Кабінети природничо-математичних предметів: Типовий перелік засобів навчання й обладнання

Затверджено Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів затверджено наказом МОН України від 22.06.2016 № 704.

Типовий перелік є обов’язковим для загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності під час закуповування засобів навчання та навчального обладнання.

Для навчальних закладів приватної форми власності Типовий перелік рекомендований.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Типовий перелік затверджено, щоб:

 • забезпечити єдині підходи і вимоги до рівня надання освітніх послуг природничо-математичного напряму та рівні умови здобуття освіти для всіх учнів
 • визначити загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного обладнання кабінетів природничо-математичних предметів.

Типовим переліком установлено вимоги щодо засобів навчання та обладнання, якими з огляду на новітні технології викладання повинні бути обладнані кабінети предметів природничого циклу:

У таблицях наведено вимоги до засобів навчання та обладнання.

Вимоги до засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів

таблиця 1

Комп’ютерне та мультимедійне обладнання для кабінетів біології, географії, математики, фізики та хімії

таблиця 2

Цифрове вимірювальне обладнання, демонстраційне обладнання, обладнання для лабораторних робіт, мікропрепарати, прилади, набори, приладдя, цифрове обладнання, додаткове приладдя, реактиви та хімічне приладдя для кабінету біології

таблиця 3

Комп’ютерне обладнання, об'єкти натуральні, демонстраційне обладнання, обладнання для проведення практичних робіт, друковані навчальні наочні посібники, засоби навчання екранні та екранно-звукові, цифрове обладнання для кабінету географії

таблиця 4

Прилади загального призначення, прилади та пристосування для практичних робіт, цифрове обладнання для кабінету математики

таблиця 5

Цифрове вимірювальне обладнання, прилади демонстраційні, прилади механічні, набір посуду, набір інструменту, осцилограф, демонстраційне обладнання, прилади та приладдя, обладнання для лабораторних робіт, набори, обладнання загального призначення для кабінету фізики та астрономії

таблиця 6

Цифрове вимірювальне обладнання, прилади загального призначення, посуд загального призначення, обладнання та посуд загального та спеціального призначення, колекції, моделі, набори, графічні та друковані засоби, реактиви, витратні матеріали для кабінету хімії

У пункті 3 Типового переліку наголошено, що оснащення загальноосвітнього навчального закладу повинно відповідати вимогам:

 • державних освітніх стандартів
 • необхідності і достатності оснащення освітнього процесу для повної реалізації основних освітніх програм
 • комплектності і модульності, що дозволяють реалізовувати різні освітні програми, з урахуванням реальних особливостей загальноосвітніх навчальних закладів та основних освітніх програм, різних робочих програм та навчально-методичних комплексів, напрямів позаурочної діяльності, а також інших потреб учасників освітнього процесу
 • відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, пожежній та електробезпеці, вимогам охорони здоров'я учнів і охорони праці працівників освітніх установ
 • універсальності — можливості застосування навчального обладнання для вирішення комплексу завдань у навчальній і позаурочній діяльності, в різних предметних галузях, з використанням різних методик навчання тощо
 • забезпеченості ергономічного режиму роботи учасників освітнього процесу
 • узгодженості спільного використання (змістового, функціонального, технологічного, програмного тощо).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Також до засобів навчання та навчального обладнання визначено вимоги до комплектування на момент поставки:

 • необхідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та (або) технічний паспорт на виріб та (або) декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів
 • обов’язково мають бути інструкції українською мовою про використання та зберігання; методичне забезпечення для демонстраційних, практичних та лабораторних робіт відповідно до навчальної програми.

Кабінети природничо-математичних предметів комплектують шкільними меблями та навчально-методичними матеріалами відповідно до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затв. наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді