План характеристики на учня

За яким планом складають психолого-педагогічні характеристики учнів?

Демотивованість учня: ознаки та рекомендації

Зазвичай у психолого-педагогічній характеристиці зауважують такі особливості учня, як-от:

 • особистісні якості;
 • поведінка;
 • прояви психічних процесів;
 • розвиток емоційно-вольової сфери.

Наприкінці характеристики на учня наводять психолого-педагогічні рекомендації щодо роботи з ним.

Структура психолого-­педагогічної характеристики учня

І. Загальні відомості про учня

1. Анкетні дані

 • прізвище, ім’я, по батькові
 • дата народження
 • клас (якщо клас спеціалізований — зазначити)

2. Відомості про стан здоров’я

 • наявність хронічних захворювань
 • особливості функціонування нервової системи (швидко стомлюється, стомлюється після тривалого навантаження, не стомлюється)

3. Успішність

 • середній бал
 • зазначення предметів, з яких має найвищі та найнижчі бали
 • зазначення предметів, якими цікавиться, та які є найскладнішими для нього

4. Позашкільні заняття

 • участь у роботі гуртків, секцій тощо

5. Особливості сімейного виховання

ІІ. Прояв особистісних якостей у поведінці учня

1. Спрямованість інтересів

 • суспільна активність
 • працьовитість
 • відповідальність
 • ініціативність
 • організованість
 • допитливість
 • акуратність тощо

2. Ставлення до людей

 • колективізм
 • чесність
 • правдивість
 • справедливість
 • товариськість
 • чуйність
 • ввічливість
 • тактовність тощо

3. Ставлення до себе

 • скромність
 • упевненість у собі
 • самокритичність
 • уміння розраховувати свої сили
 • прагнення до успіху, лідерства
 • самоконтроль тощо

4. Вольові якості особистості

 • сміливість
 • рішучість
 • наполегливість
 • самовладання тощо

5. Статус учня в класі

 • авторитет у класі
 • лідерські якості тощо

ІІІ. Особливості психічних процесів та емоційно-вольової сфери

1. Уважність на уроках:

 • швидко зосереджується на поясненнях учителя, не відволікається, зазвичай не робить помилок через неуважність
 • доволі уважно слухає пояснення вчителя, відволікається рідко, іноді припускається помилок через неуважність
 • не завжди уважно слухає пояснення вчителя, періодично відволікається, часто припускається помилок через неуважність, але самостійно виправляє їх під час перевірки
 • слухає доволі уважно лише тоді, коли йому цікаво, часто відволікається, постійно припускається помилок через неуважність, під час перевірки не завжди виправляє їх
 • зазвичай повільно і важко зосереджується на уроці, мало що засвоює через постійні відволікання, робить багато помилок через неуважність і не помічає їх під час перевірки

2. Пам’ять:

 • під час завчання завжди попередньо розбирається у структурі й змісті матеріалу; утім, матеріал, що потребує механічного завчання, також запам’ятовує легко
 • під час завчання може запам’ятати лише те, у чому попередньо розібрався; матеріал, що потребує механічного запам’ятовування, дається важко
 • матеріал, що потребує механічного завчання, засвоює дуже легко, досить один-два рази переглянути його; зазвичай не розбирається у структурі й змісті матеріалу, що заучує
 • за вивчення довго розбирається в матеріалі; відтворюючи матеріал, робить помилки за формою, але зміст відтворює точно
 • для запам’ятовування матеріалу багаторазово механічно повторює його, не осмислюючи, робить змістові помилки

3. Мислення:

 • швидко «схоплює» суть матеріалу, завжди серед перших розв’язує завдання, часто пропонує власні оригінальні рішення
 • доволі швидко розбирається в матеріалі, швидше за інших розв’язує завдання, іноді пропонує власні оригінальні способи розв’язання
 • задовільно розуміє матеріал після пояснення в середньому темпі; зазвичай власних оригінальних рішень не пропонує
 • дуже повільно «схоплює» суть пояснень учителя; багато часу витрачає на обмірковування й розв’язання завдань
 • розуміє матеріал лише після додаткових занять, украй повільно розв’язує завдання, при цьому зазвичай використовує відомі шаблони

4. Емоційна реактивність:

 • завжди емоційно реагує на будь-які життєві явища, розповіді тощо
 • зазвичай емоційно реагує на життєві явища, але його мало що може дуже схвилювати
 • зрідка проявляє «живу» емоційну реакцію на події
 • «жива» емоційна реакція практично відсутня

5. Загальний емоційний тонус:

 • постійно жвавий, дуже активний у всіх сферах шкільного життя, береться за всі справи
 • жвавий, у міру активний у всіх сферах шкільного життя
 • жвавий, активний у деяких сферах шкільного життя
 • порівняно з однокласниками менш активний і жвавий
 • майже завжди пригнічений, апатичний у більшості сфер шкільного життя, незважаючи на те що здоровий

6. Емоційна врівноваженість:

 • завжди спокійний, не буває сильних емоційних спалахів
 • зазвичай спокійний, емоційні спалахи трапляються доволі рідкі
 • емоційно врівноважений
 • підвищена емоційна збудливість, схильний до бурхливих емоційних проявів
 • запальний, часто трапляються сильні емоційні спалахи з незначних приводів

ІV. Психолого-педагогічні рекомендації щодо роботи з учнем

Психолого-педагогічна характеристика класузміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді