Виховна робота вчителя початкових класів: як організувати

Змінюються покоління учнів, усталюються напрацьовані десятиліттями і апробуються нові виховні системи й методики, але тема виховання в освіті завжди лишається актуальною, а власне виховний процес — складним

Педагоги намагаються виховати у шкільних умовах всебічно розвинену особистість, яка зможе успішно самореалізуватися в соціумі. Але навіть при найдосконалішій сімейній або шкільній системі виховання не можна ізолювати дитину від суспільних факторів, телевізора, інтернету, випадкових впливів тощо. Тому зі зміною зовнішнього середовища, ідеології, технічного прогресу виховний процес потребує постійного оновлення методології виховання.

Формувальне оцінювання: способи та інструменти залучення учнів

Успішне виховання нагадує магічний коктейль, що складається з різних інгредієнтів:

 • педагогічного досвіду
 • сприятливих умов та середовища в закладі
 • гуманно орієнтованої особистості вчителя тощо.

Які ще складові ефективного виховання?

Визначмо за алгоритмом «Що? Де? Коли? Як?».

ДЕ й КОЛИ виховує вчитель

Необхідною передумовою успішного виховання є значна особиста заглибленість вчителя у виховний процес. Для виховання неможливо виділити певні години чи хвилинки.

Отже, виховний процес відбувається:

Коли?

під час

Де?

 • уроків
 • у класі
 • класних годин
 • перерв
 • у коридорі
 • на шкільному подвір’ї
 • в їдальні
 • гурткової роботи
 • в актовій залі
 • на спортмайданчиках
 • у бібліотеці
 • спілкування в інтернеті
 • поза школою кожного разу, коли вчитель зустрічається з учнем та його батьками
 • дає завдання для дистанційної роботи

Картина світу учня формується наскрізно та охоплює всі сфери життєдіяльності. Тому зрозуміло, що складовою ефективності виховання є його цілісність, адже виховання не обмежується 45 хвилинами, поки триває класна година. Розуміючи цю особливість виховання, педагоги в різний час намагалися на практиці створювати певні виховні системи в конкретних закладах.

Приміром

Відомою своєю унікальною виховною системою є вальдорфська школа

Неподільність виховання і навчання є однією з основних ідей виховної концепції вальфдорської педагогіки. Дітям у школі не просто розповідають про свободу та відповідальність. Власне навчання побудоване на принципі свободи та відповідальності. У вальфдорській системі немає:

 • посади директора
 • загальних методик
 • точних навчальних планів
 • підручників
 • готових відповідей на запитання учнів

Класні керівники шукають відповіді та відкривають нове спільно з учнями. Під час пошуку педагоги демонструють, що їм це також дається нелегко. Таким чином діти змалечку не бояться експериментувати та робити помилки

Іншим цікавим експериментом виховної роботи є школа «діалогу культур»

Основою її концепції є формування базової культури особистості

Життєві цінності та творчий спосіб мислення пріоритетніші, ніж знання та вивчення традиційних предметів. Пошуково-дослідницька діяльність у діалозі з учителем та однокласниками переважає над заучуванням істин. Результатом навчання є формування свого неповторного погляду на світ, своєї позиції, свого Я

У школі сучасна культура формується як відображення попередніх. Тому кожні пару років навчання співвідносять з історичними періодами:

 • у 3–4-х класах діти вивчають античну культуру (античну історію, математику, мистецтво, міфологію, механіку)
 • у 5–6-х класах — середньовічну культуру
 • у 7–8-х — культуру Нового часу
 • в 10–11-х — сучасну культуру, водночас інтегруючи знання, отримані раніше

Хоча згадані школи є експериментальними, створення унікальних — а головне ефективних — виховних систем і в традиційних школах є актуальним питанням. Учителі вже не можуть користуватися вчорашньою «педагогікою окремих заходів» з тієї причини, що вона не працює. Сучасний учитель намагається створювати виховні сучасні проекти, орієнтуючись на цілісність системи виховання.

 

Етапи розроблення виховного проекту:

 • визначити конкретну мету і завдання виховної діяльності
 • виокремити цільову групу (групи, класи тощо)
 • описати кінцевий результат
 • розробити критерії оцінювання ефективності виховних впливів
 • скласти зміст виховної діяльності
 • дібрати форми й методи виховного впливу
 • визначити часовий проміжок, протягом якого здійснюватиметься виховна діяльність.

Після реалізації виховного проекту необхідно:

 • оцінити кінцевий результат — життєві компетентності учнів, здатність діяти в реальних ситуаціях відповідно до сформованих цінностей і переконань
 • порівняти очікувані результати з реальними результатами виховної роботи.

ЩО виховуємо,
або Виховні орієнтири в роботі вчителя початкових класів

Чітке розуміння, що саме виховуємо в учнів, також є необхідною складовою успішних виховних проектів та систем.

Учитель початкової школи має формувати в учнів ціннісне ставлення:

 • до себе та людей
 • до праці й природи
 • до культури і суспільства.

Це загальні виховні орієнтири. Проте вони потребують розробки системи заходів. Для прикладу пропонуємо до переліку основних виховних орієнтирів ключові слова.

Ключове слово може стати темою для обговорення на класній годині, п’ятихвилинці на перерві, стати темою свята тощо.

Що формуємо

 

Ключові слова

Ціннісне ставлення до себе (свого фізичного, психічного та соціального «Я»)

 

 • Тіло
 • Догляд за тілом
 • Зовнішність
 • Стать
 • Здоров’я
 • Харчування
 • Корисні звички
 • Цінності
 • Ідеали, авторитети
 • Настрій
 • Організація дня
 • Друзі

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

 

 • Добрі справи
 • Сімейні обов’язки
 • Ввічливість
 • Народна мудрість
 • Родовід
 • Гарні манери
 • Совість
 • Співчуття
 • Культура спілкування (листування, телефонні розмови)
 • Поведінка в громадських місцях
 • Насильство та агресія
 • Чесність
 • Справедливість
 • Гідність
 • Взаємодопомога
 • Щедрість
 • Вміння товаришувати
 • Повага
 • Доброзичливість
 • Готовність допомогти
 • Обов’язковість
 • Тактовність
 • Спільна праця
 • Єдність слова і діла

Ціннісне ставлення до праці

 

 • Самостійність
 • Відповідальність
 • Професії, ремесла
 • Праця
 • Майстерність
 • Домашні обов’язки
 • Українські традиції
 • Місцеві підприємства
 • Працьовитість
 • Ледарство
 • Тайм-менеджмент

Ціннісне ставлення до природи

 

 • Чистота (приміщення, подвір’я)
 • Рослини
 • Квіти
 • Птахи
 • Тварини
 • Відповідальність, дбайливе ставлення до довкілля
 • Герої українських казок
 • Народний календар
 • Пори року
 • Ліси
 • Річки
 • Заповідні місця

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

 

 • Музика
 • Пісні
 • Малювання
 • Танці
 • Кіно
 • Казки
 • Театр
 • Архітектура
 • Народні звичаї, побут
 • Ляльки

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
 

 

 • Держава
 • Герб, прапор
 • Рідна мова
 • Видатні українці, герої
 • Права дитини
 • Патріотизм
 • Рідний край
 • Мир
 • Інші народи та нації

ЯК виховувати,
або Форми виховної роботи вчителя початкових класів

Під час вибору форм і методів важливо враховувати вікові особливості молодших школярів.

Дитина цього віку тільки починає досліджувати власні позиції у ставленні до людей та світу. Враховуючи незначний особистий досвід дітей, обираючи виховний інструментарій, варто надавати перевагу діяльнісним методам, які:

 • поглиблюють особистий досвід
 • мають максимальну практичну спрямованість.

У молодшому шкільному віці у дітей домінує образне мислення, теоретичне поки у стадії формування. Тож такі моральні поняття, як людяність, милосердя, чуйність, співчуття, чесність, справедливість та інші, доречно подавати на доступному для дітей рівні, без зайвого абстрагування. Навчити дітей зіставляти ці моральні поняття з поведінкою є одним із завдань початкової школи.

Самооцінка молодшого школяра, особливо в 1–2-х класах, ще сильно обумовлена оцінкою дорослого. Вчитель є авторитетом, важливим дорослим для учнів, від нього часто залежить настрій, емоції та віра дитини в себе. Відповідно, позакласна діяльність має бути тим середовищем, де дитина відчуває успішність, розкриває свої найкращі якості.

Проводячи виховну роботу з дітьми молодшого шкільного віку, доцільно:

 • враховувати їхню швидку стомлюваність (заходи не мають бути тривалими в часі)
 • часто змінювати види діяльності
 • надавати перевагу ігровій діяльності.

Для зручності під час планування виховної роботи пропонуємо картотеку форм роботи, яка допоможе обрати те, що максимально відповідає ключовій темі заходу.

Форми роботи мають безліч класифікацій. Вони можуть різнитися:

 • за часом — наприклад, гурток виховного спрямування орієнтований на рік роботи, а «година пам’яті», відповідно, на 45 хв.
 • за кількістю охоплених дітей — наприклад, доручення може бути індивідуальним, інтелектуальна гра командною, а святковий вечір масовим.

В картотеці подані різні форми роботи у вигляді абетки. Тут можна знайти і те, що характеризує результат роботи (літопис, альбом, колекція), і те, що характеризує процес (тренінг, справа, свято).

АБЕТКА
виховних форм роботи вчителя початкової школи

А

 

 • академія

 

 • альбом

 

 • альманах

 

 • акція

 

 • анкета

 

 • ансамбль

 

 • ательє

 

 • аукціон

 

Б

 

 • бал

 

 • бій

 

 • біржа

 

 • брейн-ринг

 

В

 

 • вечір

 

 • вибори

 

 • виставка

 

 • вистава

 

 • відеолекція

 

 • відкритий мікрофон

 

 • вікторина

 

 • віртуальна подорож

 

 • вітальня

 

Г

 

 • газета

 

 • галерея

 

 • година

 

 • гра

 

 • гурток

 

Д

 

 • дебати

 

 • декада

 

 • день

 

 • десант

 

 • дискотека

 

 • дискусія

 

 • дівич-вечір

 

 • ділова гра

 

 • догляд

 

 • доручення

 

Е

 

 • екскурсія

 

 • експедиція

 

 • естафета

 

Ж

 

 • журнал

 

З

 

 • забава

 

 • захист

 

 • змагання

 

 • зошит

 

 • зустріч

 

І

 

 • інсценування

 

К

 

 • капусник

 

 • квест

 

 • КВК

 

 • кімната

 

 • клуб

 

 • колекція

 

 • конкурс

 

 • концерт

 

 • конференція

 

 • кросворд

 

Л

 

 • літопис

 

М

 

 • майстерня

 

 • малюнки

 

 • мандрівка

 

 • мозковий штурм

 

 • музей

 

О

 

 • огляд

 

 • олімпійські ігри

 

П

 

 • панно колективне

 

 • парубоцький вечір

 

 • плакат

 

 • показ моди

 

 • посиденьки

 

 • похід

 

 • прес-конференція

 

 • прибирання

 

 • прикрашання

 

 • проект

 

 • прогулянка

 

 • п’ятихвилинка

 

Р

 

 • ранок

 

 • рекламний ролик

 

 • ринг

 

 • рухлива гра

 

С

 

 • свято

 

 • секція

 

 • словник

 

 • спартакіада

 

 • спортивна гра

 

 • справа групова

 

 • старти

 

 • стенд

 

 • студія

 

Т

 

 • творче завдання

 

 • театр

 

 • тиждень

 

 • ток-шоу

 

 • тренінги

 

 • турнір

 

 • турпохід

 

У

 

 • усний журнал

 

Ф

 

 • фестиваль

 

 

 • флешмоб

 

Х

 

 • хвилинка

 

Ч

 

 • чергування

 

 • читання

 

Ш

 

 • шефство

 

 • школа

 

Щ

 

 • щоденник

 

Я

 

 • ярмарок
 

 


За матеріалами Ганни Колесової,
психолога, м. Славутич Київської обл.

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді