Як сформувати систему забезпечення якості освіти

Державна служба якості освіти розробила методичні рекомендації, щоб допомогти керівникам закладів сформувати систему забезпечення якості освіти

 

Як сформувати якісну систему освіти в школі? Державна служба якості освіти розробила методичні рекомендації, щоб допомогти керівникам закладів виконати це завдання. Рекомендації ґрунтуються на вимогах та критеріях для оцінювання якості освітньої діяльності, управлінських процесів у закладі та охоплюють освітнє середовище, управлінські процеси, якість управлінської діяльності, оцінювання навчальних досягнень учнів.

Скористайтеся рекомендаціями.

  Атестаційні листи: алгоритм роботи

Як розробити стратегію забезпечення якості освіти

Обговоріть із колективом мету розбудови системи, вимоги, за якими визначатимете якість освітньої діяльності, методи збору інформації, правила й процедури забезпечення функціонування системи. За потреби залучіть освітніх експертів.

Аби розробити стратегію — пройдіть три кроки.

Крок 1. Визначте компоненти

Врахуйте:

 • цілі та пріоритети розвитку закладу;
 • тип закладу, місцезнаходження, умови діяльності;
 • освітню програму.

Скористайтеся варіантами побудови системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Варіант 1. Застосуйте підхід, запропонований МОН і Державною службою якості освіти для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти, використовуючи чотири критерії:

 • управлінська діяльність;
 • освітнє середовище;
 • педагогічна діяльність;
 • цінювання здобувачів освіти.

 

Варіант 2. Застосуйте підхід, запропонований МОН і Державною службою якості освіти, адаптувавши його до специфіки діяльності вашого закладу. Наприклад, до запропонованих чотирьох критеріїв, можете додати інформаційні системи як окремий напрям вивчення й оцінювання, або інші критерії, які важливі для вашого закладу.

Варіант 3. Застосуйте власний підхід, орієнтуючись на зміст Закону України «Про освіту», зокрема на статтю 41.

Наприклад, вивчати й оцінювати освітню діяльність можна за восьма напрямами, які визначені у частині 3 статті 41 Закону про освіту, додавши до них власні відповідно до специфіки діяльності закладу.

Крок 2. Розробіть «документ»

«Документ» про систему забезпечення якості освіти має враховувати специфіку діяльності закладу.

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в закладі освіти можуть бути такими:

 • система внутрішніх і зовнішніх моніторингів якості освітньої діяльності та якості освіти (наприклад, моніторинг навчальних досягнень учнів, моніторинг адаптації дітей у закладі, моніторинг наступності між початковим та базовим рівнями освіти тощо);
 • самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти;
 • система оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • професійне зростання керівних та педагогічних працівників;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність закладу освіти (заклад визначає, яка інформація має бути оприлюднена та з якою періодичністю, крім тієї, що обов’язково має бути оприлюднена відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту»);
 • забезпечення академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників і учнів;
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • інші політики і процедури, визначені закладом освіти.

Крок 3. Затвердьте та оприлюдніть «документ»

Обговоріть на засіданні педагогічної ради закладу освіти Стратегію (політику) та процедури, затвердіть документ та оприлюдніть його на сайті закладу. Працівники закладу мають бути обізнані з:

 • політикою та процедурами забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти та її цілями;
 • своїм внеском у результативність забезпечення якості та з вигодами від поліпшення показників діяльності;
 • очікуваними результатами впровадження політики якості.

Документ (Стратегію) затвердили, тепер можна починати вивчати освітню діяльність закладу та оцінювати її рівень.

 

Вивчіть й оцініть діяльність закладу

Визначте працівника, який координуватиме запровадження системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Можна створити робочі групи, які вивчатимуть та оцінюватимуть системи за кожним із напрямів.

Систематично проводьте навчання з відповідальними особами. Наприклад, при вивченні педагогічної діяльності проведіть інструктаж з керівником методоб’єднання про особливості спостереження за проведенням навчальних занять.

Залучіть представників учнівського самоврядування, батьків, якщо є можливість — фахівців у сфері оцінювання якості, освітніх експертів.

Тривалість, періодичність та етапи вивчення й оцінювання визначають закінченим освітнім циклом — навчальним роком.

Щоб оцінити стан справ за будь-яким аспектом освітньої діяльності закладу, або для прийняття управлінського рішення, потрібно мати достатньо інформації. Як зібрати інформацію? Вивчіть документацію закладу, проведіть опитування, організуйте спостереження.

1. Вивчіть документацію

Вивчення документації покаже, що ви планували зробити і що зробили. Якщо документацію ведете відповідно до законодавства, то її вивчення надасть інформацію для подальшого ухвалення управлінських рішень.

Вивчення Класного журналу для аналізу динаміки навчальних досягнень дасть додаткову інформацію щодо вивчення наступності, справедливості оцінювання, відвідування, особливості планування роботи вчителя.
Протоколи педагогічної ради нададуть інформацію про відповідність ухвалених рішень стратегії розвитку закладу, напрями професійного вдосконалення педагогів, системність роботи з питань адаптації учнів.

2. Проведіть опитування

Опитування проводять у формах:

 • анкетування педагогів, учнів, батьків — дасть змогу дізнатися про їхнє ставлення до певних питань діяльності закладу освіти;
 • інтерв’ю з педпрацівниками, представниками учнівського самоврядування — можна дізнатися думки конкретної людини, її ставлення та оцінки ситуації. Наприклад, розмова з практичним психологом дасть змогу дізнатися про проблеми психологічного клімату у закладі та можливі варіанти поліпшення ситуації;
 • фокус-групи (з батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, педагогами) — учасники спілкуються між собою, а модератор (організатор фокус-групи) спрямовує дискусію, щоб охопити заявлену тему та надати можливість висловитися всім учасникам.

За допомогою опитування ви дізнаєтесь, що насправді відбувається у закладі.

Як відбувалося дослідження PISA–2018

3. Організуйте спостереження

Спостереження за освітнім середовищем дасть змогу зафіксувати, що саме є в наявності у закладі освіти і чого не вистачає. Скажімо, ви можете дізнатися про стан прибирання приміщень: чи чисто у кабінетах, рекреаціях, туалетах, їдальні. Чи достатньо облаштовані туалети для комфортного користування (кабінки з дверцятами, наявність мила, туалетного паперу)? Чи дизайн шкільних приміщень є достатньо функціональним, що варто змінити? Як обладнаний кабінет фізики вплинув на зацікавленість предметом серед учнів? Питань може бути безліч. Головне — визначтесь, які саме питання необхідно дослідити. Що саме є актуальним для закладу, над якими питаннями заклад планує працювати у майбутньому.

Створіть групу для проведення спостереження. Залучіть учнів і батьків. У кожного можуть бути свої завдання і сфера відповідальності.

Наприклад, учні можуть зібрати інформацію про оформлення навчальних приміщень, коридорів і рекреацій, наскільки інформативним і зручним є освітнє середовище та надати свої пропозиції щодо змін.

Окрім інформативності такого залучення, подібна діяльність учнів допоможе сформувати відповідальне ставлення до середовища школи.

Представники батьківської громади закладу можуть оглянути їдальню та харчоблок (наявність санітарних книжок при цьому — обов’язкова). Представник керівництва школи і представник засновника — оглянути стан кабінетів, санітарних вузлів, спортивної та актової зал.

Особливу увагу слід приділити спостереженню за взаєминами учнів, за їхньою поведінкою під час перерв. Доручіть таку роботу представникам учнівського самоврядування, особливо якщо хочете дізнатись, як вплинуло те чи те нововведення на поведінку учнів.

Спостереження за проведенням навчального заняттядасть змогу оцінити якість педагогічної діяльності, системи оцінювання навчальної діяльності учнів та якість управлінських процесів.

Застосовуйте цей метод збору інформації під час вивчення системи оцінювання навчальних досягнень учнів, забезпечення компетентнісного підходу у викладанні, побудови взаємовідносин вчителя і учня на засадах педагогіки партнерства, ресурсного забезпечення освітнього процесу тощо.

Діяльність закладу вивчили й оцінили. Слід узагальнити результати вивчення. Це роблять, як правило, у кінці навчального року.

Визначте рівень освітньої діяльності у закладі: високий, достатній; рівень, який потребує покращення; низький. Застосуйте різні підходи до оцінювання: кількісний, описовий, комбінований. Скористайтеся прикладом.

За результатами оцінювання підготуйте висновки (які є складовою щорічного звіту про діяльність закладу освіти) і визначте шляхи вдосконалення освітньої діяльності (які стануть частиною річного плану роботи на наступний навчальний рік).

 

Визначте шляхи вдосконалення

У річному плані роботи закладу сплануйте конкретні кроки для виправлення проблемних питань та підвищення якості освітньої діяльності. Як розглядати результати самооцінювання в річному плані роботи?

Перший варіант. Виявлені проблемні питання розглядати наскрізно (за всіма розділами).

Другий варіант. Виділити окремий розділ за результатами оцінювання в річному плані роботи — як план вдосконалення.

У плані роботи зазначте критерії та індикатори, за якими вивчатимете й розв’язуватимете конкретні проблеми.

 

Право батьків і адміністрації відвідувати уроки

Під час вивчення оцінювання педагогічної діяльності закладу виявили, що не всі вчителі розробили систему оцінювання навчальних досягнень учнів, критерії оцінювання не оприлюднюють. Для виправлення ситуації в річному плані роботи передбачте:

• розглянути питання на засіданні педагогічної ради;
• розглянути питання на засіданнях методичних об’єднань (комісій);
• провести семінари або майстер-класи;
• для моніторингу якісних змін запланувати періодичні анкетування учнів (на початку і наприкінці навчального року).

За результатами оцінювання скоригуйте стратегію розвитку закладу освіти.

 
За матеріалами Державної служби якості освітизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді