Заповнюємо статистичний звіт практичного психолога

Зазвичай підготувати статистичний звіт практичного психолога складно, тому на його розроблення відводять 8 годин робочого часу. З нашими рекомендаціями ви зможете впоратися швидше

Наприкінці навчального року практичний психолог за необхідності аналізує свою роботу. Зокрема, оцінює такі її показники:

 • якість і раціональність професійної діяльності
 • ефективність та ергономічність роботи
 • адекватність складеного річного плану і можливість його реалізації
 • відповідність змісту роботи та її організації нормативним документам.

Підтримка особистісного здоров'я: акценти

На основі цього аналізу кожен представник психологічної служби письмово звітує про виконану роботу за рік.

Працюємо з регламентованою формою статзвіту

У статзвіті практичний психолог узагальнює кількісні показники своєї роботи. Зокрема, подає дані про загальну кількість дітей та груп, з якими проводиврізні види роботи, та обчислює затрачений для цього час. Для обчислення використовують нормативи, зазначені в листі. Проте зауважимо, що ці нормативи часу зорієнтовані на роботу практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу і не враховують специфіку роботи в дошкільному навчальному закладі, як-от:

 • вік дітей
 • особливості їхньої працездатності
 • пріоритетність індивідуальної форми роботи над груповою тощо.

Тому, щоб коректно обчислити робочий час, визначайте фактично витрачений час для того чи того виду роботи за записами Журналу щоденного обліку роботи практичного психолога (далі — Журнал) та іншою діловою документацією.

Аналізуємо облікову документацію

Оформленню річного статзвіту передує копітка аналітична робота. Практичний психолог аналізує й узагальнює записи Журналу відповідно до форми статзвіту.

Щоб полегшити цей процес, на полях сторінок робіть помітки кольором чи певними символами щодо:

 • категорії учасників освітнього процесу —

— діти
— педагоги
— батьки

 • виду роботи —

— психологічна діагностика
— корекційна і розвивальна робота
— консультація
— психологічна просвіта
— психопрофілактика

 • плану роботи —

— передбачено річним планом
— позапланова робота.

Це дасть змогу легко зорієнтуватися в численних даних. Також зручно підбивати підсумки або на кожній сторінці Журналу, або на сторінці з останнім записом у місяці щодо таких даних, як-от:

 • учасники освітнього процесу
 • вид діяльності
 • затрачений час.

Відтак переходимо до обчислення витраченого часу відповідно до нормативів часу на виконання основних видів роботи.

Подаємо статистичний звіт

Практичний психолог подає статзвіт двічі на рік :

 • за перше півріччя навчального року
 • за весь навчальний рік.

Терміни подання статзвіту встановлює методист психологічної служби міста (району), ураховуючи необхідний йому час на складання узагальненого звіту роботи психологічної служби міста (району) за півріччя чи навчальний рік.

До цієї дати практичний психолог:

 • оформлює статзвіт відповідно до законодавства
 • роздруковує статзвіт у двох примірниках
 • затверджує у керівника закладу дошкільної освіти
 • подає один екземпляр статзвіту до центру практичної психології та соціальної роботи міста (району).

Практичний психолог несе відповідальність не лише за ведення ділової документації, а й за її зберігання. Тому нагадуємо, що другий екземпляр статзвіту слід зберігати до ліквідації закладу.

 

За матеріалом журналу «Практичний психолог: Дитячий садок»

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді