Як оплачувати роботу практичному психологу, який працює на двох посадах

Чи може практичний психолог ЗДО, який працює на півставки, одночасно працювати на посаді асистента вихователя в інклюзивній групі також на півставки? Якщо так, то як обчислити його зарплату?

Так, може.

Що таке арттерапія: ЯК ПРОВЕСТИ

Як практичному психологу працювати на двох посадах

Працівник може виконувати іншу роботу, якщо на основній роботі він працює неповний робочий день і, відповідно, отримує неповний оклад чи ставку.

Таку роботу не вважають роботою за сумісництвом за умови, що оплата праці за основну та іншу роботу не перевищує повного посадового окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Посада асистента вихователя є педагогічною згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 № 963. Її включено до Класифікатора професій за кодом КП 3340.

За умовами оплати праці асистенту вихователя встановлюють посадовий оклад в межах 10‑12 тарифного розряду за ЄТС (постанова КМУ «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298» від 14.12.2016 № 974).

Практичний психолог за обома посадами має право на надбавку за «престижність праці» та вислугу років. Крім цього, фахівець має право отримувати підвищення за роботу в певних типах закладів освіти:

  • за посадою асистента вихователя — доплату в граничному розмірі 20% посадового окладу за роботу в інклюзивній групі (додаток до Постанови КМУ «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» від 25.08.2004 № 1096);
  • за посадою практичного психолога — підвищення посадового окладу лише за години роботи в інклюзивній групі (пп. «в» п.28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 № 102, далі — Інструкція № 102).

⇒ Оплата праці вихователю-методисту інструктором з фізкультури за сумісництвом

Як обрахувати заробітну плату практичного психолога

Розглянемо у Таблиці, як обрахувати заробітну плату практичного психолога за таких умов:

  • у ЗДО функціонує 5 груп, одна з яких — інклюзивна;
  • фахівець поєднує роботу за двома посадами — працює на 0,5 ставки на основній посаді практичного психолога та на 0,5 ставки асистентом вихователя в інклюзивній групі у цьому закладі.

Примітка. Норма тижневого навантаження за посадою асистента вихователя на ставку — 36 годин (ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ), тобто на півставки — 18 годин. Кількість годин роботи практичного психолога на півставки у групі, зокрема й інклюзивній, становить: 20 год ÷ 5 груп = 4 год.

Фахівець має:

  • кваліфікаційну категорію за посадою практичного психолога — «спеціаліст першої категорії» — 13 тарифний розряд за ЄТС, та за посадою асистента вихователя — 10 тарифний розряд за ЄТС;
  • стаж педагогічної роботи — 8 років;
  • надбавку за «престижність праці» — 20% посадового окладу;
  • надбавку за вислугу років — 10% посадового окладу;
  • підвищення за роботу інклюзивній групі — 20% посадового окладу.зміст

Центральна частина статичний блок 2