З чого починати цивільний захист у закладі освіти

Все частіше об’єктами уражень ворога стає цивільне населення. Убезпечити найвразливішу категорію – наших дітей – від ракетних атак, зберегти їх життя – ось найважливіше завдання педагогів. Що повинен робити кожен учасник освітнього процесу, хто керує цивільним захистом у навчальному закладі і як організувати цей процес – читаймо далі

Робота із цивільного захисту здобувачів освіти  сьогодні є однією із основних ланок єдиної державної системи цивільного захисту. Міністерство науки і освіти  розробило «Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту (наказ МОН України від 21.11.2016  № 1400, у якому вказані мета, завдання, організація управління, склад сил і засобів, порядок  взаємодії і діяльності цієї функціональної підсистеми.

Протокол засідань команди психолого‑педагогічного супроводу

Підрозділ цивільного захисту освітнього закладу є складовою частиною підрозділу освіти територіальної громади, що, у свою чергу, є ланкою у функціональній підсистемі МОН України на місцевому рівні. А тому свою діяльність всі, хто задіяний в організації  цивільного захисту у навчальному закладі, повинні планувати і визначати завдання згідно з наступними  основними державними документами про цивільний захист:

Суть, мета і завдання цивільного захисту 

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

Сутність цивільного захисту полягає у зменшенні ризиків ураження, що, у свою чергу, передбачає впровадження заходів щодо убезпечення людини від загроз техногенного та природного характеру, а також  збереження її життя.

Кодекс цивільного захисту України (ст..22) визначає  основні завдання сил цивільного захисту, серед яких:

 • проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них;
 • гасіння пожеж;
 • ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій;
 • проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих;
 • надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров’я;
 • проведення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій.

Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях 

Пріоритетні напрями в організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях ДСНС України на 2024–2025 роки визначило наступні:

 • розвиток системи функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;
 • координація та здійснення спільних дій із забезпечення підготовки органів управління та сил цивільного захисту до дій у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, в умовах особливого періоду та терористичного акту;
 • створення належних умов для розвитку і забезпечення дієвого функціонування освітньої підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях;
 • поширення у суспільстві основних засад культури безпеки, формування правильної соціальної позиції щодо власної безпеки, мотивації безпечної поведінки в різних сферах життєдіяльності («Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2024-2025 роки», р.1, п.1.1).

Алгоритм дій при організації цивільного захисту в закладі освіти

Дії керівника з питань цивільного захисту 

За організацію та стан цивільного захисту, постійну готовність його сил і засобів до проведення зазначених робіт у закладі освіти відповідає керівник навчального закладу. І перше, що він має зробити

1. Видати Наказ про організацію і ведення цивільного захисту;

2.Створити у закладі  штаб з цивільної оборони, в який входять:

 • начальник штабу ЦЗ (це може бути сам керівник ( якщо заклад невеликий), фахівець з питань цивільного захисту або ж відповідальний за цивільний захист та пожежну безпеку). Призначається особа, яка має вищу освіту або середню технічну освіту і стаж роботи в підрозділі не менше трьох років. Відповідальний за цивільний захист та пожежну безпеку підпорядковується безпосередньо керівнику
 • заступник начальника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення
 • евакокомісія
 •  та комісія з НС (у штаб входять  голови комісій).  
 1. Підготувати відповідні документи або ж проконтролювати їх наявність чи записи у них, зокрема:
 • розділ у колективному договорі, де прописано комплексні заходи з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 • наказ про створення штабу ЦЗ, призначення відповідальних осіб;
 • наказ про створення комісії з НС та евакокомісії;
 • наказ про початок навчального року в системі цивільного захисту навчального закладу:
 • наказ про підсумки роботи з цивільного захисту за рік та завдання на наступний рік;
 • положення про організацію навчання з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в базовому закладі загальної середньої та дошкільної освіти;
 • план дій органів управління, сил і структурних підрозділів навчального закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану;
 • матеріали до проведення Дня цивільного захисту та Тижня безпеки:
 • наказ про проведення таких заходів;
 • план підготовки до Дня цивільного захисту та Тижня безпеки ;
 • план проведення;
 • наказ про підсумки проведення:
 • тематика уроків та інших форм роботи – вікторин, змагань, тощо -  у ці дні
 1. Організувати контроль за здійсненням практичної підготовки під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
 2. У законодавчому порядку не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктаж, спеціальне навчання та перевірку знань з питань цивільного захисту, БЖД та пожежної безпеки.
 3. Оприлюднити інформацію про місця розташування та стан готовності  споруд ЦЗ (при наявності таких на території чи у приміщенні закладу. А у разі відсутності, вказати адресу найближчих об’єктів (бомбосховищ, укриття)  на офіційних веб-ресурсах закладу.
 4. Контролювати роботу відповідального за ЦЗ (штабу ЦЗ)

Дії відповідального з питань цивільного захисту 

 1. Ознайомитися з теоретичною базою діяльності штабу ЦЗ (нормативні документи, накази, інструкції, положення, тощо).
 2. Ознайомитись з основними обов’язками відповідального за ЦЗ
 3. Створити документальну базу своєї діяльності чи діяльності штабу, до якої входитимуть:
 • основні актуальні державні документи;
 • накази керівника закладу з питань ЦЗ;
 • особистий план роботи (загальний і календарний);
 • організаційно-методичні вказівки щодо навчання працівників  діям у надзвичайних ситуаціях;
 • план основних заходів з ЦЗ у закладі (розроблений на основі державного);
 • положення про комісії з ЦЗ;
 • плани навчання персоналу;
 • інструкція дій керівництва цивільного захисту, працівників навчального закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану;
 • план евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок НС;
 • інструкції дій для здобувачів освіти в разі виникнення НС: зокрема, пожежі, звучання сигналу «Повітряна тривога», поводження з вибухонебезпечними предметами, застосування противником засобів ураження тощо. Вони мають бути оприлюдненими на інформаційних стендах;
 • план евакуації під час НС ( у тому числі і  в публічному доступі)
 • список керівного складу цивільного захисту навчального закладу та відповідальних осіб;
 • перелік тем занять для підготовки формувань цивільного захисту у навчальному закладі;
 • перелік тем для загальної підготовки з цивільного захисту працівників навчального закладу, які не входять до складу формувань цивільного захисту;
 • перелік потенційно небезпечних об’єктів, розташованих у районі дислокації навчального закладу ( якщо такі аявні);
 • перелік майна та обладнання формувань цивільного захисту.
 1. Проводити діяльність відповідно до документального супроводу

Основні обов’язки відповідального за ЦЗ

 1. Ознайомитися із загальними положеннями з ЦЗ,
 2. Знати:
 • нормативну та документальну  базу з ЦЗ;
 • сигнали оповіщення про НС та порядок дій при їх виникненні;
 • правила експлуатації та використання наявних засобів оповіщення про
 • виникнення НС та пожежу, засобів пожежогасіння;
 • основні причини виникнення НС та пожеж;
 • організаційні основи забезпечення захисту персоналу та здобувачів освіти від   впливу НС та пожежної безпеки;
 • інструкції дій персоналу та учнів при виникнення НС техногенного, природного та воєнного характеру.
 • порядок евакуації   при виникненні НС.
 • місця розташування захисних споруд (найпростішого укриття), призначених для укриття;
 • порядок заповнення захисних споруд та правила поведінки і заходи безпеки при знаходженні в спорудах.
 1. Зобовязаний:
 • проводити аналіз стану цивільного захисту та пожежної безпеки у закладі, розробляти та здійснювати заходи щодо забезпечення   захисту учасників освітнього процесу  по цивільному захисту та пожежній безпеці,
 • контролювати виконання наказів та розпоряджень з питань цивільного захисту та пожежної безпеки;
 • розробляти інструкції дій  персоналу та здобувачів освіти при виникненні НС та пожежної безпеки у освітньому закладі із врахуванням його специфіки, розташування та діяльності;
 • вести документацію:

             журнал підготовки особового складу формувань цивільного захисту навчального закладу;

             журнал підготовки працівників навчального закладу, які не входять до складу формувань цивільного захисту;

 • скласти розклад занять з цивільного захисту і проводити роботу за ним;
 • організовувати проведення з персоналом та учнями інструктажів з питань цивільного захисту, БЖД та пожежної безпеки і вести журнал інструктажів;
 •  розмістити відповідну інформацію на інформаційному стенді
 • організовувати проведення з персоналом практичних занять евакуації у безпечне місце при виникненні НС та пожежі, вимагати від персоналу проведення таких же занять із здобувачами освіти з урахуванням  вікових особливостей останніх та специфіки роботи закладу;
 • доводити до керівників підрозділу отримані накази,
 • підготувати і оприлюднювати розпорядження, інструкції з цивільного захисту та пожежної безпеці, контролювати їх актуальність відповідно до обстановки;
 • організувати забезпечення приміщень підрозділу засобами оповіщення та первинними засобами пожежогасіння;
 • вести журнал обліку вогнегасників та пожежних кранів, проводити огляд вогнегасників, забезпечувати технічне обслуговування вогнегасників та пожежних кранів;
 • проводити перевірки приміщень та території для контролю за станом пожежної безпеки.
 • У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки повідомляти керівника закладу та вживати необхідні заходи щодо їх усунення;
 • контролювати утримання споруд цивільного захисту (бомбосховищ, укриттів), дбати про їх оснащеність відповідно до законодавства: загальний доступ для всієї аудиторії закладу, у тому числі людей з інвалідністю різних видів – зору, опорно-рухового апарату, слуху, тощо;
 • зробити широко доступною інформацію про знаходження таких споруд на території закладу (вказівники, інфостенд, тощо)
 • проводити роз’яснювальну роботу серед персоналу, обґрунтовувати обв’язковість дотримання вимог пожежної безпеки та правил поведінки під час небезпеки воєнних дій та дій сигналів сповіщення;
 • дбати про забезпечення працівників закладу засобами захисту,порушуючи це питання перед керівником;
 • допомагати в організації та проведенні заходів з ЦЗ, таких як День цивільного захисту, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності у закладах середньої загальної та професійної освіти та Тижня безпеки дитини у дошкільних закладах;
 • повідомляти керівнику підрозділу про виявлені порушення правил безпеки;
 • сприяти пожежно-рятувальній службі при встановленні причин НС та умов їх виникнення, а також при виявленні осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки та виникненні пожеж. Брати участь у розслідуванні випадків пожеж;
 • забезпечувати виконання приписів служби пожежної безпеки. Після закінчення роботи забезпечити прибирання та огляд приміщень, знеструмлення приладів та вимкнення електричних мереж;
 • постійно підтримувати контакт з керівником закладу .

4. Права.

Відповідальний за ЦЗ має право:

 • вносити пропозиції щодо оптимізації та модернізації систем та засобів оповіщення  із ЦЗ та протипожежного захисту;
 • проводити роботи зі встановлення причин та обставин виникнення НС та пожеж, що сталися у закладі;
 • отримувати інформацію з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у закладі;
 • вимагати від керівника сприяння у  виконанні обов’язків відповідального за цивільний захист та пожежну безпеку.

Що розмістити на стенді з цивільної безпеки

Інфостенд з питань ЦЗ має бути розміщений на видному загальнодоступному місці. Він повинен містити основні матеріали про:

 • ознаки надзвичайних ситуацій, їх причини та можливі наслідки;
 • обов’язки працівників закладу щодо збереження життя дітей при виникнення НС;
 • загальні правила поведінки здобувачів освіти у разі НС;
 • загальні правила надання першої домедичної допомоги;
 • план евакуації;
 • рекомендації щодо дій при небезпеці авіаударів, вибуху;
 • рекомендації щодо дій у разі здійснення терористичного акту.

Шкільні документи для організації цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Плани

 • План дій органів управління, сил і структурних підрозділів навчального закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану

 • Лист коригування плану дій

 • План-календар дій керівництва цивільного захисту, працівників навчального закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану

 • План реагування навчального закладу на загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 • Календарний план основних заходів з цивільного захисту навчального закладу

 • План роботи начальника цивільного захисту на місяць

 • План евакуації учасників навчально-виховного процесу

Накази

 • Про початок навчального року в системі цивільного захисту навчального закладу

 • Про створення комісії з надзвичайних ситуацій

 • Положення про комісію з надзвичайних ситуацій

 • Про створення навчальних груп та призначення їх керівників

 • Про підсумки роботи з цивільного захисту за рік та завдання на наступний рік

Інструкції

 • Інструкція щодо виконання вимог цивільного захисту в навчальному закладі

 • Інструкції щодо дій працівників навчального закладу у разі виникнення надзвичайної ситуації

 • Інструкція щодо дій у надзвичайних ситуаціях

Списки та переліки

 • Список керівного складу цивільного захисту навчального закладу

 • Список начальницького та особового складу формувань цивільного захисту

 • Перелік потенційно небезпечних об’єктів, розташованих у районі дислокації навчального закладу

 • Перелік майна та обладнання формувань цивільного захисту

 • Перелік тем занять для підготовки формувань цивільного захисту навчального закладу

 • Перелік тем для загальної підготовки з цивільного захисту працівників навчального закладу, які не входять до складу формувань цивільного захисту

Журнали

 • Журнал підготовки особового складу формувань цивільного захисту навчального закладу

 • Розклад занять з цивільного захисту

 • Журнал підготовки працівників навчального закладу, які не входять до складу формувань цивільного захисту

Схеми

 • Схема управління, зв’язку і взаємодії Функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи

 • Схема організаційної структури цивільного захисту навчального закладу

 • Схема зв’язку та оповіщення працівників навчального закладу

ДІЇ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Накази

 • Про дії в разі виникнення пожежі біля будівлі

 • Про дії в разі виникнення пожежі в будівлі

 • Про дії в разі загрози снігової бурі, смерчу, повені за можливості відпущення дітей додому

 • Про дії в разі загрози снігової бурі, смерчу, повені за неможливості відпущення дітей додому

 • Про дії в разі одержання підозрілої кореспонденції

 • Про дії в разі забруднення ртуттю

 • Про дії за перших поштовхів землетрусу

 • Про дії за землетрусу, якщо евакуація неможлива

 • Про дії в разі загрози ураження радіаційними та хімічними речовинами

 • Про дії в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з інфекційним захворюванням людей

 • Про дії за одержання анонімного дзвінка

Інформаційний стенд

 • Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій

 • Обов’язки дорослого населення щодо захисту дітей у надзвичайних ситуаціях

 • Схема «Причини виникнення та наслідки надзвичайних ситуацій»

 • Проведення іммобілізації дитини за різних видів переломів

 • Правила надання першої домедичної допомоги при потраплянні стороннього предмета в дихальні шляхи

 • Правила надання першої домедичної допомоги при потраплянні стороннього предмета в око

 • Правила надання першої домедичної допомоги за локальних судом у дитини

 • Правила надання першої домедичної допомоги при забиттях

 • Правила надання першої домедичної допомоги при кровотечі

 • Загальні правила надання першої домедичної допомоги при отруєннях

 • Правила надання першої домедичної допомоги при пораненнях

 • Перша домедичної допомога в разі задухи

 • Профілактика дитячого травматизму

 • Рекомендації щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху

 • Рекомендації щодо дій населення у разі здійснення терористичного акту

ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 • Наказ про підготовку та проведення «Дня цивільного захисту»
 • План підготовки «Дня цивільного захисту»
 • План проведення «Дня цивільного захисту»
 • Наказ про підсумки проведення «Дня цивільного захисту»
 • Тематика уроків, практичних занять, вікторин для учнів 1–11-х класів
 • Орієнтовний звіт про проведення «Дня цивільного захисту»
 • Наказ про підсумки проведення «Дня цивільного захисту»зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді