Оберіть навчальний план для 1 класу

Типова освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти

Якість освіти: готовий словник термінів

Зміст Типових освітніх програм

У змісті програм:

 • пояснювальна записка
 • типовий навчальний план
 • перелік освітніх галузей.

Обидві програми мають однаково визначені змістові лінії, відповідні новому Держстандарту початкової освіти.

Різниця між програмами у:

 • рівнях інтеграції освітніх галузей до навчальних предметів
 • очікуваних результатах навчання:
  • у програмі О.Савченко їх визначають з розбивкою окремо на 1-й та 2-й класи
  • у програмі Р. Шияна — в кінці циклу, після 2-го класу.

⇒ Адаптивний вересень у першому класі НУШ

Навчальний план за програмою О. Савченко

Якщо педагогічна рада закладу обрала Типову освітню програму для ЗЗСО, розроблену під керівництвом Олександри Яківни Савченко, то навчальний план для 1-го класу складають за таблицею, поданою в цій програмі.

Оберіть навчальний план для 1 класуСкачати ►​ Типовий навчальний план у форматі .docx

Типовий навчальний план

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна

315

350

350

350

1365

Іншомовна

Математична

140

140

140

140

560

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

105

105

105

105

420

Технологічна

35

70

70

70

245

Інформатична

Мистецька

70

70

70

70

280

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

Усього

770

840

840

840

3290

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

35

70

70

210

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

875

910

910

3500

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

20/700

22/770

23/805

23/805

/3080

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

875

910

910

3500

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховують під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план за програмою Р. Шияна

Навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу, заклад освіти складає і затверджує на основі освітньої програми.

До Типової освітньої програми початкової освіти, розробленої під керівництвом Романа Богдановича Шияна, додано такий Типовий навчальний план:

Оберіть навчальний план для 1 класуСкачати ►​ Типовий навчальний план для початкової школи з навчанням українською мовою навчання у форматі .docx

Типовий навчальний план для початкової школи
з навчанням українською мовою

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Українська мова

5

5

5

5

20

Іноземна мова

2

3

3

3

11

Математика

3

3

3

3

12

Я досліджую світ*

7

8

8

8

31

Мистецтво**

2

2

2

2

8

Фізична культура***

3

3

3

3

12

Усього

20+3

21+3

22+3

22+3

82+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

2

2

6

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета:

 • мовно-літературна — 2
 • математична — 1
 • природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична — разом 4 для 1-го класу, 5 — для 2–4-го класу

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховують під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Авторський колектив учасників проекту «Нова українська школа–2»зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді