Доплати працівникам освіти за шкідливі умови праці

Як і кому встановити доплату за шкідливі умови праці в закладі освіти?

Право на пільги й компенсації за важкі та шкідливі умови праці встановлене статтею 7 Закону України «Про охорону праці» — оплату за роботу з важкими та шкідливими умовами праці здійснюють у підвищеному розмірі.

Дострокова пенсія: чи має право вчитель на грошову допомогу

Ще один із документів, що регулює це питання, — КЗпП, стаття 100 якого визначає, що підвищену оплату праці встановлюють:

 • на важких роботах
 • на роботах зі шкідливими й небезпечними умовами праці
 • на роботах з особливими природними географічними й геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я.

Перелік таких робіт визначає Уряд. Проте Кабмін у свої постановах від 12.07.2005 № 576 та від 02.04.2009 № 307 затвердив перелік робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці, на яких встановлюють підвищену оплату праці лише у:

 • будівництві
 • виробництві літальних апаратів.

Перелік робіт, на яких мають доплачувати за несприятливі умови праці

 • з важкими та шкідливими умовами праці

⇒ до 12%

тарифної ставки
(посадового окладу)

 • з особливо тяжкими та особливо шкідливими умовами праці

⇒ до 24%


Перелік робіт, на яких установлюють доплати

зафіксований

у додатку 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затв. наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами від 19 червня 2007 року Nо 675/13942)

у додатку 2 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, зареєстрованої в Мінсоцполітики України 01.06.2018 за № 16 (у редакції від 19.04.2018)

надає

⊕ керівникам закладів освіти за погодженням із профкомами право установлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах (п. 33 Інструкції № 102):

 • з важкими та шкідливими умовами праці у розмірі до 12 % тарифної ставки (посадового окладу)
 • до 24 % тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці

⊗ рекомендацію керівникам закладів освіти, а також профкомам здійснювати доплати працівникам за роботу в шкідливих і важких умовах праці (п. 7.3.2 Угоди)

Доплати за несприятливі умови праці:

 • встановлюють за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених переліками
 • нараховують за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці
 • зменшують або скасовують у разі раціоналізації робочих місць і поліпшення умов праці

Атестація робочих місць за умовами праці: крок за кроком

Проведення атестації робочих місць за умовами праці

Атестацію робочих місць або оцінку умов праці здійснює атестаційна комісія. Її створює наказом керівник за погодженням із профспілковим комітетом.

Очолює атестаційну комісію керівник або його заступник, а членами комісії можуть бути спеціалісти інших служб та організацій.

До складу комісії входять:

 • найкваліфікованіші працівники
 • представники профкому, служби охорони праці

Атестація робочих місць

СКАЧАТИ

Керівник на підставі висновків атестаційної комісії та за погодженням з профспілковим комітетом затверджує:

 • перелік конкретних робіт, на яких буде встановлена доплата за несприятливі умови праці
 • розміри доплат за видами робіт.

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати мають бути:

 • затверджені наказом керівника
 • погоджені з профкомом.

⇒ Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем у сфері освіти

Право працівників освіти на пенсію за віком на пільгових умовах

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, розроблений на виконання вимог статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», стосується також призначення пенсії за віком на пільгових умовах за списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на:

 • пенсію за віком на пільгових умовах, затв. постановою КМУ від 24.06.2016 № 461
 • пенсію, що може бути встановлена підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці (призначають за результатами атестації робочих місць).зміст

Сертифікація в системі базової освіти