До якого часу забезпечити доступність навчальних приміщень

Порушення виконання вимог доступності навчальних приміщень закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення є однією з підстав позбавлення ліцензії. До якого часу необхідно виконати ці вимоги?

За оновленими Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затв. постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187 (у редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347), заклади освіти повинні забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Які будівельні норми дотримати, щоб створити безперешкодний доступ до закладу освіти

Звіт про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов

Звіт про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення заклади освіти подають до органу ліцензування через 6 міс. з дати набрання чинності Постановою № 347.

Постанова № 347 набрала чинності 23.05.2018, тобто піврічний строк минає 23 листопада.

Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) орган ліцензування перевіряє дотримання закладом освіти Ліцензійних умов.

Акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов є однією з підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії (ст. 16 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222).

Тож необхідно вчасно вжити дій, аби переобладнати приміщення закладу освіти задля виконання Ліцензійних умов, зокрема й щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для:

  • осіб з інвалідністю
  • інших маломобільних груп населення.

Зауважте!

Факт забезпечення доступності документально можуть підтверджувати:

  • фахівець з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат
  • установа, уповноважена на проведення зазначених обстежень

⇒ Періодичність перевірок закладів освіти: нові критерії-2018

⇒ Дзеркало інклюзивної освіти в Україні

⇒ Стаття «Інклюзивне навчання» в ЗЗСО

Вимоги щодо доступності до навчальних приміщень

Для закладів освіти, які вже мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, вимоги щодо доступності до навчальних приміщень вводяться в дію під час провадження освітньої діяльності через 3 роки після набрання чинності Постановою № 347.

Про необхідність забезпечення доступності навчальних приміщень йдеться у листі МОН України від 07.11.2018 № 6.7-1120, адресованому керівникам наукових установ, закладів освіти:

  • вищої
  • післядипломної
  • професійної (професійно-технічної)
  • загальної середньої
  • дошкільної.зміст

Сертифікація в системі базової освіти