Класний журнал НУШ: методичні рекомендації

Рекомендації МОН щодо ведення класного журналу початкових класів НУШ

 

Для зручності зведімо частину оновлених методичних рекомендацій у таблицю.

Як провести тарифікацію педагогів

 

Хто заповнює

 • класний керівник
 • вчителі, які викладають окремі предмети

Як заповнювати

 • державною мовою
 • іноземною мовою — якщо це мова навчального предмета, на відповідній сторінці (теми уроків, екскурсій, проєктів)
 • чітко, розбірливо
 • чорнилом одного кольору

Як фіксувати поділ на групи при вивченні того чи того предмета

 • для кожної групи відводять окрему сторінку
 • записують номер групи після назви предмета у дужках (I група; II група)

Де має бути відображена предметна інтеграція змісту початкової освіти

 • робочий план закладу загальної середньої освіти

У яких документах мають збігатися назви навчальних предметів

 • розклад занять учнів
 • класний журнал
 • робочий навчальний план закладу освіти

Як складати поурочні та календарні плани, модельну програму

У довільній формі: формат, обсяг, структура, зміст та оформлення — на розсуд учителя

Що передбачає академічна свобода вчителя

Учитель має свободу:

 • обирати форми, методи й засоби навчання (із відповідністю до освітніх програм)
 • розробляти й упроваджувати навчальні програми, проєкти, освітні методики й технології (насамперед методики компетентнісного навчання)
 • переносити теми уроків відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу
 • визначати кількість годин на вивчення окремих тем

Як оцінювати

 • вербально
 • результати підсумкового оцінювання — фіксувати у свідоцтві досягнень

Чи передбачене домашнє завдання у різних класах, як його фіксувати

 • 1 клас — немає
 • 2 клас — необов’язкове; у журналі можна зазначати пошуково-дослідницькі та творчі завдання
 • 3-4 класи — якщо наявне, треба фіксувати в журналі
 • у вихідні, святкові, канікулярні дні — не задають і не фіксують у журналі

 

 

 

Типові освітні програми

Типовими освітніми програмами визначається реалізація змісту дев'яти освітніх галузей

 • у навчальних предметах — «Українська мова», «Іноземна мова», «Математика», «Фізична культура»;
 • в інтегрованих курсах — «Я досліджую світ», «Мистецтво».

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко, передбачає ще і навчальний предмет «Технології і дизайн».

Освітня галузь «Мовно-літературна» за типовою освітньою програмою під керівництвом О. Я. Савченко реалізується у навчальних предметах «Українська мова» та «Іноземна мова». Запис у журналі «Українська мова» в цьому випадку фіксується як окремий предмет (7 годин на тиждень).

Освітня галузь «Мовно-літературна» за типовою освітньою програмою під керівництвом Р. Б. Шияна реалізується:

 • у навчальних предметах — «Українська мова», «Іноземна мова»;
 • в інтегрованому курсі «Я досліджую світ».

Вивчення української мови передбачає часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим курсом «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь), відповідно до якого:

 • 5 годин на тиждень використовується на вивчення української мови як окремого предмета;
 • 2 години української мови на тиждень включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь).

Відповідно до зазначеного українська мова фіксується як окремий предмет (5 годин на тиждень).

В інтегрованому курсі «Я досліджую світ» зміст мовно-літературної галузі розгортається лінійно разом із змістом решти галузей, що інтегруються, і записується на сторінках, виділених для курсу «Я досліджую світ».

Для обох програм запис навчального предмета «Іноземна мова» зверху у лівій частині сторінки журналу уточнюється назвою мови, яка вивчається. Якщо клас ділиться на групи, у дужках записується номер групи. Для кожної групи відводяться окремі сторінки для запису уроків.

Освітня галузь «Математична» реалізується через вивчення окремого навчального предмета «Математика» (за типовою освітньою програмою О. Я. Савченко у 1-2 класах - 4 години, у 3-4 класах - 5 годин на тиждень; за типовою освітньою програмою Р. Б. Шияна у 1-2 класах - 3 години, у 3-4 класах – 4 години на тиждень) та включенням програмового змісту з математики, розрахованого на 1 навчальну годину, в інтегрований курс «Я досліджую світ» (за типовою освітньою програмою Р. Б. Шияна). При заповненні журналу навчальний предмет «Математика» фіксується на одній сторінці, зміст записується відповідно до календарно-тематичного планування.

Інклюзивна освіта в початковій школі НУШ

Зміст освітніх галузей «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична», «Технологічна» представлений в інтегрованому курсі «Я досліджую світ».

Запис змісту уроків інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для обох програм фіксується відповідно до календарно-тематичного планування. Виокремлювати освітні галузі не потрібно.

 

 зміст

Сертифікація в системі базової освіти