Завдання з цивільного захисту для директора

Автор
фахівець з питань цивільного захисту
Дізнайтеся, які завдання й обов’язки у сфері цивільного захисту маєте виконати

В Україні планують впроваджувати проєкт «Вихователь безпеки», метою якого є сприяння ранньому виявленню й усуненню негативних явищ у закладі освіти.

Про це зазначив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, наголошуючи про результати засідання робочої групи, сформованої Міністерством внутрішніх справ.

Як він повідомив, створення безпечного і комфортного освітнього середовища, забезпечення права на таке середовище є спільною метою органів державної влади, освітніх управлінців, освітнього омбудсмена та правоохоронних органів.

Документація з цивільно захисту у таблицях

Цивільний захист в закладі освіти

Надзвичайна ситуація може статися будь-де і будь-коли. Тому у закладі освіти необхідно вживати заходів для захисту працівників і дітей.

На початку календарного року, як правило, директор закладу освіти видає наказ про організацію і ведення цивільного захисту. Мета — визначити порядок організації та ведення цивільного захисту у закладі освіти, спланувати заходи, спрямовані на захист працівників та дітей у разі надзвичайних ситуацій та на підготовку працівників за програмами цивільного захисту.

Завдання для директора з цивільного захистуУ наказі про організацію та ведення цивільного захисту не може бути посилань на Закон України «Про цивільну оборону України» та Положення про Цивільну оборону України, затверджене постановою КМУ від 10.05.1994 № 299. Вони втратили чинність!

Обов`язки керівника закладу освіти з цивільного захисту

Трапляється, на цьому завдання директора з організації цивільного захисту й закінчуються. Та це неправильно. Кодекс цивільного захисту України визначає їх більше. Що це за обов’язки? Розгляньте їх у таблиці.

Організація цивільного захисту в школі

Що має зробити керівник

Що зробити

Яким нормативним документом керуватися

Забезпечити виконання заходів з цивільного захисту (далі — ЦЗ).

Призначити відповідальних осіб з питань ЦЗ.

Розробити та затвердити План основних заходів цивільного захисту на рік

Стаття 20 КЦЗ.

Стаття 120 КЦЗ.

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затверджене постановою КМУ від 09.01.2014 № 11

Забезпечити працівників засобами колективного та індивідуального захисту

Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затверджений постановою КМУ від 19.08.2002 № 1200

Розмістити інформацію про заходи безпеки та дії у разі виникнення надзвичайної ситуації

ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT)

Організовувати та здійснювати під час надзвичайних ситуацій евакуаційні заходи щодо працівників, учнів та майна закладу освіти

Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затверджений постановою КМУ від 30.10.2013 № 841

Створити об’єктові формування ЦЗ відповідно до КЦЗ та інших законодавчих актів, необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу й забезпечити їх готовність до дій за призначенням

Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затверджений постановою КМУ від 09.10.2013 № 787

Оцінювати ризики виникнення надзвичайних ситуацій, здійснювати заходи щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків

Концепція управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, схвалена розпорядженням КМУ від 22.01.2014 № 37-р

Навчати працівників з питань ЦЗ, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 (далі — Порядок № 444)

Проводити об’єктові тренування і навчання з питань ЦЗ

Порядок № 444

Забезпечувати аварійно-рятувальне обслуговування суб’єктів господарювання відповідно до вимог статті 133 КЦЗ

Порядок здійснення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, затверджений постановою КМУ від 11.01.2017 № 5

Забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб органів держнагляду, працівників аварійно-рятувальних служб, з якими укладені угоди про аварійно-рятувальне обслуговування суб’єктів господарювання, для проведення обстежень на відповідність протиаварійних заходів планам локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах, сил ЦЗ — для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Наказ МВС «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів» від 17.01.2019 № 22

Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, використання та реконструкції захисних споруд ЦЗ

Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений постановою КМУ від 10.03.2017 № 138

Обліковувати захисні споруди ЦЗ, які перебувають на балансі (утриманні)

Дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режиму

Закони України:

«Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

«Про благоустрій населених пунктів»;

«Про відходи»

Створити й використовувати матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затверджений постановою КМУ від 30.09.2015 № 775

Розробити й затвердити інструкції та видати накази з питань пожежної безпеки.

Контролювати їх виконання

Порядок № 444

Забезпечити виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює держнагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 № 1417.

Правила техногенної безпеки, затверджені наказом МВС від 05.11.2018 № 879

Утримувати у справному стані засоби цивільного та протипожежного захисту, не використовувати їх не за призначенням

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

Здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж

Своєчасно інформувати відповідні органи та підрозділи ЦЗ про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 № 1417зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді