Яку інформацію потрібно оприлюднювати на веб-порталі E-­data

Законодавство забов’язує розпорядників та одержувачів бюджетних коштів оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів на веб-порталі E-­data. Розглянемо, які відомості має містити така інформація

Забезпечити доступ до інформації про використання публічних коштів зобов’язує розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII (далі — Закон № 183).

Для цього вони мають підготувати та подати для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформацію, визначену Законом № 183. Таким порталом є E-data — офіційний державний інформаційний портал, розміщений за адресою e-data.gov.ua (далі — E-data).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Зміст інформації, що необхідно оприлюднювати

Інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, має містити відомості, перелічені у пункті першому частини першої статті 3 Закону № 183.

Зокрема, у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів на E-­data оприлюднюють такі відомості:

  • розпорядник (одержувач) бюджетних коштів — найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника
  • головний розпорядник бюджетних коштів — найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника
  • обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період — всього та в розрізі бюджетних програм
  • обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період — всього та в розрізі бюджетних програм (у т. ч. види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спецфонду бюджету)
  • інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору)
  • інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності)
  • кількість службових відряджень (у т. ч. із зазначенням кількості закордонних відряджень), загальний обсяг витрат на службові відрядження (у т. ч. із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження).

Строки оприлюднення інформації

Закон № 183 установлює такі вимоги щодо строків оприлюднення інформації про використання публічних коштів:

  • вказану інформацію оприлюднюють щоквартально
  • кінцевий термін оприлюднення спливає через 35 днів після закінчення звітного кварталу.

Надалі така інформація зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

Відповідальність за неоприлюднення

Частиною першою статті 4 Закону № 183 передбачено, що за неоприлюднення інформації про використання публічних коштів, оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації або несвоєчасне оприлюднення інформації відповідальність несуть керівники розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Зокрема, за неоприлюднення інформації про використання публічних коштів статтею 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення установлена відповідальність у вигляді накладення штрафу на посадових осіб у розмірі 25-50 нмдг (425-850 грн.).зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді