Як вчителю атестуватися на вищу кваліфікаційну категорію

41013

Запитання

Яким вимогам має відповідати вчитель, щоб атестаційна комісія ухвалила рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»?

Відповідь

Сім небезпечних челенджів: ВРАХУЙТЕ НАЙВАЖЛИВІШЕ

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоюють атестаційні комісії ІІ (ІІІ) рівня.

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій визначені в пунктах 4.3–4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Спеціаліст вищої категорії:

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • забезпечує засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм
 • формує в учнів/вихованців навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці
 • активно впроваджує форми та методи організації освітнього процесу, що сприяють максимальній самостійності навчання учнів/вихованців
 • володіє широким спектром стратегій навчання
 • застосовує нестандартні форми проведення уроку
 • знає:

– основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

– теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає

 • використовує:

– методи компетентнісно-орієнтованого підходу

– диференційований та індивідуальний підхід до учнів/вихованців

– ІКТ, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

 • володіє:

– технологіями творчої педагогічної діяльності, враховуючи особливості навчального матеріалу та здібності учнів/вихованців

– володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, педагогічними засобами

– різними формами позаурочної роботи, активно й ефективно застосовує їх та поширює у професійному середовищі

– ораторським мистецтвом

 • лаконічно, образно і виразно подає матеріал
 • удосконалює свій професійний рівень постійно
 • упроваджує перспективний педагогічний досвід в освітній процес
 • продукує оригінальні, інноваційні ідеї
 • вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу у закладі
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами в галузі освіти
 • уміє:

– розв’язувати педагогічні проблеми

– аргументувати свою позицію

– встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами, є авторитетом для них

 • дотримує педагогічної етики, моралі.

Зауважте!

Вчителі без повної вищої освіти можуть бути атестовані на вищу категорію:

 • після отримання відповідної повної вищої освіти
 • за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менш як 8 років.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Протокол засідання атестаційної комісії

Сьогодні атестація педагогів відбувається відповідно до нової редакції Положення про атестацію педагогічних працівників. Згідно з цим Положенням, засідання атестаційної комісії оформляються протоколом. Хто за нього відповідає, які дані він повинен містити, як скласти Протокол засідання атестаційної комісії – читаємо далі.
22627

Атестаційний лист педагога

Перед керівником закладу освіти постає питання оформлення документації з атестації. А педагогу, що атестуєтесь, цікаво, за якими критеріями буде оцінюватися робота. Допоможемо розібратися з птанням Атестаційного листа у статті.
29981

Атестація педагогів: що нового

Як цьогоріч провести атестацію педагогів, якими нормативними документами керуватися та що врахувати – поради у статті.
165052