Протокол державної підсумкової атестації

Які дані зазначають у протоколі державної підсумкової атестації? Та кого цьогоріч звільнено від проходження - у статті

Наказ про уточнення посадових інструкцій: ПРИКЛАД

Учнів четвертих та дев'ятих класів звільнять від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

Рішення ухвалено у зв’язку з встановленням для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів від 25 березня 2020 року №338-р "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації".

Коли оформлюють протокол ДПА

Пункт 8 розділу І Порядку має такий зміст: «якщо ДПА проводиться в закладі освіти, оцінки за атестацію зазначаються у протоколі державної підсумкової атестації, що складається за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, класному журналі та відповідних документах про освіту.»

Аналогічний зміст і в пункті 20 розділу ІІ «Проведення атестації» Порядку.

⇒ Як змінився порядок державної підсумкової атестації

У п. 5 розділу «Державні атестаційні комісії» йдеться про те, що:

 • результати атестації заносяться до протоколу, який підписують:
  • голова
  • члени комісії
 • протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються відповідно до законодавства.

У протоколі ДПА зазначають:

 • назву навчального предмета, з якого проходить ДПА
 • на якому рівні освіти відбувається атестація та в якому класі (групі)
 • назва закладу освіти
 • дані про державну атестаційну комісію
 • час початку атестації
 • кількість здобувачів освіти, які прийшли на атестацію
 • перелік тих, хто не з’явився на атестацію
 • результати ДПА
 • дата проведення та підписи голови та членів комісії.

У новій формі протоколу:

 • узгоджено термінологію з чинним Законом про освіту
 • відсутній пункт «Зміст завдання для проведення атестації оголошено о ___________ год. ___________ хв.», що був у протоколі, доданому до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затв. наказом МОН від 30.12.2014 № 1547 (втратив чинність 25.01.2019).зміст

Сертифікація в системі базової освіти