навчання від учнів (вихованців) випускних класів директор припиняє приймати до початку другого семестру

Дистанційне навчання: основні терміни та поняття

Дистанційне навчання Словник понять і термінівзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді