Завдання психологічної служби на 2018/2019 навчальний рік

На яких питаннях діяльності психологічної служби зробити акцент у 2018/2019 навчальному році

МОН направило лист «Про пріоритетні напрями психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу на 2018/2019 навчальний рік» від 07.08.2018 № 1/9-487.

У цьому листі окреслено завдання психологічної служби на новий навчальний рік у Новій українській школі.

Мета діяльності психологічної служби

Психологічна служба у системі освіти функціонує як єдина система, яка сприяє створенню умов для інтелектуального і соціального розвитку здобувачів освіти збереження психічного здоров’я та надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Діяльність психологічної служби у системі освіти здійснюють:

 • практичні психологи

 • соціальні педагоги

 • методисти й директори/завідувачі навчально-методичних кабінетів/центрів/ лабораторій.

♥ Нове Положення про психологічну службу у системі освіти (2018)

Пріоритети на 2018/2019 навчальний рік

У 2017/2018 навчальному році кількість фахівців психологічної служби становила 22 930 осіб, з них:

 • практичних психологів — 15 070 осіб

 • соціальних педагогів — 7093 осіб

 • методистів — 767 осіб.

Зі змісту листа МОН виокремлено пріоритетні питання щодо:

 • штатів і структури обласних, районних (міських), навчально-методичних центрів/кабінетів/лабораторій психологічної служби — с. 5 у листі

 • посадових обов’язків фахівців психологічної служби — с. 6

 • питань програмно-методичного забезпечення процесу підвищення фахового рівня практичних психологів і соціальних педагогів — с. 8

 • сертифікації та підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів — с. 9

 • ролі психологічної служби в процесі реалізації Концепції Нової української школи — с. 10

 • адаптації першокласників — с. 12

 • збереження та зміцнення психічного здоров’я учасників освітнього процесу, профілактики насильства, булінгу — с. 13

 • інклюзивної освіти та психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами — с. 16

 • запобігання негативної поведінки серед дітей та молоді — с. 22

 • психологічного та соціально-педагогічного супроводу дітей із сімей учасників АТО, внутрішніх переселенців — с. 23.

У 2018/2019 навчальному році керівникам обласних, районних, міських департаментів (управлінь, відділів) освіти і науки, інститутів післядипломної освіти для організації належного психологічного, соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу необхідно вжити заходів:

 • 100%-ове забезпечення закладів освіти, зокрема й навчально-методичних центрів/кабінетів/лабораторій, методистами, практичними психологами, соціальними педагогами та забезпечення їх кабінетами і персональними комп’ютерами

 • проведення з керівниками закладів освіти спеціальних занять, семінарів, тренінгів щодо надання інформації про функціональні обов’язки працівників психологічної служби, нормативно-правові засади їх професійної діяльності, розподілення робочого часу та роль у забезпеченні високої ефективності освітніх реформ

 • організація та проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі», в тому числі моніторингових досліджень

 • покращання методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби, зокрема й у закладах освіти новостворених територіальних громад

 • організація надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО

 • психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками

 • допомога у вирішенні проблем адаптації дітей до закладу освіти

 • забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечного середовища (запобігання насильству в учнівському колективі та домашньому насильству)

 • посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми

 • підвищення фахової компетентності педагогічних працівників.

Аби не загубилися в школі: Адаптація учнів перших та п’ятих класів

Першокласник і залипання клавіші «Esc»

Організація психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

Принципи роботи психологічної служби

Діяльність працівників психологічної служби має ґрунтуватися на загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах із дотриманням основних принципів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, а саме:

 • додержання і захист прав людини

 • адресність та індивідуальний підхід

 • доступність та відкритість

 • добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг

 • гуманність

 • комплексність

 • максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

 • законність

 • соціальна справедливість

 • забезпечення конфіденційності суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, дотримання ними стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Зауважте!

На сайті ІМЗО упорядковано інформаційну базу професійного інструментарію фахівців психологічної служби:зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді