Учням про академічну доброчесність

Автор
Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України, експерт з питань освіти
Як учителю донести ідеї академічної доброчесності до свідомості учнів? Зібрали чи не всі методичні та наочні матеріали в одній статті.

Формування академічної доброчесності в школі: матеріали

Питанню академічної доброчесності в освіті присвячена окрема стаття 42 Закону про освіту. Особливістю цієї норми є та, що академічну доброчесність (англ. Academic integrity) визначають як «сукупність етичних принципів і визначених законом правил».

Як скласти річний план закладу освіти: ДОСВІД КОЛЕГ

Формування академічної доброчесності в школі

Чим можна скористатися при вивченні академічної доброчесності?

Найперше учнів зацікавить Довідник з академічної доброчесності для школярів, який можна установити на смартфон з Google Play.

Про те, що таке академічна доброчесність, які її фундаментальні цінності і як їх утілити, йдеться в українському перекладі «Фундаментальні цінності академічної доброчесності» — настільній книзі для педагогів, яку розробив Міжнародний центр академічної доброчесності.

Для вчителів, учнів та батьків команда Харківського університету під керівництвом Ольги Гужви пропонує серію інфографіки:

«Зрозуміло про академічну доброчесність»

Інфографіка для школярів

У цих матеріалах автори візуалізували основні поняття академічної доброчесності, необхідні для обов’язкового розуміння школярів, та унаочнили правила цитування.

Методичні вказівки для вчителів
і робочий зошит

Методичні вказівки для вчителів та робочий зошит «Виховуємо академічну доброчесність в школі» (Наталя та Ірина Шліхти):

 • окреслюють основні проблеми, пов’язані із формуванням культури академічної доброчесності в школі
 • ознайомлюють учителів та учнів з позитивним підходом до розбудови середовища доброчесності, чесного навчання та викладання.

Виховання академічної доброчесності

Під час виховних годин можна використовувати відеоролики, створені в межах студентсько-учнівського конкурсу соціальної відеореклами «Чесність починається з тебе».

Ці відеороботи мотивують до відповідального, чесного навчання, відображають важливість якісної освіти у сучасному суспільстві та неприпустимість толерування випадків недоброчесності під час академічного процесу та у житті.

Що таке академічна доброчесність

Сценарії уроків у середній школі

Над розробленням сценаріїв навчальних занять, спрямованих на формування академічної доброчесності у середній школі, працюють педагоги Школи № 148 м. Києва Іван Пікуль, учитель історії та правознавства, і Сергій Горбачов, директор.

«Шкала плагіату»

Розроблена «Шкала плагіату» описує серйозність порушень правил цитування і допомагає зрозуміти, чи припускався автор коли-небуть цього різновиду академічного шахрайства.

Шкала плагіату

Етапи вивчення академічної доброчесності

У своїй презентації «Зробити доброчесність привабливою, або Як сформувати академічну доброчесність школярів» Ірина Шліхта пропонує три етапи вивчення академічної доброчесності:

 1. молодша школа

⇒ ознайомлення учня з академічною доброчесністю:

 • когнітивна фаза вивчення
 • моральне знання
 1. середня школа

⇒ усвідомлення та прийняття учнем цінності академічної доброчесності

 1. старша школа

⇒ актуалізація цінності академічної доброчесності в ціннісних ситуаціях

Причини академічної недоброчесності в школі

У листопаді 2018 року аналітичний центр CEDOS у межах Проекту формування академічної доброчесності в школі (SAISS) вивчав особливості освітнього процесу, що впливають на стан академічної доброчесності у закладах загальної середньої освіти.

Учасницями й учасниками були вчителі та батьки учнів 9-11-х класів. Усього проведено 6 інтерв’ю (по три з кожною групою).

Усього у фокус-групах з учителями взяли участь 28 осіб (21 жінка і 8 чоловіків).

Групи вчителів складали 8-10 учасників, сформовані за такими критеріями:

 • викладання у 9-11-х класах
 • досвід роботи у школі не менше 5 років.

У підсумку укладено два звіти «Академічна доброчесність у школі: погляди вчительства та батьків»

Результати опитувань представлені у такій структурі:

Батьки

Вчителі

Розуміння академічної доброчесності

Форми академічної недоброчесноті

Причини академічної недоброчесності

Реакція на академічну недоброчесність

Рівень включеності батьків у навчальний процес

Розуміння системи оцінювання

Розуміння системи оцінювання та пояснення завдань

Залученість батьків у навчальний процес

Завантаженість та релевантність інформаційного наповнення уроків

Професійна орієнтація

Профорієнтація у школах

Висновки

Основні причини академічної недоброчесності кожна група визначила по-своєму:

батьки:

учителі:

 • лінь дітей
 • самі батьки через:
  • завищені очікування
  • сприяння академічній недоброчесності (співучасть)
  • незалученість до освітнього процесу
 • надмірне навантаження (зокрема домашніми завданнями)
 • незацікавленість: не все треба для ЗНО, самим учителям нецікаво
 • самі вчителі через необ’єктивне оцінювання, надмірну вимогливість зокрема
 • завищені очікування від вчительства та батьків, орієнтація батьків на оцінки
 • перевантаженість програм
 • невимогливі вчителі
 • учнівство розбалуване

Звіт за результатами фокус-групових інтерв’ю з вчителями

Звіт за результатами фокус-групових інтерв’ю з батьками учнівзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді