Як складають статут загальноосвітнього навчального закладу

Кожен загальноосвітній навчальний заклад має власний статут. Працювати заклад освіти починає лише після того, як статут розроблено, узгоджено і затверджено в установленому законодавством порядку

Статут — це нормативно-­правовий акт, яким оформлюють створення закладу будь­-якої форми власності, визначають його структуру, функції, правовий статус, взаємовідносини з іншими закладами, організаціями, а також обумовлюють порядок реорганізації та припинення діяльності

Статут ЗЗСО (за новим законодавством)

Будь-який навчальний заклад — новий чи реорганізований — розпочинає свою діяльність після затвердження статуту чи внесення змін до нього.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Статут належить до установчих документів

Керівники навчальних закладів мають бути обізнані з вимогами до оформлення статуту та керуватися ними під час його складання.

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України в установчих документах мають бути зазначені:

 • найменування суб’єкта господарювання
 • мета і предмет господарської діяльності
 • склад і компетенція його органів управління, порядок прий­няття ними рішень
 • порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків
 • умови його реорганізації та ліквідації.

Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

♥ Статут закладу освіти

Статути бувають:

Типові (примірні) статути

► розробляють органи вищого рівня для однотипних за характером діяльності закладів, наприклад:

 • Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу
 • Примірний статут дошкільного навчального закладу

Індивідуальні статути

► статути конкретних навчальних закладів, складають на основі типових (примірних) статутів

Під час складання статутів керівникам загальноосвітніх навчальних закладів необхідно керуватися Примірним статутом загальноосвітнього навчального закладу, затв. наказом МОН України від 29.04.2002 № 284 та іншими нормативно-правовими актами.

Оформлення статуту навчального закладу

Загальні вимоги щодо оформлення статуту викладені у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 № 755−IV.

Згідно з пунктом 5 статті 8 Закону № 755 установчі документи юридичної особи, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження.

Відповідно до рекомендацій, наведених у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому протоколом Методичної комісії Державного комітету архівів України від 20 червня 2006 р. № 3, статут оформлюють на стандартних аркушах паперу формату А4.

На титульній сторінці статуту проставляють:

 • гриф затвердження (у правому верхньому куті)
 • відмітку про державну реєстрацію (у лівому верхньому куті)
 • назву виду документа, до якої входить повна назва закладу (у центрі сторінки)
 • місце та рік складення статуту (над межею нижнього берега, посередині).

Текст статуту оформлюють на наступних після титульної сторінках.

Текст складається з розділів, кожний з яких може бути поділено на підрозділи, пункти та підпункти, що нумерують арабськими цифрами.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Усі сторінки статуту прошивають і нумерують.

На підставі статуту розробляють інші організаційні документи навчального закладу, зокрема:

У веб-програмі КОЗА Онлайн: Школазміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді