Складові вартості додаткової освітньої послуги

Калькуляційною одиницею для встановлення вартості додаткової освітньої послуги є вартість отримання відповідної послуги однією фізичною особою за весь період її надання у повному обсязі

Вартість додаткової освітньої послуги встановлюють на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із її наданням.

Складовими вартості витрат, пов’язаних із наданням додаткової освітньої послуги, є:

 • витрати на оплату праці
 • нарахування на оплату праці відповідно до законодавства
 • безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій
 • капітальні витрати
 • індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства

До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання додаткової освітньої послуги, належать:

 • розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (зокрема й погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами
 • виплати заохочувального характеру, встановлені законодавством та колективними договорами
 • оплата праці позаштатних працівників, залучених до надання послуг

До нарахувань на оплату праці працівників, які залучені до надання додаткової освітньої послуги, зокрема належать збори:

 • на обов’язкове державне пенсійне страхування
 • на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій належать матеріальні витрати під час надання освітніх послуг, зокрема витрати на:

 • придбання та тиражування методичних матеріалів, передплату періодичних видань
 • придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, медикаментів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, що використовують під час надання послуги
 • придбання білизни, спеціального та спортивного одягу
 • оплату оренди, комунальних послуг, харчування у випадках, передбачених статутами (положеннями) навчальних закладів або законодавством
 • проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів, що використовують під час надання послуги
 • службові відрядження та стажування, безпосередньо пов’язані з наданням послуги
 • оплату за обов’язкові роботи, виконані кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій, зокрема за:
 • банківські, юридичні та інформаційні послуги, що забезпечують виконання навчальним закладом його статутних завдань
 • оренду приміщень
 • установлення спеціального обладнання, його перевірку та гарантійне (післягарантійне) обслуговування
 • установлення та супроводження програмного забезпечення, послуг зв’язку

Якщо безпосередні витрати та оплату послуг інших організацій обчислити неможливо, то їх вартість визначають з огляду на фактичні витрати на одиницю наданої аналогічної послуги, що склалися у навчальному закладі за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції.

До капітальних витрат належать витрати на придбання чи створення основних засобів для надання послуги, а саме:

 • навчальне, лабораторне, спортивне, виробниче обладнання, прилади, механізми, споруди, меблі, комп’ютерна та оргтехніка, навчальна та методична література
 • капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкція та реставрація приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, що використовують в освітньому процесі
 • придбання програмного забезпечення, авторських та суміжних прав

Капітальні витрати враховують у розмірі до 10% в ме­жах вартості послуги.

Беручи до уваги ці складові, обчислюють вартість додаткової освітньої послуги.

Складено відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 № 736/902/758.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді