Визначаємо розмір заробітної плати керівника загальноосвітнього навчального закладу

Умови оплати праці педагогічних працівників доволі чітко внормовані. Та все ж деколи буває складно визначити, що та до чого додавати, чи множити, чи ділити… Розглянемо докладно на прикладі посади директора загальноосвітнього навчального закладу, як формується його заробітна плата з конкретними обчисленнями

Під час розв’язання питань оплати праці керівників навчальних закладів звертаються до положень таких основних нормативних документів:

Якщо між нормами цих документів існують розбіжності, то зважають на ієрархію нормативно-правових актів.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Установлюємо розмір посадового окладу

Основу заробітної плати директора загальноосвітнього навчального закладу становить посадовий оклад. Його розмір обчислюють з огляду на тарифний розряд, передбачений за посадою.

Окрім того, посадовий оклад зростає у разі його підвищення за відповідності окремим умовам оплати праці.

Тарифний розряд

Тарифні розряди є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які перебувають у трудових відносинах з установами та закладами освіти всіх форм власності, за умов:

 • додержання встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу
 • виконання працівником посадових обов’язків (норм праці).

Підвищення тарифних розрядів у 2017 році

Установлюючи посадовий оклад директора, враховують обліковий склад учнів на початок навчального року (пп. «а» п. 19 Інструкції № 102).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Дані про обліковий склад учнів беруть зі статистичного звіту, який складають у навчальному закладі за формою № ЗНЗ-1 «Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення» від 08.07.2016 № 813.

Визначення тарифного розряду директора загальноосвітнього навчального закладу

Кількість учнів

Тарифні розряди

Примітка

Підстава

Початкова школа

До 50-ти осіб

Посада директора не передбачена.

Натомість за керівництво доплачують одному з учителів 25% посадового окладу (ставки заробітної плати)

п. 46
Інструкції № 102

51–100 осіб

Розмір посадового окладу директора установлюють з урахуванням виконання ним педагогічного навантаження в обсязі 10 год./тиждень

п. 47
Інструкції № 102

Понад 100 осіб

12–16

Тарифний розряд визначають на загальних підставах, керуючись додатком 7 до Наказу № 557

п. 47
Інструкції № 102

Загальноосвітня школа, спеціальна школа для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторна школи для дітей, які потребують тривалого лікування, вечірня (змінна), середня музична і художня школа, школа — дитячий садок, школа-інтернат

До 300 осіб

12–14

Конкретний розмір посадового окладу вказують у тарифікаційному списку

додаток 7 до Наказу № 557

301–1000 осіб

14, 15

Понад 1000 осіб

15, 16

Спеціальна школа-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторна школа-інтернат для дітей, які потребують тривалого лікування, дитячий будинок всіх типів, школа та професійне училище соціальної реабілітації, приймальники-розподільники для неповнолітніх дітей, школа-інтернат для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, гімназія, ліцей, колегіум

До 150 осіб

12, 13, 14

Конкретний розмір посадового окладу вказують у тарифікаційному списку

додаток 7 до Наказу № 557

151–300 осіб

14, 15

Понад 300 осіб

15, 16

Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа

До 50-ти осіб

Посада директора не передбачена. Натомість за керівництво доплачують одному з учителів — 25% посадового окладу (ставки заробітної плати)

п. 46
Інструкції № 102

Понад 50 осіб

12–16

Тарифний розряд визначають на загальних підставах, керуючись додатком 7 до Наказу № 557.

п. 47
Інструкції № 102

Розмір посадового окладу директора обчислюють так: посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1-го тарифного розряду множать на тарифний коефіцієнт, що відповідає конкретному тарифному розряду згідно з додатком 1 до Наказу № 557:

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

При цьому якщо посадовий оклад (тарифну ставку) обчислено у гривнях із копійками, то цифри:

 • до 0,5 відкидають
 • від 0,5 — заокруглюють до однієї гривні.

Посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1-го тарифного розряду зазначено в примітках до додатка 1 до Наказу № 557:

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У разі збільшення або зменшення кількості учнів протягом навчального року посадовий оклад, установлений директорові станом на 1 вересня, не змінюється (п. 21 Інструкції № 102).

Підвищення

Умови підвищення ставок заробітної плати та посадових окладів викладені в розділі V Інструкції № 102.

За підвищення посадового окладу розмір заробітної плати директора навчального закладу може суттєво зрости. Адже у такому разі матимемо новий розмір посадового окладу, на основі якого обчислюватимуть, зокрема, розміри надбавок і доплат.

Про утворення нового розміру посадового окладу йдеться у пункті 34 Інструкції № 102, який побіжно не одразу зрозумілий фразою «При цьому утворюються нові ставки (посадові оклади)».

Якщо підвищення передбачене за кількома підставами, то абсолютний розмір кожного підвищення визначають, виходячи з розміру посадового окладу без урахування іншого підвищення.

Підстави підвищення посадового окладу директора загальноосвітнього навчального закладу

Розмір підвищення

Підстава для підвищення

Особлива умова для набуття права на підвищення

Норма Інструкції № 102

5%

за кожні 700 учнів понад 1000

примітка 1 до п. 9

керівництво

групами продовженого дня

Якщо:

 • така діяльність передбачена посадовими обов’язками директора
 • груп сформовано не менше двох

п. 35

10%

спеціалізованим ЗНЗ із поглибленим вивченням іноземної мови

Якщо директор володіє іноземною мовою та застосовує її у практичній діяльності

пп. «б» п. 28

гімназією

ліцеєм

колегіумом

гімназією-інтернатом

ліцеєм-інтернатом

колегіумом-інтернатом

школою-інтернатом

Якщо діяльність директора безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом

пп. «в» п. 28

інтернатом загального типу

20%

ЗНЗ для дітей і підлітків, які потребують тривалого лікування або особливих умов виховання

п. 29

школою-інтернатом для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

25%

ЗНЗ для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Якщо діяльність директора безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом

30%

школою-інтернатом для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку чи тривалого лікування

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Підвищення посадового окладу директора, який працює в навчальному закладі, де є класи спеціального призначення, передбачають за наявності не менше двох таких класів.

Додаткова оплата праці

Заробітну плату директора формують також доплати і надбавки, передбачені за посадою чинним законодавством.

Посада директора належить до педагогічних згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963. Тому керівник загальноосвітнього навчального закладу має право на надбавки, гарантовані педагогічним працівникам, а саме:

 • за вислугу років

згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 № 78 (далі — Постанова № 78)

 • «за престижність праці»

згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373 (далі — Постанова № 373).

Зауважте! Надбавки й доплати не впливають на розмір посадового окладу директора, а додаються в абсолютних цифрах під час обчислення розміру заробітної плати.

Надбавки та доплати, що можуть бути встановлені директору загальноосвітнього навчального закладу

Вид додаткової оплати праці

Умова призначення

Розмір

Примітка

Підстава

Надбавка

за вислугу років

Стаж педагогічної роботи 3–10 років

10%

До стажу педагогічної роботи зараховують час роботи на посадах, певні періоди роботи, передбачені Переліком

ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII

Постанова № 78

Стаж педагогічної роботи 11–20 років

20%

Стаж педагогічної роботи понад 20 років

30%

«за престижність праці»

Педагогічна посада

1–20%

Конкретний розмір надбавки встановлює роботодавець у межах фонду оплати праці

Постанова № 373

за високі досягнення у праці

1–50%

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавку скасовують або зменшують

пп. «а» пп. 2 п. 4 Наказу № 557

за виконання особливо важливої роботи

на строк виконання

за складність, напруженість у роботі

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР

Наявність почесного звання «народний»

40%

Надбавку за почесне звання встановлюють, якщо діяльність працівника за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавку встановлюють за одним — вищим

пп. «б» пп. 2 п. 4 Наказу № 557

Наявність почесного звання «заслужений»

30%

за знання та використання в роботі іноземної мови

Використання в роботі однієї європейської мови

10%

Надбавку не встановлюють працівникам, для яких вимогами до посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом

пп. «г» пп. 2 п. 4 Наказу № 557

Використання в роботі однієї східної, угро-фінської або африканської мов

15%

Використання в роботі двох і більше мов

25%

Доплата

за вчене звання

Наявність вченого звання професора

33%

Доплату встановлюють, якщо діяльність працівника за профілем збігається із вченим званням (науковим ступенем)

За наявності двох вчених звань (наукових ступенів) доплату встановлюють за одним — вищим. Ці доплати встановлюють у гранично визначеному розмірі

пп. «в» пп. 3 п. 4 Наказу № 557

Наявність вченого звання доцента, старшого наукового співробітника

25%

за науковий ступінь

Наявність наукового ступеня доктора наук

25%

пп. «г» пп. 3 п. 4 Наказу № 557

Наявність наукового ступеня кандидата наук

15%

за завідування пришкільним інтернатом

10%

п. 48 Інструкції № 102

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Конкретні розміри посадових окладів, доплат і надбавок директорові загальноосвітнього навчального закладу установлює керівник місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків (пп. «а» п. 4 Постанови № 1298).

Обчислюємо розмір заробітної плати

Під час обчислення розміру місячної заробітної плати слід ураховувати положення колективного договору. Адже, як визначено статтею 97 КЗпП, саме в колективному договорі, дотримуючись норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами визначають, зокрема:

 • форми і системи оплати праці
 • норми праці
 • тарифні сітки
 • ставки, схеми посадових окладів
 • умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

Розглянемо на конкретних прикладах обчислення розміру місячної заробітної плати директора за різних умов, що є визначальними для оплати праці за його посадою.

Приклади обчислення розміру заробітної плати директора загальноосвітнього навчального закладу

Припустимо, директорові встановлено 15-й тарифний розряд, якому відповідає розмір посадового окладу 3057 грн (1185 грн × 2,58).

Стаж педагогічної роботи — 18 років, за який передбачена надбавка за вислугу років у розмірі 20% посадового окладу. Наказом керівника органу управління освітою директорові встановлено 20-відсоткову надбавку «за престижність праці».

1. У загальноосвітньому навчальному закладі функціонує дві групи продовженого дня, якими згідно з посадовими обов’язками керує директор:

Складові заробітної плати

Обчислення

Результат обчислення,
грн

Підвищення посадового окладу за керівництво групами продовженого дня

3057 грн × 5%

152,85

Новостворений посадовий оклад

3057 грн + 152,85 грн

3209,85

Надбавка за вислугу років

3209,85 грн × 20%

641,97

Надбавка «за престижність праці»

3209,85 грн × 20%

641,97

Розмір місячної заробітної плати

3209,85 грн + (641,97 грн × 2)

4493,79

2. Директор спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, бере участь у навчально-виховному процесі:

Складові заробітної плати

Обчислення

Результат обчислення,
грн.

Підвищення посадового окладу за роботу в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті

3057 грн × 20%

641,97

Новостворений посадовий оклад

3057 грн + 641,97 грн

3698,97

Надбавка за вислугу років

3698,97 грн × 20%

739,79

Надбавка «за престижність праці»

3698,97 грн × 20%

739,79

Розмір місячної заробітної плати

3057 грн + (739,79 грн. × 2)

4536,58

3. Директор гімназії (ліцею, коледжу):

Складові заробітної плати

Обчислення

Результат обчислення,
грн.

Підвищення посадового окладу за роботу в гімназії (ліцеї, коледжі)

3057 грн × 10%

305,70

Новостворений посадовий оклад

3057 грн + 305,70 грн.

3362,70

Надбавка за вислугу років

3362,70 грн × 20%

672,54

Надбавка «за престижність праці»

3362,70 грн × 20%

672,54

Розмір місячної заробітної плати

3362,70 грн + (672,54 грн × 2)

4707,78

4. Директор спеціалізованої школи (школи-інтернату) I–III ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови, при цьому знає та використовує одну іноземну мову в практичній діяльності:

Складові заробітної плати

Обчислення

Результат обчислення,
грн.

Підвищення посадового окладу за роботу в спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови

3057 грн × 10%

305,70

Новостворений посадовий оклад

3057 грн + 305,70 грн.

3362,70

Надбавка за вислугу років

3362,70 грн × 20%

672,54

Надбавка «за престижність праці»

3362,70 грн × 20%

672,54

Розмір місячної заробітної плати

3362,70 грн + (672,54 грн × 2)

4707,78

5. Директор школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:

Складові заробітної плати

Обчислення

Результат обчислення,
грн.

Підвищення посадового окладу за роботу в школі-інтернаті для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

3057 грн × 30%

917,10

Новостворений посадовий оклад

3057 грн + 917,10 грн

3974,10

Надбавка за вислугу років

3974,10 грн × 20%

794,82

Надбавка «за престижність праці»

3974,10 грн × 20%

794,82

Розмір місячної заробітної плати

3974,10 грн + (794,82 грн × 2)

5563,74

Зауважте!

При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

 • загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат
 • розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати
 • сума заробітної плати, що належить до виплати

Стаття 110 КЗпПзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді