Які документи з питань цивільного захисту мають бути у школі

Якщо чиновники до початку навчального року вимагатимуть документацію з цивільного захисту, загляньте, чи є вони в переліку

Навчальний рік розпочинають з перегляду документів, зокрема й тих, що стосуються цивільного захисту.

І трапляється, що місцеві органи виконавчої влади вимагають розробляти документи, які не передбачені.

З-поміж таких можуть бути План основних заходів цивільного захисту на рік чи План оповіщення.

З’ясуймо, які документи мають бути в школі, а від яких є підстава відмовитися.

Галузева угода на 2021—2025 роки: ЩО В ПРІОРИТЕТАХ

Нормативна база з питань цивільного захисту

Спершу слід зауважити на деяких моментах:

втратили чинність

 • постанова КМУ від 08.04.1999 № 567, якою затверджено Інструкцію про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони (з 24.03.2017)
 • наказ МВС України від 11.09.2014 № 934, яким затверджено Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, на який ще посилаються чиновники держадміністрацій, утратив чинність 21.05.2017 (скасований розпорядженням КМУ від 10.03.2017 № 166-р як такий, що втратив актуальність та встановлює регуляторні бар’єри)

чинності набрали

 • Порядок створення захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затв. постановою КМУ від 10.03.2017 № 138
 • Примірний перелік документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, затв. наказом Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій від 12.07.2016 № 335 (далі — Перелік)

От саме з Переліку доберемо назви тих документів, які стосуються школи як суб’єкта господарювання, у таблицю.

Умовно приймемо, що школи некатегорійовані об’єкти.

Перелік документів з питань цивільного захисту, що розробляють у школі

Скорочення:

 • ВНЗ — стосується вищих навчальних закладів
 • ДНЗ — стосується дошкільних навчальних закладів
 • ЗМНРЗ — стосується населення та працівників суб’єктів господарювання, які знаходяться у зонах можливого небезпечного радіоактивного забруднення
 • ЗНЗ — стосується загальноосвітніх навчальних закладів
 • НПСОН — готується на підставі рішення об’єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій за результатами обговорення підсумків спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту
 • ОМПЛ — стосується об’єктів з масовим перебуванням людей (відповідно до п. 5 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затв. наказом МВС від 30.12.2014 № 1417)
 • ПТНЗ — стосується професійно-технічних навчальних закладів
 • СГ — суб’єкти господарювання

Найменування документа

Школа як суб’єкт господарювання

Підстава
(нормативно-правовий акт, який регламентовано розроблення документа)

чисельність працівників понад 50 осіб

чисельність працівників 50 осіб і менше

Організаційно-розпорядчі документи

Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій

+

+

п. 11 Положення про ЄДСЦЗ (постанова КМУ від 09.01.2014 № 11)

Положення про спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

+

+

Розпорядчий акт про призначення посадової особи з питань цивільного захисту

+
СГ з чисельністю працівників до 3 тис. осіб

+

ч. 4 ст. 18 та ч. 2 ст. 20 Кодексу цивільного захисту України

п. 10 Положення про ЄДСЦЗ

Документи щодо планування заходів з питань цивільного захисту

Інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій

+

п. 1 ч. 1 ст. 130

Кодекс цивільного захисту України

План реагування на надзвичайні ситуації

+

Заходи в мобілізаційних планах щодо проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час

+

+

п. 6 ч. 1 ст. 130

Документи з організації зв’язку та оповіщення

Схема оповіщення

+

+

п. 8 Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 15.02.1999 № 192)

Документи щодо організації інженерного захисту

Розпорядчий акт про створення фонду захисних споруд цивільного захисту

+

+

ч. 4 ст. 32

Кодекс цивільного захисту України

Книги обліку захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)

+

+

п. 16 ч. 2 ст. 17, п. 11 ч. 1 ст. 18, п. 26 ч. 1 та п. 27 ч. 2 ст. 19, п. 16 ч. 1 ст. 20

Паспорти захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)

+

+

додаток 1

Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час (наказ МНС від 09.10.2006 № 653)

План приведення захисної споруди у готовність

+

+

абз. 27 п. 3.1

Акт технічної інвентаризації захисної споруди

+

+

п. 21 та 22

Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації (наказ МНС від 10.06.2009 № 390)

Облікові картки захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)

+

+

п. 23

Матеріали про списання захисних споруд цивільного захисту (акти про стан захисної споруди та матеріали, що до нього додаються)

+

+

п. 11 Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони (постанова КМУ від 08.04.1999 № 567)

Інструкція втратила чинність

Документи з питань евакуації

План евакуації населення (персоналу)

+

+

п. 30 Порядку проведення евакуації (постанова КМУ від 30.10.2013 № 841)

Карта (схема) до Плану евакуації населення (персоналу)

+

+

п. 4 розділу ІІІ Методичних рекомендацiй щодо планування i порядку проведення евакуації населення (наказ МНС від 06.09.2004 № 44)

План евакуації матеріальних і культурних цінностей.

+

+

п. 10 Порядку проведення евакуації (постанова КМУ від 30.10.2013 № 841)

Розпорядчий акт про створення тимчасових органів з евакуації

+

+

п. 20 Порядку проведення евакуації (постанова КМУ від 30.10.2013 № 841)

Документи з питань радіаційного і хімічного захисту

Обсяги забезпечення населення і працівників формувань цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту

+

+

п. 5–8 Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб (постанова КМУ від 19.08.2002 № 1200)

Режими радіаційного захисту населення

+
ЗМНРЗ

+
ЗМНРЗ

п. 3 ч. 1 ст. 35 Кодексу цивільного захисту України

Документи з підготовки органів управління та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Програма загальної підготовки працівників

+

+

п. 7 та 8

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 26.06.2013 № 444)

Графік проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту

+

+

п. 17

Заявка на функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

+

+

п. 4 р. ІІ Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання (наказ МВС від 21.10.2014 № 1112)

Наказ про підготовку і проведення комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту

+

п 2.2

Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

Порядок не чинний!

Наказ про підготовку і проведення комплексного об’єктового тренування з питань цивільного захисту (Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту)

+
ВНЗ, ПТНЗ, ЗНЗ, ДНЗ

+

п. 2.15

План проведення спеціального об’єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту (Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту)

+

+

п. 2.7 та 2.17

Акт оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчання з питань цивільного захисту

+

п. 2.9 та 2.10

План-календар спеціального об’єктового тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

+

п. 3.3

План проведення протипожежних тренувань

+

+

п. 3.11

Наказ про стан готовності підприємства, установи, організації до вирішення завдань цивільного захисту

+
НПСОН

п. 4.2

Звіт про організацію проведення спеціального об’єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту

+

+

п. 4.3

Журнал обліку підготовки спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

+

п. 4.4

Журнал обліку протипожежних та протиаварійних тренувань і навчальних тривог

+

+

п. 4.4

Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту

+

+

п. 13 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 26.06.2013 № 444)

Документи з питань створення та використання матеріальних резервів

Документи з питань техногенної безпеки

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки

+

+

пп. 4.5.1

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах (наказ МНС від 15.08.2007 № 557)

Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії)

+

+

пп. 4.5.5

Документи з питань пожежної безпеки

Наказ (інструкція тощо) щодо встановлення протипожежного режиму на об’єкті

+

+

п. 3 розділу ІІ

Правила пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 № 1417)

Інструкції про заходи пожежної безпеки

+

+

п. 4 розділу ІІ

Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі

+
ОМПЛ

п. 5 розділу ІІ

Інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей

+
ОМПЛ

абз. 2 п. 5 розділу ІІ

Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядку дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту

+

+

п. 10 розділу ІІ

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

+

+

п. 3 ч. 2 ст. 57 Кодексу цивільного захисту України

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді